Bezpečné hašení fotovoltaiky: Co by měli majitelé vědět?

Hasičský záchranný sbor a Česká asociace hasičských důstojníků představily před časem pokyny pro zásahové jednotky při hašení fotovoltaických elektráren. Co musí splňovat elektrárna, aby byla bezpečná?
Požárů fotovoltaik přibývá. Můžou za to špatné instalace | zdroj: HZS Pardubického kraje

Černá můra nejen pro majitele FVE

V případě nemožnosti odpojení elektrické energie nad 400 V může velitel zásahu přerušit zásah. Menší fotovoltaické elektrárny by také měly mít technický list s informacemi o umístění, odpojení, schématu kabelových tras a další výbavě. V případě pochybností kontaktujte dodavatele FVE nebo elektrikáře. „Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu, který může na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo by pokračování v zásahu bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů,“ píše se v pokynech.

Ne všechny instalace, především menších FVE, mají „možnost odpojit energii“. V případě, že máte pochybnosti o své elektrárně, kontaktujte svého dodavatele FVE, případně proškoleného elektrikáře.

Pomůže technický list

V zásadách protipožárního zabezpečení zde se mimo jiné píše, že by menší FVE měly mít takzvaný technický list. „Technický list FVE shrnuje informace o elektrárně: umístění technologie, možnost jejího odpojení, možnost rozpojení do sekcí s napětím pod 400 V, schéma vedení kabelových tras a informaci o další výbavě FVE. Zejména je důležité uvést, zda instalace umožňuje zálohování energie a provoz FVE v ostrovním režimu. A pokud ano, pak typ, množství a umístění akumulátorů. Tyto informace mají být po instalaci FVE předány příslušnému oddělení prevence HZS, které je převede do GIS (geografický informační systém) pro případ jejich použití k přípravě před zásahem. Tento technický list má být zároveň umístěn i na vnitřní straně dveří elektroměrového rozvaděče nebo rozvaděče s hlavním domovním jističem,“ píše se v dokumentu, který připravila společnost Photon Energy Operations CZ, ve spolupráci s UCEEB, ČVUT v Praze a HZS StčK.

Nová vyhláška upravuje povinnosti

Bezpečnost při hašení fotovoltaiky je v České republice upravená vyhláškou 114/2023 Sb., která upravuje nutnost provést instalaci tak, aby po vypnutí elektrárny bylo na výstupu z elektrárny bezpečné napětí (nikoliv z pohledu elektrického, ale požárního). „Vyhláška ve spojení s technickou normou ČSN považuje za bezpečné napětí 120 V. Při tomto napětí je možné bezpečně hasit. Ještě předtím však musí být zajištěno odpojení odběrného místa domu od sítě, a to prostřednictvím vypínacího prvku, ke kterému musí mít hasiči přístup. Pokud povinnosti majitel fotovoltaiky nesplní, dopouští se přestupku s pokutou až 100 tisíc korun,“ upřesňuje Luděk Šikola z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti. Menší instalace se již obejdou bez povolení. „Změna stavebního zákona z ledna 2023 umožňuje instalaci obnovitelných zdrojů elektřiny do 50 kW (typicky jde o FVE) bez nutnosti žádat stavební úřad o povolení. Přestože stavební úřad FVE do 50 kW nepovoluje, je nutné zajistit jejich požární bezpečnost. Proto byla vydána vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výroben OZE do 50 kW, která upravuje povinnosti majitelů FVE ve vztahu k požární bezpečnosti,“ konstatoval Luděk Šikola. Pro úspěšné hasící práce je vždy nutná jistá spolupráce majitele fotovoltaiky. „Zásadní je zajistit hasičům přístup k vypínači odběrného místa od elektrizační soustavy. To je zajištěno například tím, že hasiči mají přístup k takzvané kapličce s elektroměrem a hlavním jističem.“

Související článek

Moravská Třebová si pořídí sluneční elektrárny na pět městských budov

Moravská Třebová na Svitavsku dá nainstalovat na střechy městských budov fotovoltaické elektrárny. Solární panely o celkovém výkonu 300 kilowattů (kW) se do poloviny roku 2025 ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz