Solarni magazin nové logo

Bezpečnější fotovoltaika? Norma bude specifikovat požadavky na požární bezpečnost

Jsou instalace fotovoltaiky bezpečné? Od 1. května je k dispozici nová norma, která řeší právě to, aby byly instalace v souladu s požadavky na bezpečnou instalaci. Jaký je pohled odborníků na tuto normu a je pro ně tato právní úprava dostatečná?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Dne 1. května 2004 vyšla předběžná norma ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (fotovoltaika) systémy. Vydáním této normy se v České republice specifikují dosud komplexně neřešené požadavky požární bezpečnosti při instalaci fotovoltaických systémů. „Norma byla 1. 5. 2024 vydána, tedy se jedná o platnou technickou normu, účinnost této normy je k 1. 6. 2024,“ upozorňuje Pavel Vojík, odborný rada ve společnosti Česká agentura pro standardizaci. Norma představuje souhrn požadavků na instalaci fotovoltaických systémů z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb, nikoliv z hlediska požadavků oboru elektro, statiky či ekonomiky provozu.

Norma ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (fotovoltaika) systémy stanovuje požadavky na fotovoltaické systémy z pohledu požární bezpečnosti staveb, a to v návaznosti na normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx (pro změny staveb v souladu s ČSN 73 0834), které platí i pro instalace fotovoltaických systémů, a to bez ohledu na celkové instalované výkony fotovoltaických systémů. Dále pak stanovuje požadavky požární bezpečnosti pro navrhování nových staveb a změn stávajících staveb při instalacích a výstavbě fotovoltaiky a pro pozemní instalace fotovoltaických systémů.

Jde o předběžnou normu

Norma se ale může ještě do značné míry měnit: „Technická norma ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (fotovoltaika) systémy je označena jako předběžná. To signalizuje užití písmene P v jejím označení a tato skutečnost je uvedena také na titulní straně normy i v předmluvě. Znamená to, že norma je určena k ověření praxí. Text tedy ještě může po určitém období projít některými změnami. V současné době probíhá diskuse o znění této normy v rámci meziresortní pracovní skupiny k problematice elektromobility. O některých ustanoveních se tedy ještě povede odborná diskuse a je možné, že zkušenosti z praxe si vynutí určité změny. Právě proto ale status předběžně vydávaných norem existuje. Technická norma by totiž vždy měla zachycovat v praxi ověřené a platné postupy (best practices), což zejména u nových technologií jinak než praxí nejde ověřit,“ sdělila Solárnímu magazínu Česká agentura pro standardizaci.

Podmínky pro instalaci

Norma popisuje základní části fotovoltaických systémů a určuje podmínky, pro jejich instalaci z pohledu jejich umístění, zohledňuje materiálové provedení fotovoltaiky. Řeší instalace fotovoltaiky v budovách, na budovách a na volném prostranství. Jsou určeny podmínky pro mezní velikosti fotovoltaických polí a vzdálenosti mezi nimi. V normě jsou určeny požadavky pro úložiště elektrické energie, které jsou součástí fotovoltaických systémů. Pro zásah jednotek požární ochrany jsou stanoveny požadavky pro přístup hasičů k fotovoltaickým systémům a podmínky pro vypínání fotovoltaiky při požáru, včetně požadavků na bezpečnostní značení a označování jak zařízení, tak budov. Experti normu hodnotí kladně: „Za mě celkem krok dobrým směrem včetně vysvětlení a příkladů. Je tam jeden poznatek, a to vzdálenost 10 metrů mezi řadami panelů na zemi. Pokud chceme jít s trendem, využívat plochy na maximum a dávat konstrukce východ/západ, tak se často do deseti metrů nepůjde vejít. U jižní orientace s konstrukcí na dvě – tři řady panelů nad sebou je to v pohodě. Pokud je to ale východ-západ zády k sobě, tak se to do 10m tak akorát nevejde,“ konstatoval Pavel Vojík. Ve vztahu k budově, kde je fotovoltaický systém instalován, se určují požadavky z hlediska třídy reakce na oheň materiálů použitých na střechách, stěnách a konstrukcích. V návaznosti na ČSN 73 0848 jsou uvedeny požadavky na kabelové trasy. Norma v přílohách obsahuje více obrazových provedení fotovoltaiky podle požadavků z textu. Podmínky normy se vztahují jak ke stávajícím budovám, kam se FVE systémy dodatečně instalují, tak i podmínky pro projektování staveb nových.

Související článek

Jak prosadit fotovoltaiku na střeše bytového domu ve společenství vlastníků jednotek?

Fotovoltaika na střeše bytových domů dostala díky novele energetického zákona zelenou. Záměr si ale musí společenství vlastníků bytových domů odhlasovat. Jak důležité hlasování připravit? ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz