Solarni magazin nové logo

Blíží se konec vládního stropu na elektřinu. Zkontrolujte si smlouvu!

V roce 2023 platil cenový strop na elektřinu, kdy dodavatelé nesměli fakturovat svým zákazníkům více než 6050 korun za MWh elektřiny. Cenový strop končí a smlouvu na elektřinu je třeba prověřit.
Po roce je třeba se zase zajímat, jakou máte smlouvu na elektřinu | zdroj: Getty Images

Rok zastropování cen elektřiny

Situace na trhu s elektřinou se v roce 2022 poněkud vymkla kontrole. Cena elektřiny se vyšvihla na mnohonásobek a domácnostem hrozily velké existenční problémy. Vláda se tehdy rozhodla přistoupit ke kroku, který nejprve odmítala, a to sice k zastropování cen elektřiny. Mnoho zákazníků tak nemuselo dbát na to, jakou cenu elektřiny jim dodavatel nabízí, protože věděli, kolik zaplatí maximálně. Ještě před rokem byla situace poměrně dramatická, ceny elektřiny na burze byly vysoké. Od té doby dochází k postupnému snižování cen elektřiny. Ty již zřejmě nikdy neklesnou na ceny před covidem, ale rozhodně jsou na nižší úrovni, než byly ceny před rokem. S koncem roku 2023 ale dojde ke zrušení vládních stropů na energie a tím se situace na trhu výrazně promění. Pokud bude mít zákazník sjednanou smlouvu na dodávku energií za cenu nad vládním stropem, již ho toto opatření v příštím roce chránit nebude. Jeho platby za elektřinu či plyn tak mohou od ledna výrazně vzrůst. Tomu chceme předejít, proto chceme zvýšit povědomí o tomto problému a oslovujeme s žádostí o spolupráci města a obce, ale také třeba úřady práce,“ uvedl v tiskové zprávě ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V roce 2023 bez řešení smlouvy

Po celý rok 2023 tedy zákazníci nemuseli příliš řešit, jakou smlouvu s dodavatelem elektřiny uzavírají. Nyní je ale ten pravý čas svou smlouvu řádně prostudovat. Smlouvu s dodavatelem elektřiny můžete uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. V případě, že máte chytrý elektroměr, který umožňuje průběhové měření, lze si sjednat také tzv. spotové tarify. Smlouvu na dobu neurčitou můžete kdykoliv vypovědět, výpovědní doba činí tři měsíce. Cena elektřiny není stále stejná, dodavatel ji může kdykoliv změnit, o čemž své zákazníky musí včas informovat dopisem. Pokud na jeho podmínky zákazník nereaguje, má se za to, že s nimi souhlasí.

Pozor na fixované smlouvy

Smlouvu na dobu určitou lze uzavřít na jeden až tři roky. V současné době se nejčastěji uzavírá na rok. Po stanovenou dobu je cena elektřiny stále stejná, dodavatel ji nesmí sám od sebe zvýšit. Na druhou stranu nesmí po toto období zákazník smlouvu vypovědět. Pokud tak učiní, platí sankce ve výši několika tisíc korun. U smluv na dobu určitou platí, že pokud zákazník sám smlouvu nevypoví, ve smlouvě se pokračuje. A právě v tom tkví nebezpečí pro určité zákazníky. Pokud si fixovali smlouvu na elektřinu v době, kdy ceny energií dosahovaly vrcholu, pak šlo o cenu, která je výrazně vyšší než vládou stanovené stropy. Po zrušení zastropování jim mohou začít dodavatelé účtovat tyto sjednané ceny. Podle ministerstva průmyslu a obchodu mohou být až o 7 tisíc korun za 1 MWh elektřiny vyšší než současné ceny na trhu: „Při průměrné spotřebě okolo 3 MWh ročně tak může jedna domácnost zaplatit navíc až 21 tisíc korun každý rok,“ upozorňuje ministerstvo.

Jednejte aktivně

V takovém případě je tedy třeba jednat, a to aktivně dodavatele oslovit s tím, že si zákazník přeje přejít na jiný tarif. Pokud má zákazník smlouvu na dobu neurčitou, je třeba zjistit, jaké ceny právě dodavatel nabízí. Jen tak lze předejít nepříjemnému šoku ze skokového zdražení elektřiny.

Související článek

Cena elektřiny v Německu překročila 100 eur za megawatthodinu. Co to znamená pro Česko?

Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, dnes překročila 100 eur (zhruba 2500 Kč) za megawatthodinu ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz