Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Save Money Solutions s.r.o.

Společnost Save Money Solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 18043984, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme v souvislosti s tím, jak s námi komunikujete nebo jak využíváte naše služby. Může se jednat například o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu nebo IČO.

2. Pro jaký účel zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pro účely realizace našich služeb, komunikace s vámi, zlepšování našich služeb, marketingu a pro účely plnění našich zákonných povinností.

3. Komu můžeme osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty našim dodavatelům a dalším oprávněným subjektům, pokud to vyžaduje zákon.

4. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedených účelů nebo po dobu stanovenou zákonem.

5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Jak můžete svá práva uplatnit?

Své práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v naší společnosti. Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. V případě složitosti žádosti nebo většího počtu žádostí je tento termín prodloužen na dva měsíce. O prodloužení termínu vás budeme informovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 20.4.2023.

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz