Agrovoltaika by mohla odlehčit distribuční síti

Sněmovna projednává Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Tato novela obsahuje také pasáže o agrovoltaice. Ta by podle ministra Hladíka mohla odlehčit distribuci.
Agrovoltaiku chtějí zemědělci spíše na střechách budov | zdroj: Getty Images

Zemědělské půdy ubývá

Návrh novely předkládá společně Ministerstvo zemědělství a také Ministerstvo životního prostředí. Jde o první zákonnou úpravu, která řeší možnost fotovoltaiky na zemědělských pozemcích, tedy tam, kde stát tíží výstavba fotovoltaiky nejvíce. Kvůli výstavbám velkých solárních farem totiž v minulosti ubylo zemědělsky kvalitní půdy, což je v České republice obecný problém. Jak ministr životního prostředí totiž sám zdůraznil, každý rok ubývá tolik zemědělsky kvalitní půdy, jako je tisíc fotbalových hřišť. Přitom je v České republice dostatek brownfieldů. Svou vinu na tom má také výstavba nejrůznějších skladovacích hal. Proto se tento úbytek řeší v jednom zákoně.

Agrovoltaika jako doplňkový trend

Pokud chce v současné době zemědělec umístit na své pozemky fotovoltaiku, musí tento pozemek vyjmout z zemědělského fondu, což přináší problémy, neboť nemůže čerpat dotace. Agrovoltaika by ale do budoucna neměla rozhodně znamenat zabírání kvalitní půdy, ale synergii se zemědělstvím. „Jde o doplňkový trend nikoliv určující, ale na západ od nás běžný. Farmáři tak mohou přispět k výrobě elektřiny a ekonomice podniku,“ uvedl ministr Hladík. Místopředseda zemědělského výboru Petr Bendl byl původně proti agrovoltaice, ale nyní vítá její pozitivní dopad: „Dříve jsem agrovoltaiku nepodporoval, ale po zkušenostech z Rakouska, kde vznikají chytré projekty v oblasti pěstování ovoce a zeleniny, jsem pro.“

Posílí distribuční síť

Podle ministerstva životního prostředí se plánuje podpora pro posílení sítě na výstavbu fotovoltaiky, ale ta nebude tak potřebná: „S posílením přenosové soustavy se jednoznačně počítá. Jsme připraveni financovat posilování soustav poté, co se vyčerpají prostředky na Ministerstvu průmyslu, kde je připraveno 11 miliard z Národního plánu obnovy. Je třeba ale splasknout bublinu alokací, kdy mají různí papíroví investoři alokován výkon více než 20 GW. Díky jasné regulaci bude mít rezervovaný výkon jen ten, kdo opravdu postaví. Uvedený výkon je pětkrát větší než výkon všech našich jaderných elektráren. Tento výkon zde je opravdu, jen je rezervován.“

Nechtějí dělat ze zemědělců výrobce elektřiny

Dále ministr připomněl, že se blíží projednávání LEX OZE 3, který zavádí princip akumulace: „Akumulace sníží tlak na síť. Agrovoltaika naplňuje přesně princip blízkosti výroby a spotřeby. Obnovitelné zdroje jsou ideální na samospotřebu. Pokud bude spotřeba zemědělského areálu přesně odpovídat zdejší výrobě, pak ubíráme zátěž z distribuční soustavy,“ připomněl ministr Hladík. Petr Bendl dále uvedl, že hlavním cílem nemá být vyrábět elektřinu zemědělci, hlavní má být pomáhat produkci.

Související článek

Český soběstačný dům v zimě? Máme data a čísla

Český soběstačný dům postavil Pavel Podruh s přáteli a rodinou v malebném koutě Pošumaví. Dům je opatřený fotovoltaikou a další udržitelnou technologií a není připojený ...