Solarni magazin nové logo

Fotovoltaika

Žádáme příjemce a žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám, a zvláště podprogramu Nová zelená úsporám Light, aby u dotačních projektů věnovali zvýšenou pozornost...
Pokud chceme elektřinu bez emisí, bez velkých solárních parků, je naše budoucnost nemyslitelná, střešní instalace nestačí. Aleš Spáčil, spolumajitel instalační společnosti GreenBuddies, ale v rozhovoru...
Jak využívat elektřinu ze slunce co nejefektivněji? Do budoucna se ukazuje jako klíčové dokonale sladit spotřebu, výrobu a odběr elektřiny elektřiny z distribuční sítě. To...
Solární energie se stává stále důležitějším nástrojem v boji proti změně klimatu, který může výrazně snížit naši závislost na fosilních palivech. Stejně jako u jiných...
Vládní činitelé řeší, co se stane s uhelnými doly v Ústeckém kraji po ukončení těžby. Podle analýzy, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí, zemědělství, průmyslu a...
Fotovoltaické elektrárny a systémy se zdají být řešením v boji proti klimatickým změnám. Koneckonců odborníci nás přesvědčují, že je nutné přejít na čisté zdroje energie....
Spotové ceny se do budoucna ukazují jako klíčové, a to jak u nákupu elektřiny domácností, tak výkupu výroby domácí fotovoltaiky. Se spotem je však třeba...
Téměř sedminásobně má letos vzrůst výkon solárních elektráren, které na střechách městských budov instaluje od konce roku 2021 společnost Sako Brno Solar. V letošním roce...
Jsou instalace fotovoltaiky bezpečné? Od 1. května je k dispozici nová norma, která řeší právě to, aby byly instalace v souladu s požadavky na bezpečnou...
Vláda USA se rozhodla zpřísnit celní poplatky na dovoz solárních článků a elektromobilů z Číny. Tímto krokem se snaží ochránit domácí trh. Co to znamená...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz