Budoucnost energetiky? Odměny za aktivní řízení spotřeby a výzvy pro vlastníky fotovoltaik

Pro rovnováhu v rozvodné soustavě je důležité umět stanovit předpokládanou spotřebu elektřiny. Spotřebitelé, kteří spotřebovávají elektřinu z vlastní fotovoltaiky, odhadování této spotřeby znesnadňují.
Zajistit odhadnutelnou spotřebu bude do budoucna stále důležitější | zdroj: Getty Images

Stále více fotovoltaik a stále méně informací

Česko se podle údajů Solární asociace stalo gigawattovou zemí. V roce 2023 vzniklo podle údajů České solární asociace dokonce 86 000 nových elektráren, v naprosté většině šlo o domácí mikrozdroje. Jásají ekologové, protože jde o bezemisní zdroje elektřiny, ekonomové, protože si lidé sníží svoje náklady na elektřinu. Pro energetiky je ale zapojování nových nepředvídatelných mikrozdrojů stále větší výzvou. Stále větší úlohu má ČEPS, společnost, která zajišťuje na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy. V distribuční přenosové soustavě totiž musí být neustále rovnováha. K tomu je ale třeba mít přesné informace o tom, kolik energie se bude spotřebovávat, zároveň také to, kolik energie se bude do sítě dodávat. Zatímco dodávání do sítě lze dopředu odhadnout podle toho, jaká maxima se povolí dodávat, otázka spotřeby je poněkud těžší.

Omezení maximální spotřeby

Maximální možná spotřeba je u nás řízena povoleným příkonem. Velcí odběratelé mají tento maximální povolený odběr stanovený a pokud ho překročí, pak platí velké pokuty. Pečlivé hlídání tohoto maxima je tedy v jejich vlastním zájmu. Drobní odběratelé mají maximální příkon stanovený pevně a překročit ho nelze. V takovém případě se odpojí všechny spotřebiče a více elektřiny, než je stanoveno, odebírat nelze. Mezi maximálním a nulovým odběrem je ale značné rozpětí a to, kdo hodlá zapnout nějaký spotřebič nikde dopředu nehlásí. Mnozí z nás je zapínají podle svojí momentální spotřeby. Jak lze takovou situaci řešit? Za předpověď budoucí spotřeby elektřiny jsou v první řadě zodpovědní dodavatelé elektřiny. Ti k tomu využívají neustále zdokonalované předpovědní grafy, díky kterým lze spotřebu předpokládat. Pokud však domácnost instaluje fotovoltaiku a začne svou spotřebu řešit co nejvíce z vlastních zdrojů, pak tento předpoklad významně naruší.

Poplatek za odchylku

Pokud dodavatelův předpoklad o spotřebě nevyjde, zaplatí za to dodavatel společnosti OTE, která slouží jako operátor trhu, poplatek. OTE tento poplatek následně předá společnosti ČEPS, která se stará o rozvodnou síť. Je to totiž právě ČEPS, který se stará o rovnováhu v síti a nakupuje i v zahraničí flexibilitu, tedy například to, že do zahraniční sítě může „odeslat“ elektřinu, kterou má v síti právě navíc. Peníze za odchylku od dodavatele tedy poslouží k tomu, aby se flexibilita uhradila.

Budoucnost – aktivní zákazník bude odměněn

Problém s odchylkou bude do budoucna stále závažnější s tím, jak bude stoupat počet připojených mikrozdrojů. Plánování spotřeby bude stále složitější a přitom odchylka větší. Jak jsme již uvedli, odchylku hradí OTE dodavatel, který ale tuto částku rozpustí ve fakturách všech odběratelů, tedy nejenom těch, kteří mají fotovoltaiku a levnější elektřinu. Za to, že provozovatelé fotovoltaiky ušetří, tak platí vlastně všichni. Do budoucna se bude tedy tento rozdíl zcela jistě určitým způsobem řešit. Otázka je, zda to bude pozitivní motivace v aktivním řízení své spotřeby (a spouštění spotřebičů v předem vymezený čas), nebo zda budou majitelé fotovoltaik nějakým způsobem za svou nepředvídatelnou spotřebu sankciováni.


Zdroj: OTE – Operátor trhu s elektřinou

Související článek

Záporné ceny elektřiny znovu udeřily. Jak je Češi využívají?

Dodavatel elektřiny už zdaleka nemusí být „pouze“ tím, u koho je možné si objednat dodávku elektřiny. Moderní dodavatelé učí své zákazníky využívat elektřinu chytře a ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz