České dráhy budují chytré zastávky s fotovoltaikou na střechách

Nádraží jsou další veřejná místa, která by mohla sloužit k výrobě elektřiny. Správa železnic má v plánu osadit střechy nádraží solárními panely hned v několika městech.
Nádraží v Děčíně bylo pilotním projektem | railtarget.cz

Pilotní projekt v Děčíně

Nádražních budov je u nás velké množství. Ne všechny se ale využívají. Z tohoto pohledu je možnost osadit jejich střechy solárními panely a využít je k výrobě zelené elektřiny velmi zajímavá.

Je to už více jak rok a půl, co vznikla první solární elektrárna na nádraží. Jako místo pilotního projektu bylo vybráno nádraží v Děčíně. Šlo o prověření možnosti aplikace fotovoltaiky v českém drážním prostředí. Na projektu spolupracovala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Zdejší výzkumné centrum zpracovalo projekt, ve kterém se zabývalo možností ukládání vyrobené elektřiny a prodejem přebytků. Solární elektrárnu postavila společnost Silektro, a to za 917 648 korun. Nakonec se zvolila varianta, kdy se vyrobená elektřina využívala k okamžité spotřebě v nádražní hale. K tomu slouží 60 fotovoltaických panelů s celkovou plochou přibližně 106 m2, které jsou umístěné na střeše děčínského nádraží. Instalovaný výkon elektrárny činí 24 kW. Případné přebytky elektrické energie se převádějí do lokální distribuční sítě Správy železnic. Pokud poroste spotřeba nádraží, lze namontovat další panely a výkon elektrárny zvyšovat. Pilotní projekt umožnil získat velmi cenné zkušenost například s problematikou bludných proudů na elektrifikované trati.

Vyrostou v Brandýse, Berouně nebo Kuřimi

Pilotní projekt zhodnotila Správa železnic pozitivně, takže se nyní chystá zřídit solární elektrárny na střechách dalších nádražních budov, které budou díky využití obnovitelných zdrojů energie šetrnější k životnímu prostředí. Správa železnic aktuálně vypsala soutěže na instalace fotovoltaiky v drážním prostředí. Solární elektrárny na střechách by se měly objevit například na nádraží v Brandýse nad Labem, Berouně nebo Kuřimi. S chystanou instalací už počítají právě budované novostavby v Chodově a Aši. Správa železnic chce ale využít i dalších objektů, kterými disponuje a panely chce osadit také administrativní a provozní objekty Správy železnic v Brně, Pardubicích, Plzni, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, Ústí nad Labem a Děčíně. Dále by se měly instalovat na vhodných trafostanicích, stavědlech nebo v areálech drážních hasičů. V minulosti se uvažovalo také o využití protihlukových stěn. Vždy je ovšem třeba vyřešit specifika tohoto zadání, drážní prostředí zkrátka není standardní.

Chytré zastávky a panely mezi pražci

České dráhy chtějí dále vybudovat tzv. chytré zastávky například v Ústeckém kraji. A to v Dobkovicích na Děčínsku, Lounech a Lovosicích. Dohromady má jít o 18 takových zastávek. Kromě jiného budou umět nabíjet mobilní telefony a elektřinu na to získají právě z fotovoltaiky na střechách. Ještě do konce letošního roku chce
Správa železnic postavit 18 chytrých zastávek za 36 milionů korun.

V zahraničí se experimentuje také s uložením solárních panelů přímo do železničních pražců. V pilotním projektu uložili panely na trati například nedaleko českých hranic mezi saskými městy Schwarzenberg a Annaberg-Buchholz.

Související článek

Insolvenční správce Energetického Holdingu Malina navrhl ukončení provozu závodu

Insolvenční správce zadluženého Energetického Holdingu Malina navrhl ukončení provozu závodu. Firma, která se zabývala instalacemi fotovoltaických panelů na střechy, podle správce dokončila rozpracované zakázky a ...