Solarni magazin nové logo

Bezpečné hašení fotovoltaiky: Co by měli majitelé vědět?

Hasičský záchranný sbor a Česká asociace hasičských důstojníků představily před časem pokyny pro zásahové jednotky při hašení fotovoltaických elektráren. Co musí splňovat elektrárna, aby byla bezpečná?
Požárů fotovoltaik přibývá. Můžou za to špatné instalace | zdroj: HZS Pardubického kraje

Černá můra nejen pro majitele FVE

V případě nemožnosti odpojení elektrické energie nad 400 V může velitel zásahu přerušit zásah. Menší fotovoltaické elektrárny by také měly mít technický list s informacemi o umístění, odpojení, schématu kabelových tras a další výbavě. V případě pochybností kontaktujte dodavatele FVE nebo elektrikáře. „Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu, který může na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo by pokračování v zásahu bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů,“ píše se v pokynech.

Ne všechny instalace, především menších FVE, mají „možnost odpojit energii“. V případě, že máte pochybnosti o své elektrárně, kontaktujte svého dodavatele FVE, případně proškoleného elektrikáře.

Pomůže technický list

V zásadách protipožárního zabezpečení zde se mimo jiné píše, že by menší FVE měly mít takzvaný technický list. „Technický list FVE shrnuje informace o elektrárně: umístění technologie, možnost jejího odpojení, možnost rozpojení do sekcí s napětím pod 400 V, schéma vedení kabelových tras a informaci o další výbavě FVE. Zejména je důležité uvést, zda instalace umožňuje zálohování energie a provoz FVE v ostrovním režimu. A pokud ano, pak typ, množství a umístění akumulátorů. Tyto informace mají být po instalaci FVE předány příslušnému oddělení prevence HZS, které je převede do GIS (geografický informační systém) pro případ jejich použití k přípravě před zásahem. Tento technický list má být zároveň umístěn i na vnitřní straně dveří elektroměrového rozvaděče nebo rozvaděče s hlavním domovním jističem,“ píše se v dokumentu, který připravila společnost Photon Energy Operations CZ, ve spolupráci s UCEEB, ČVUT v Praze a HZS StčK.

Nová vyhláška upravuje povinnosti

Bezpečnost při hašení fotovoltaiky je v České republice upravená vyhláškou 114/2023 Sb., která upravuje nutnost provést instalaci tak, aby po vypnutí elektrárny bylo na výstupu z elektrárny bezpečné napětí (nikoliv z pohledu elektrického, ale požárního). „Vyhláška ve spojení s technickou normou ČSN považuje za bezpečné napětí 120 V. Při tomto napětí je možné bezpečně hasit. Ještě předtím však musí být zajištěno odpojení odběrného místa domu od sítě, a to prostřednictvím vypínacího prvku, ke kterému musí mít hasiči přístup. Pokud povinnosti majitel fotovoltaiky nesplní, dopouští se přestupku s pokutou až 100 tisíc korun,“ upřesňuje Luděk Šikola z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti. Menší instalace se již obejdou bez povolení. „Změna stavebního zákona z ledna 2023 umožňuje instalaci obnovitelných zdrojů elektřiny do 50 kW (typicky jde o FVE) bez nutnosti žádat stavební úřad o povolení. Přestože stavební úřad FVE do 50 kW nepovoluje, je nutné zajistit jejich požární bezpečnost. Proto byla vydána vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výroben OZE do 50 kW, která upravuje povinnosti majitelů FVE ve vztahu k požární bezpečnosti,“ konstatoval Luděk Šikola. Pro úspěšné hasící práce je vždy nutná jistá spolupráce majitele fotovoltaiky. „Zásadní je zajistit hasičům přístup k vypínači odběrného místa od elektrizační soustavy. To je zajištěno například tím, že hasiči mají přístup k takzvané kapličce s elektroměrem a hlavním jističem.“

Související článek

Brněnská městská solární elektrárna letos dosáhne sedminásobku současného výkonu

Téměř sedminásobně má letos vzrůst výkon solárních elektráren, které na střechách městských budov instaluje od konce roku 2021 společnost Sako Brno Solar. V letošním roce ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz