Češi letos více mění dodavatele energií, přibývají i sankce za předčasné změny

Češi letos stále častěji mění svého dodavatele energií. V prvních dvou měsících letošního roku provedly tuzemské domácnosti 115 000 změn dodavatele elektřiny a plynu, což je meziročně o desítky procent více. Spolu s tím ovšem roste i počet případů, kdy dodavatelé pokutují zákazníky za předčasné ukončení smluv. Sankce mohou dosahovat i desítky tisíc korun. Informoval o tom dnes Energetický regulační úřad (ERÚ).
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Spotřebitelé v posledních měsících více reagují na oživení energetického trhu, nabídky dodavatelů na trh podle ERÚ mohou lišit i o desetitisíce korun ročně. Více změn zatím spotřebitelé provedli v případě elektřiny, kde je meziroční nárůst počtu změn o 69 procent. U plynu je změn o čtvrtinu více než před rokem.

ERÚ ale spolu s tím varoval, že přesun mezi obchodníky nese vedle možnosti úpor také některá rizika. V této souvislosti zdůraznil především riziko náhrady škody tzv. ušlým ziskem, který si někteří dodavatelé účtují.

„Častěji se teď setkáváme s případy, kdy si někteří dodavatelé účtují kromě smluvních pokut i tzv. ušlý zisk. Ten přitom v některých případech dosahuje až desetitisícových částek,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Upozornila, že úřad nemá kompetence rozhodovat o oprávněnosti výše účtované náhrady škody, případně ušlého zisku. „Z praxe však víme, že někteří spotřebitelé ušlý zisk několika tisíc měsíčně považují za neadekvátně vysoký, a dodavateli ho z toho důvodu nezaplatí. Pak je na obchodníkovi, aby se případně obrátil na soud a jeho výši a oprávněnost prokázal,“ popsala Zemanová. Spotřebitelům proto radí raději smlouvy s ustanovením o ušlém zisku vůbec nepodepisovat.

Problém se podle úřadu týká zákazníků, kteří se snaží předčasně ukončit svou smlouvu na dobu určitou. Tu je možné bezplatně vypovědět pouze v zákonem stanovených situacích. Patří mezi ně zvýšení ceny či změna jiných smluvních podmínek, což je však v současnosti spíše výjimečné. Předčasné ukončení smlouvy je pak možné také v případě stěhování či při podpisu smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele, kdy možné dohodu vypovědět až do 15. dne po zahájení dodávek.

V ostatních případech se spotřebitel nevyhne sankci. „Smluvní pokuty za předčasné ukončení mohou být pevně dané, nebo se odvíjejí od počtu měsíců, které zbývají do uplynutí smlouvy. Tu je třeba si velmi pečlivě prostudovat a speciálně se zaměřit i na to, jestli nám nehrozí další sankce, označované často právě jako náhrada škody, popřípadě ušlý zisk,“ podotkla Zemanová.

Výrazně jednodušší je naopak změna dodavatele v případě, že má zákazník smlouvu na dobu neurčitou, kterou může vypovědět bez udání důvodu kdykoliv. Jedinou podmínkou je, že musí počítat s výpovědní lhůtou, která je standardně na tři měsíce.

Související článek

Agrovoltaika může ochránit rostliny před mrazem

Nedávno potrápily Česko nenadálé mrazy, které poničily obrovské množství úrody. Přitom těmto ztrátám lze zabránit díky agrovoltaice, tedy využití fotovoltaiky v zemědělství. Ta tak může ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz