Cesta k uhlíkově neutrálnímu festivalovému parku v Hradci Králové

Hradec Králové je dalším městem, které se zapojí do komunitní energetiky. Plánují přetvořit festivalový areál na uhlíkově neutrální místo, fotovoltaiku umístí na střechy škol a fotbalového stadionu.
Park 360 | zdroj: Park 360

Uhlíkově neutrální festival park

Pro Hradec Králové je komunitní energetika klíčová a město v ní vidí obrovský potenciál. Se spuštěním projektů zde čekají na úpravu legislativy. „Ačkoli konkrétní projekty budou záviset na podmínkách stanovených státem a distribučními firmami, má privátní subjekt a náš spolupracující partner Park 360 (zázemí festivalu Rock for People) v plánu vytvořit uhlíkově neutrální festivalpark s hlavním zaměřením na sluneční energii. Město plánuje v areálu letiště vybudovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 2-3 MWh. Zvažujeme také energetické partnerství s festivalem, zejména vzhledem k plánované průmyslové zóně právě v oblasti letiště,“ řekl Solárnímu magazínu Lukáš Řádek, náměstek primátorky Hradce Králové. Důraz zde chtějí klást na sluneční energii. „Město ještě čeká na první připojení obnovitelného zdroje, ale máme ambice produkovat zelenou energii. Naše strategie je systematická s důrazem na postupnou výstavbu fotovoltaiky na vhodných střechách, například škol nebo nového fotbalového stadionu. Dále se zajímáme o potenciál elektrárny ve zmíněném areálu letiště a jiné střešní plochy včetně těch s technickými omezeními,“ uvedl Lukáš Řádek.

Analýza najde vhodná místa

Město zatím zmapovalo vhodné příležitosti. „Město si nechalo vypracovat analýzu komunitní energetiky od společnosti Frank Bold advokáti. Tato analýza nám poskytne komplexní informace o investicích, správě majetku, hospodaření, provozních schématech a dalších aspektech. Zaměřujeme se nyní hlavně na městské objekty, ale v budoucnu může vzniknout energetické společenství otevřené širší veřejnosti,“ prohlásil Lukáš Řádek. Nedávno vstoupil Hradec Králové do Unie komunitní energetiky, což mu přináší výhody. „Členství v Unii pro nás představuje odbornou platformu, ve které se můžeme propojit s ostatními a tím rychleji a efektivněji sdílet know-how a zkušenosti v oblasti komunitní energetiky. Město již má nastavený systém hospodaření s energiemi a připravuje metodiku pro instalaci fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů na objektech v majetku města. Hlavním cílem je maximálně využívat vyrobenou energii přímo ve městě, což výrazně přispěje k úspoře nákladů, posílí naši energetickou nezávislost a navíc dojde ke snížení potřeby spalovat fosilní zdroje,“ připomněl Lukáš Řádek.

Staví na fotovoltaice

Plány města v oblasti komunitní energetiky a energetiky z obnovitelných zdrojů předpokládají využití fotovoltaiky, přetoky chtějí využívat na dalších místech. „Město Hradec Králové vidí potenciál využití vodní energie kvůli své poloze na soutoku dvou řek. Nicméně hlavní důraz je kladen na výstavbu fotovoltaických elektráren. Přesto, že má město řadu historických budov, zaměřujeme se na objekty, které jsou nejvhodnější pro solární panely. Velký potenciál vidíme v elektrárně na letišti. Plánovaný výkon by měl v letních měsících pokrývat významnou část spotřeby města a jeho organizací, případné přetoky pak mohou být uplatněny například v dopravním podniku, kde je možnost okamžité spotřeby bez nutnosti ukládání energie.“

Pod vedením energetické manažerky

Energetickou koncepci zde řídí odborný zaměstnanec. „Hradec Králové má svou energetickou manažerku, která je podporována týmem z Technologického centra Hradec Králové. Toto centrum s bohatými zkušenostmi a vazbami na technologické firmy je důležitým zdrojem znalostí a inovací v oblasti energetiky. V průběhu letních prázdnin zde vznikl opravdu kvalifikovaný a zkušený tým, který dnes pokrývá témata obnovitelných zdrojů, ESG, datových analýz, podpory energetického managementu nebo nově třeba i zpracování energetických auditů. Celý tým se zabývá aktuálními potřebami města a návrhy řešení. Část kapacity ale věnuje i podpoře lokálních firem a podnikatelů, které též chceme motivovat k vyšší míře využívání obnovitelných zdrojů energií,“ uzavřel Lukáš Řádek.

Související článek

Budou obce rozdávat fotovoltaiku zdarma? V Německu chtějí dávat soláry a čerpadla

Město ve Středním Sasku chce zdarma vybavit občany tepelnými čerpadly a solárními systémy. Záměrem je, aby zde vznikla vesnická solární elektrárna. Místní se ale na ...