Platba domácnostem s fotovoltaikou za flexibilní spotřebu? Ano, i taková je budoucnost

Ti, kdo odebírají elektřinu, by mohli v budoucnu za odběr v určitých hodinách dostat zaplaceno. Stejně tak ti, kteří ji vyrábějí ve stanovené době. Placení za flexibilitu se otevírá i domácnostem se solární elektrárnou.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Uhelné elektrárny se vypínají, obnovitelné zdroje nelze předvídat

Řiditelné, předvídatelné a plně ovladatelné zdroje elektřiny, jako jsou uhelné elektrárny, se brzy začnou vypínat. Naopak bude narůstat počet zdrojů, jejichž výkon nelze přesně odhadnout ani řídit – jako jsou větrné a fotovoltaické elektrárny. Elektřiny ale musí být v distribuční síti stále tolik, kolik se odebere. Nelze ji skladovat a vybrat si ji, když je to zrovna potřeba. Do budoucna tak bude stále větším úkolem řízení rovnováhy v distribuční síti. K tomu se přispěje řízenou výrobou a také spotřebou elektřiny. Ti, kdo budou vyrábět a spotřebovávat podle pokynů, by měli být do budoucna odměňováni. Nejde jen o velké podniky s obří spotřebou. Test společnosti Delta Green a ČEPS, který proběhl na konci loňského roku, ukázal, že zapojit se mohou i domácnosti.

Domácnosti si přivydělají tisíce

Test prokázal, že domácnosti a menší firmy se mohou úspěšně zapojit do poskytování flexibility pro řízení elektrizační sítě. Díky tomu by si mohly domácnosti vydělávat až tisíce korun ročně. Test probíhal během tří po sobě jdoucích prosincových nocí loňského roku na vzorku zákazníků Delta Green. Společnost ČEPS, která je provozovatelem distribuční sítě, posílala firmě Delta Green povely ke zvýšení odběru nebo dodávky elektřiny do sítě. „Ovládali jsme fotovoltaiky značky Victron, které mají tu výhodu, že jsou dostupné v cloudu a mají API, přes které se dají povelovat vzdáleně. Pro uživatele to znamená, že Deltu Green stačí přidat do svojí instalace jako jakéhokoliv jiného uživatele. Do dalšího testu ale budou zapojeny i FVE značky Solax a GoodWe, které komunikují spolehlivě jen po lokální síti. K ovládání těchto značek je nutné uživatele vybavit krabičkou menší než krabička zápalek. Její připojení je naprosto jednoduché. Krabička zajistí spojení mezi lokální sítí a našimi servery, a tak budeme moci ovládat FVE vzdáleně stejným způsobem jako FVE značky Victron,” řekl Solárnímu magazínu produktový ředitel Delta Green Jan Hicl. „Na dálku jsme v domácnostech řídili spotřebu a dodávku elektřiny do sítě, podle povelů ČEPS. Ovládali jsme baterie fotovoltaik, ale do budoucna chceme přidat i nabíjení elektromobilů, tepelná čerpadla nebo bojlery. Test byl velmi úspěšný – z celkem sedmi regulačních bloků jsme bez chyby prošli pěti. Výsledky předčily naše očekávání a ještě letos bychom chtěli službu spustit v ostrém provozu,” přibližuje průběh testování Jan Hicl.

Domácnosti a agregátoři flexibility

„Výsledky testu byly z pohledu ČEPS velmi pozitivní. Představují jeden z dalších milníků v rozvoji agregačních bloků a zapojení nejmenších zařízení do řízení elektrizační soustavy ČR,” komentuje Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh ČEPS. V současné době ČEPS nakupuje flexibilitu zejména v zahraničí, takže je jistě výhodnější, pokud umožní českým domácnostem, aby si takto přivydělaly. Služby výkonové rovnováhy jsou významné pro udržení stability sítě. Poskytují je mimo jiné takzvaní agregátoři flexibility. Tedy subjekty, které využívají flexibilitu od většího počtu výrobců nebo spotřebitelů a přeměňují ji do standardních produktů, které nabízejí na různých trzích s elektřinou či službami výkonové rovnováhy.

Už letos si budou moci vydělávat

Domácnostem vybaveným chytrým elektroměrem se tak možná ještě letos otevře cesta, jak díky zapojení do agregačního bloku na elektřině vydělat. Lidé přitom nebudou nijak omezeni v tom, jak využívají své spotřebiče. „Řídíme spotřebiče v předem domluvených intervalech a vždy tak, aby to nijak nenarušilo chod domácnosti a zároveň na tom lidé vydělali co nejvíce. Nemůže se stát, že ráno nebude teplá voda nebo nabitý elektromobil. Výdělek pro domácnost odhadujeme v řádu vyšších jednotek tisíců ročně. A kromě toho se lidé stanou důležitou součástí procesu, v jehož důsledku budeme mít více zelené elektřiny v síti,” uzavírá Hicl.

Související článek

Průlom ve fotovoltaice: Elektřinu mohou domácnosti vyrábět i v noci

Vědecký objev v oblasti fotovoltaiky umožní domácnostem vyrábět elektřinu i v noci, ukázalo měření v laboratořích ČVUT. Potvrdil to i mluvčí vědeckého týmu a zakladatel ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz