Solarni magazin nové logo

8 faktorů, které ovlivňují výkon solárních panelů

Výkon a efektivita solárních panelů se liší v závislosti na mnoha faktorech. Jak zajistit nejefektivnější práci vaší fotovoltaické elektrárny? Vybrali jsme osm nejdůležitějších rad.
Výkon a efektivita solárních panelů je ovlivňována mnoha faktory | zdroj: Shutterstock

Faktory, které ovlivňují výkon a efektivitu solárních panelů:

 1. Sluneční záření

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který si asi každý dokážeme odvodit, je množství slunečního záření. Výkon FVE bude nižší v oblačném počasí, v době, kdy je slunce nízko na obloze a v obdobích s menší slunečním svitem. Výkon solárního panelu se tak zvyšuje s nárůstem slunečního záření. Tento faktor se dá ovlivnit správnou instalací vaší FVE.

2. Teplota

Teplota má také významný vliv na výkon solárních panelů. Vysoká teplota může způsobit snížení výkonu solárního panelu, protože elektrony mají menší pohyb a vytváření elektrického proudu je těžší. Z tohoto důvodu jsou solární panely obvykle instalovány s určitým odstupem od střechy, aby mohly být odvětrávány a udržovány v nižších teplotách. Ovlivnit teplotu lze i Izolací solárních panelů, která pomůže udržet optimální teplotu. V zimě může být izolace užitečná, aby se zabránilo snížení výkonu v důsledku chladného počasí, a naopak v letních měsících může izolace pomoci snížit tepelný přenos z okolí a udržet teplotu panelů na optimální úrovni.

3. Sklon a orientace

Správný sklon a orientace solárního panelu je také důležitá pro zajištění maximálního výkonu. Nejlepší sklon pro solární panely se liší v závislosti na vaší zeměpisné poloze a místních podmínkách. Například, pokud jsou panely instalovány v Praze (zeměpisná šířka 50,0755 °N), ideální náklon by měl být přibližně 50 stupňů. Obecně se ale doporučuje, aby byly optimálně nakloněny přibližně 30 až 45 stupňů. Pokud to není možné, lze použít stojany nebo speciální nosiče k nasměrování panelů správným směrem. V období od března do září by měl být panel orientován směrem k jihu, tak aby byl co nejvíce vystaven slunečnímu záření během letních měsíců, kdy je slunce vysoko na obloze.  Naopak v období od září do března by měl být panel orientován více k horizontu. V zimních měsících je totiž slunce většinu času na obloze nízko.

4. Kvalita solárních panelů

Kvalita solárních panelů má rovněž vliv na jejich výkon a efektivitu. Lepší kvalita solárních panelů obvykle znamená větší účinnost a delší životnost. Nicméně, vyšší cena solárních panelů ne vždy znamená lepší výkon a efektivitu. Proto je důležité zvolit renomovaného výrobce a vybrat kvalitní panely, které jsou přizpůsobeny místním podmínkám. Je taky třeba brát v potaz stáří solárních panelů. Výkon FVE se může snižovat s věkem, protože sluneční záření a další faktory způsobují jejich opotřebování či dokonce případné poškození. S tímto souvisí i pravidelná kontrola výkonu solárních panelů a údržba panelů.

5. Stínění

Stínění může také ovlivnit výkon a efektivitu solárních panelů. Když jsou solární panely částečně zakryty stínem, výkon se může snížit a některé části panelů mohou být dokonce poškozeny. Je důležité, aby byly solární panely umístěny na místě bez stínění a aby byly pravidelně kontrolovány na přítomnost stínících prvků.

6. Čistota

Čistota je další důležitý faktor. Pokud jsou solární panely zakryté prachem, nečistotami nebo listím, výkon se může snížit. Pravidelná údržba a čištění solárních panelů mohou zajistit optimální výkon a prodloužit jejich životnost. K čištění použijte čistou vodu, ideálně dešťovou. Na trhu existují i speciální čistící kartáče, které zajistí, aby se při mechanickém čištění panely nepoškodily. Pokud jsou na panelech lepkavé nebo mastné stopy, můžete použít speciální čistící roztoky určené pro čištění solárních panelů. Nepoužívejte přípravky, které obsahují abrazivní částice, alkohol nebo kyseliny. Nezapomeňte však na vaši bezpečnost! Před čištěním solárních panelů vždy zkontrolujte, zda jsou vypnuté a odpojené od napájení. Pokud se nachází FVE na střeše nebo na vysokém místě, použijte bezpečnostní pásy a zabezpečte si stabilní postavení.

7. Klimatické podmínky

Klimatické podmínky mohou také ovlivnit výkon solárních panelů. Silné větry, bouřky a další přírodní katastrofy mohou poškodit solární panely a snížit jejich výkon. Proto je důležité zvážit umístění solárních panelů a zvolit kvalitní materiály, které jsou odolné vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. V závislosti na místních podmínkách může být také vhodné použít ochranné kryty, které ochrání panely před větrem, sněhem a dalšími povětrnostními vlivy.

8. Použití technologií pro zvýšení účinnosti

Existují různé technologie, které mohou pomoci zvýšit účinnost solárních panelů. Mezi příklady můžeme uvést technologii solárního sledování (neboli trackery), která umožňuje vaši FVE následovat pohyb slunce po obloze. Existují jednoosé nebo dvouosé sledovací systémy. Přesným sledováním jsou solární panely nasměrovány ke slunci tak, aby sluneční paprsky dopadaly vždy kolmo na solární moduly. Tímto způsobem je zaručena optimální výroba energie. Také použití baterií na uchovávání energie, která není okamžitě spotřebována. Tyto baterie mohou pomoci zajistit stabilní a konzistentní dodávky energie, dokonce i když slunce nezáří. Celkově můžeme mluvit o vylepšení konstrukce panelů na již existující solární systém – použití nových materiálů pro zesílení, instalace prvků, které umožňují větší vystavení slunečnímu záření apod.

Závěr

Výkon a efektivita solárních panelů je ovlivňována mnoha faktory. Z tohoto důvodu je důležité pečlivě zvážit všechny tyto faktory při výběru a instalaci solárních panelů. Správně umístěné a udržované solární panely mohou být účinným zdrojem obnovitelné energie a přispět k ochraně životního prostředí i vaší peněženky.

Související článek

Chyby při instalaci FVE mohou vést k katastrofě, varují odborníci

Nejen výkon a úspory, ale také požární bezpečnost by měli řešit všichni majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou na střechy instalovat fotovoltaické elektrárny. Že není radno ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz