ČEZ investuje 18,6 miliardy korun do rozvoje distribuční sítě: Jaké jsou důvody?

ČEZ Distribuce, největší dodavatel elektřiny v Česku, plánuje letos investovat rekordních 18,6 miliardy korun do modernizace a posílení distribuční sítě. Cílem je zvládnout rostoucí poptávku po elektřině a usnadnit připojení nových zdrojů energie, zejména fotovoltaických elektráren.
Ilustrační foto | zdroj: ČEZ

Proč ČEZ masivně investuje? Mohou za to lidé s fotovoltaikou?

Jedním z hlavních cílů investice je modernizace a posílení elektrických sítí tak, aby zvládly rostoucí poptávku po elektřině a usnadnily připojení nových zdrojů energie, zejména pak z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny. ČEZ na tento projekt vyčlenil částku 8,3 miliardy korun z celkového objemu na investice. Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce, k tomu uvedl: „Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků. Letos investujeme do rozvoje a na obnovu distribuční soustavy dokonce o 1,5 miliardy více než loni. Jedná se tak o historicky největší objem investic a staveb.“

ČEZ připojuje solární elektrárny jako na běžícím pásu

Pokud se podíváme na fotovoltaické elektrárny, loňský rok byl pro společnost velmi úspěšný. Podařilo se jí připojit k síti 52 109 solárních elektráren, které dohromady disponují výkonem 605,5 MW. Většina z těchto instalací se nachází na střechách rodinných domů – přibližně 92,5 % žádostí směřovalo k vytvoření malých zdrojů s výkonem do 10 kW. A zájem o fotovoltaiku neustává ani letos. Jaká jsou fakta?

  • V tomto roce společnost zatím zpracovala 18,1 tisíce žádostí o připojení FVE.
  • 70 % těchto žádostí se týká tzv. mikrozdrojů s výkonem do 10 kW.
  • Za první 4 měsíce roku 2024 bylo připojeno 7,8 tis. nových FV elektráren s celkovým výkonem 202 MW.

Jaký je zájem o sdílení elektřiny?

A jaký je zájem o sdílení elektřiny? ČEZ Distribuce zatím eviduje pouze 71 žádostí o zajištění sdílení elektřiny v bytových domech. Od léta 2024 budou mít lidé možnost zakládat energetická společenství a sdílet mezi sebou vyrobenou elektřinu. Pro tento účel se má spustit v srpnu Elektroenergetické datové centrum (EDC), které umožní on line registraci do systému sdílení elektřiny.

I další provozovatelé distribučních sítí hodlají investovat

Provozovatelé českých distribučních sítí plánují v následujících letech výrazné navýšení investic do modernizace a rozvoje infrastruktury. Podle sdružení ČSRES by mohly roční investice vzrůst o 38 %, a to až na téměř 40 miliard korun ročně. Důvodem je rostoucí tlak na transformaci energetického sektoru. Do roku 2050 se Česká republika zavázala s dalšími zeměmi EU, že dosáhnou uhlíkové neutrality, což si vyžádá masivní investice do obnovitelných zdrojů energie a modernizaci distribučních a přenosových sítí. Prioritou je:

  • Zrychlení výstavby a rozšiřování kapacity elektrických sítí.
  • Řešení přebytků elektřiny z menších zdrojů.
  • Instalace chytrých elektroměrů a zavádění dálkového řízení.
  • Automatizace a digitalizace systémů.
  • Vytvoření Elektroenergetického datového centra.
  • Posílení kybernetické bezpečnosti.
  • Příprava na rizika spojená s přírodními katastrofami.

„Řešíme rychlost výstavby sítí, navyšování jejich kapacity nebo přebytky elektřiny z tisíců malých zdrojů. Dochází k instalaci chytrých elektroměrů, připravujeme se na dálkové ovládání a regulaci nižších napěťových úrovní distribučních sítí. S tím souvisí investice do automatizace v podobě nových IT systémů, komunikačních protokolů a použití pokročilé analytiky ke zpracování enormního množství dat. Nad tento rámec budujeme Elektroenergetické datové centrum, které začne fungovat již letos v srpnu,“ vysvětlil Marian Rusko, předseda Rady ČSRES.

Schválení investic bude záviset na rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a podpoře ze strany státu. ČSRES jedná o zvýšení dotací a vytvoření vhodných dotačních programů.

Zdroje:
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-distribuce-letos-investuje-do-siti-rekordnich-186-mld.-korun-191504
https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/provozovatele-elektrickych-siti-asi-zvysi-investice-na-temer-40-miliard-kc-rocne

Související článek

Budou obce rozdávat fotovoltaiku zdarma? V Německu chtějí dávat soláry a čerpadla

Město ve Středním Sasku chce zdarma vybavit občany tepelnými čerpadly a solárními systémy. Záměrem je, aby zde vznikla vesnická solární elektrárna. Místní se ale na ...