Certifikace firem a fotovoltaických staveb jako záruka kvality

Se souhlasem České Fotovoltaické asociace zveřejňujeme autorský text, který se týká kvality fotovoltaických firem a jejich certifikace. Certifikace by měla sloužit pro lepší rozhodování zákazníků.
Certifikovaná firma pomůže zákazníkům k rozhodnutí | zdroj: Getty Images

Český trh zaznamenal první propad růstu od roku 2017 v počtu nově vznikajících fotovoltaických systémů. Avšak celkový počet kumulativního instalovaného výkonu pokračoval a dále pokračuje zvyšujícím se tempem, protože byly dokončené středně a vysoko výkonové instalace. Propad v počtu nově vznikajících elektráren byl zapříčiněn původně naplánovanou dvouměsíční dotační přestávkou programu Nová zelená úsporám, která se prodloužila téměř na 3 měsíce.

Mezi léty 2013 až 2017 kolísal celkový instalovaný výkon cca 2,2 GWp, do konce října 2023 vyskočil nejvíce kumulativně v posledních dvou-třech letech na hodnotu 2,95 GWp, tedy o 34 %. Podle optimistického a minimálního scénáře jsme ale nyní na samotném počátku masivního rozvoje mezi 9-14 %. Právě nyní je proto čas na změny. V rozhovoru odpovídá Petr Maule, výkonný ředitel České fotovoltaické asociace.

Jak využily přestávku spotřebitelé a jaké změny od 15. října 2023 připravila Česká fotovoltaická asociace?

Spotřebitelům jsme vysvětlovali, že se nejedná v žádném případě o konec financování částečné energetické soběstačnosti a nezávislosti ve spotřebě elektřinou. Přestávka sloužila SFŽP k odstranění dlouhodobě se zvyšujícího počtu nevyřízených projektů v pořadí, čímž se od října zkrátily vyřizovací lhůty, zjednodušila se administrativa v procesu vyřízení. Poklesem cen wallboxů a zvýšení nabídky výrobců poklesly zároveň dotace pro instalace domovních dobíjecích stanic. Dotace a principy fotovoltaiky a akumulace elektřiny zůstaly na předchozí úrovni.

ČFA využila přestávku k dokončení prací na zavedení certifikace firem a jimi provedených staveb, certifikace projekčních firem. V polovině října došlo k veřejnému vyhlášení všech certifikačních podmínek, jejich kritérií a možností získání certifikátu. Slavnostní představení proběhlo 17. října 2023 u příležitosti veletrhu Smart Energy Fórum 2023 v Praze. Nastal tedy pravý čas, pokud máme nyní malý zlomek budoucích instalací, zaměřit se na kvalitu a odbornost instalace.

Co znamená pojem certifikovaná firma nebo certifikovaná stavba? Pomůže to spotřebitelům a pokud, tak v čem přesně?

Téměř celý rok od prvních poznatků pádu skupiny Malina Group a dalších, jsme přemýšleli, jakým způsobem tuto závažnou situaci uchopit. Problémem nebyly jen finance a mediálně nastíněné tunelování firmy. Mnohem závažnějším nedostatkem podle našeho názoru bylo, že ani jeden ze zaměstnanců skupiny Malina Group neměl zkoušku profesní kvalifikace, neúčastnil se žádného dvoudenního přípravného školení Fotovoltaického experta, základů bezpečnosti výstavby, projektování, instalace a hromosvodů. Výsledky byly takové, že každá druhá elektrárna měla závažné instalační nebo projektové nedostatky na hranici elektrické nebo požární bezpečnosti. Důsledky byly proto nesčetné a dlouhotrvající reklamace, opravy, rekonstrukce a měřitelné finanční dopady a vyvozené budoucí důsledky.

Vypůjčili jsme si jméno Malina záměrně, ale za tímto jménem je nutno vidět jakoukoliv jinou firmu. Pokud firma nemá vynikající vnitřní audit a svůj controlling, nebo si nenechá svoji práci jiným profesionálem překontrolovat, může být přesvědčena o tom, že jejich výsledná odvedená práce je bez chyb. Nedostatky se zjistí až po několika letech činnosti a mnoha desítkách či stovkách instalací. A to může být nejen pro firmu ale hlavně pro zásadní bezpečnost instalací pozdě.

Proto jsme zavedli několik tzv. primárních typů certifikací stavby. Jsou označované jako referenční stavby (RS). Jednotlivé typy se dělí podle technologie a druhu výstavby. Rozlišujeme podle následujícího obrázku 4 základní typy. Prvním je RS střešní FVS rodinného domu, druhým je RS střešní FVS firmy a třetím typem je RS pozemní instalace FVS. Posledním čtvrtým typem je RS hromosvodu.

Užitek pro spotřebitele je příkladný a návodný, směřující ke kontrole a možnosti návštěvy této referenční stavby a možnost se na místě referenční stavby přesvědčit o kvalitě a způsobu provedené práce. Certifikát stavby má totiž 2 strany – první veřejnou a druhou neveřejnou, kvůli GDPR. Jako spotřebitelé máte možnost navštívit certifikovanou referenční stavbu, a proto požadujte návštěvu této stavby. Dodavatel po dohodě s Vámi zajistí návštěvu a odtajní místo referenční stavby – ukáže Vám druhou část certifikátu (s přesnou adresou místa).

Konečný spotřebitel má také možnost, pokud nemá tolik času na rozhodnutí, si nechat od dodavatele předložit firemní certifikaci. Firemní certifikace již sama o sobě předpokládá, neboť podmínkou obdržení jsou minimálně 2 certifikované referenční stavby, že pro certifikovanou firmu je kvalita a úroveň stavby z hlediska elektrické a požární bezpečnosti základním kvalitativním standardem.

Co však přinese certifikace dodavatelským a montážním firmám v oboru fotovoltaiky? Není to jen další byrokracie?

Certifikace staveb pro firmy může být chápána jako další stupínek kvality a odbornosti jejich práce. Mnoho absolventů a studentů po státní zkoušce žádalo a žádá o to, aby mohli být oni sami někde součástí nějakého montážního týmu a tam převzít nejlepší vědomosti a zkušenosti. Na počátku mezi léty 2014 až 2017 to často tak fungovalo. Ale školicí firmy, které přijaly „zelenáče“ na zkoušku, si vytvářely budoucí konkurenci. S postupem času nebyl nikdo schopen ani ochoten další nováčky ani za naší osobní přímluvy přijímat a vychovat.

Proto je možno certifikaci staveb chápat skutečně jako další profesní růst, že získáním certifikace příslušného místa stavby, je z hlediska elektrikářských dovedností, předpisů a norem, provedeno bezchybně, v řádné kvalitě, která bude odpovídat i maximální dlouhodobé životnosti instalovaného systému.

Každá certifikace podle druhu má stanoven podle ceníku poplatek. Nejnižší začíná na 80 tisících korunách. Při společné certifikaci na společném místě, poskytujeme i slevu ve výši 25 tisíc korun. V porovnání za složenou státní zkoušku profesní kvalifikace je cena neporovnatelně vyšší z důvodu provádění místního šetření celého systému, ale také proto, že na místě jsou nejméně 3 inspektoři, kteří zkoumají celkové provedení elektrárny a všech možných navazujících souvislostí. Takže byrokracie jistě ne.

Dá se tedy velmi zjednodušeně říci, že certifikace je státní zkouškou v praxi?

Ano, lépe bych to neřekl. Skládat zkoušky teoreticky, ústně a prakticky v učebně je zcela odlišně něco jiného než si od počátku vyprojektovat, objednat, postavit, namontovat, změřit, nastavit a uvést do chodu, zrevidovat celou výrobnu elektřiny. V této celé plejádě činností a odborností se ověří organizační, nákupní, projekční, logistické a konstrukčně-montážní práce, které nemohou být v plné výši předmětem státní zkoušky „Elektromontér fotovoltaických systémů“ jednotlivce, protože by zkouška musela trvat několik týdnů, což není dost dobře možné.

Tedy certifikace je podle typu „zhotovitele“, buď vystavená pro fyzickou nebo právnickou osobu a je „závěrečným vysvědčením“ o správnosti namontované výrobny, po všech jejích odborných a praktických stránkách instalace.

Platnost certifikace je 4 roky. Omezená platnost je z důvodu velkého a neustálého pohybu legislativních změn, předpisů, vyhlášek, norem a doporučení odborných profesních asociací. Je proto velmi důležité i pro nové stavby opětovně po časovém období čtyř let projít novou certifikací.

Chtěl bych se dozvědět více o certifikaci, přesných podmínkách, které budu muset splnit. Bude nějaké školení?

ČFA pořádá každoročně konferenci Fotovoltaické Fórum a dne 28. listopadu 2023 jste měli možnost se všechny detaily o firemní certifikaci, certifikaci referenčních staveb dozvědět a certifikaci fotovoltaických modulů na několika odpoledních přednáškách konferenčního dne.

První udělení certifikátů máme již za sebou, některé na vyřízení doposud čekají, protože z hlediska celorepublikové působnosti musíme organizačně přizpůsobit i čas všech tří inspektorů (auditorského týmu).

Je na závěr něco, co byste chtěl zdůraznit nebo jsme na něco pozapomněli?

Myslím si, že základním stavebním kamenem je dodržování našeho „Spotřebitelského fotovoltaického kodexu“, který jsme vloni v lednu představili a je možno si jej stáhnout i v sekci Certifikace našeho webu. Tedy naše doporučení je, zda se Váš vybraný dodavatel řídí kodexem, zda má nějakou referenční stavbu a je ochoten Vám ji ukázat. To je základní minimum, ze kterého byste slevit neměli. Pokud se Vám dodavatel prokáže navíc i Firemní certifikací nebo Certifikací referenční stavby, nemusíte mít již žádné obavy z průběhu výstavby, bezpečnosti a životnosti instalace.

Související článek

Byrokratické peklo. Proč si na sdílení elektřiny ještě počkáme?

Sdílení elektřiny mělo „vypuknout“ už od července, ale jak to tak vypadá, budeme si na něj muset počkat. Na vině jsou byrokratické průtahy a lhůty, ...