Chcete naplno využít solární energii? Spojte baterie s umělou inteligencí!

Pokud chcete využívat fotovoltaiku naplno a chcete dosáhnout co nejvyšší samostatnosti, vyplatí se baterie v propojení s umělou inteligencí. To ve společnosti Resacs, která se zabývá výrobou bateriových úložišť, dobře vědí, a proto vsadili na systém, který umožňuje ovládání domácích spotřebičů, nákupu elektřiny na spotu a ukládání do baterie.
Bateriové úložiště spolu s využitím umělé inteligence výrazně zkracuje návratnost investice | zdroj: Resacs

V čem spočívá výhoda řešení rezidenční fotovoltaiky s baterií? O kolik se může zlepšit návratnost fotovoltaiky?
Ideálním scénářem při provozování FVE by bylo, kdyby energie vyrobená z FVE neustále odpovídala spotřebované energii v domácnosti. K tomu samozřejmě v praxi nedochází a množství energie vyrobené v jednotlivých dnech z FVE obecně nekoreluje s příslušnou denní spotřebou. Bez bateriového úložiště tak veškeré přebytky přijdou nazmar či v případě povolení přetoků jsou prodány za malé peníze do distribuční sítě, a naopak při nedostatečné výrobě FVE je energie nakupována ze sítě. Základní funkcí bateriového úložiště je tedy posun spotřeby v čase – neboli bateriové úložiště pomáhá ukládat přebytečnou energii z FVE a využívat ji později v případě potřeby. Tímto způsobem lze výrazně navýšit využitelnost energie vyrobené z FVE o několik desítek procent. V kombinaci s chytrým řízením bateriového úložiště využívajícím obchodování na spotovém trhu lze pak dosáhnout ještě větších úspor.

Podle jakých kritérií se navrhuje bateriové úložiště pro domácí instalace? Co vše se bere do úvahy
Obecně ideálním scénářem při provozování FVE je co největší množství vyrobené elektřiny využít pro vlastní spotřebu a přebytky uložit do bateriového úložiště. Obecný problém však spočívá v tom, že v létě je nadvýroba z FVE velká a stejně tak i přebytky, které jsou ukládány do bateriového úložiště. Naopak v zimě je výroba z FVE nedostatečná a prakticky veškerá energie se spotřebuje, takže bateriové úložiště není příliš využíváno. Požadovaná kapacita bateriového úložiště pro letní a zimní provoz se tedy diametrálně liší. Při návrhu optimální kapacity bateriového úložiště se zohledňuje několik faktorů. Základní velikost bateriového úložiště vychází z výkonu FVE a měla by odpovídat přibližně 1,5 až 2násobku instalovaného výkonu FVE. Pro přesnější určení optimální kapacity bateriového úložiště lze vycházet ze simulované výroby FVE v jednotlivých měsících, kterou lze získat při návrhu FVE prostřednictvím odborného softwaru. Tuto výrobu je následně možné porovnat s průměrnou měsíční spotřebou a určit tak přebytky, jež budou do bateriového úložiště ukládány, a tedy zhruba za jak dlouho se bateriové úložiště plně nabije. Kromě toho lze také vycházet ze zařízení, která chce zákazník zálohovat. Na základě spotřeby těchto zálohovaných zařízení a doby, po kterou má být zálohovaná část domácnosti napájena, lze ověřit vhodnost zvolené kapacity bateriového úložiště.

Častá obava domácností je, že jim někdo navrhne zbytečně velké úložiště. Jak je možné si jeho velikost ohlídat?
Většina informací o způsobu výpočtu optimální kapacity bateriového úložiště byla zmíněna již v předchozí otázce. Obecně platí, že kapacita bateriového úložiště odpovídající dvojnásobku instalovaného výkonu FVE, bývá obvykle dostatečná. U větších instalací lze navíc využít náš kalkulátor pro výpočet optimální velikosti FVE i bateriového úložiště, který na základě zadaných vstupních údajů (např. spotřeba zákazníka, lokalita, výkon, orientace, sklon FV panelů apod.) navrhne optimální parametry FVE a bateriového úložiště a přinese porovnání úspory bez chytrého řízení oproti úspoře s chytrým řízením, a to včetně stanovení doby návratnosti investice.

Jak může pomoci bateriové úložiště v agregaci a flexibilitě?
Bateriové úložiště hraje čím dál větší roli také v oblasti použití pro podporu stability energetické sítě. V rámci služeb výkonové rovnováhy totiž díky velmi rychlé době aktivace či deaktivace oproti ostatním zařízením představuje ideální doplněk k točivým zdrojům, jako jsou dieselové generátory, kogenerační jednotky, elektrokotle či bioplynové stanice, kterým pomáhá překlenout jejich delší dobu náběhu. Bateriové úložiště lze navíc využívat „oběma směry“, tj. jak pro dodávku energie do sítě, tak i pro její odběr ze sítě, takže je velmi flexibilní. Většímu rozšíření nyní brání jeho neukotvení v zákoně coby výrobního zdroje, díky čemuž jej nelze připojit do distribuční sítě samostatně. To by se však mělo, doufejme, od nového roku změnit.

Jak je možné baterii reklamovat?
Jelikož jsme přímými výrobci bateriových úložišť, disponujeme vlastním technickým týmem zajišťujícím zákaznický servis a podporu. Prvním kontaktním místem zákazníka by však měla být společnost, která prováděla instalaci fotovoltaického systému. Ta poté předá požadavek na naše servisní kolegy, kteří jej zpracují. Následně provedou on line diagnostiku střídače i bateriového úložiště a pokusí se problém vyřešit na dálku. Pokud to není možné, je bateriové úložiště dopraveno do naší společnosti, kde jsou naši odborní pracovníci schopni ho plně rozebrat, opravit/vyměnit jakýkoli komponent včetně článků, a opět ho sestavit a otestovat. Nakonec je bateriové úložiště odvezeno zpět zákazníkovi a znovu nainstalováno. Nebo alternativně lze v případě zájmu provést servisní výjezd a zásah přímo na místě u zákazníka.

Ukládání elektřiny do baterie je možné řídit automaticky. Jak tento proces probíhá, podle jakých zásad a jak do něj vstupuje umělá inteligence?
Obecně základním nástrojem pro řízení bateriového úložiště je střídač, který dává na základě příslušného nastavení příkazy bateriovému úložišti, kdy se má nabíjet a kdy vybíjet. Může však rovněž existovat nadřazený systém, jenž komunikuje se střídačem i bateriovým úložištěm. Mezi taková řešení patří náš vlastní hardware/software Rebox umožňující inteligentní ovládání domácích spotřebičů, podporující vzdálený dohled a monitorování bateriového úložiště 24/7 a spolupracující i se systémem chytrého řízení bateriového úložiště. Tento systém chytrého řízení přináší významné výhody pro optimalizaci využití bateriových úložišť po celý rok. Využívá totiž matematické modely založené na umělé inteligenci. Tyto učící se algoritmy poskytují přesné predikce spotřeby zákazníka během dne (zohledňují se volné dny, roční období i konkrétní chování spotřeby zákazníka) a produkce fotovoltaických elektráren (v závislosti na jejich výkonu, umístění, roční době či předpovědi počasí). Díky zohledňování celé řady faktorů v kombinaci s využíváním spotového obchodování je výsledkem úspora přibližně 8–25 % obvyklých nákladů na elektrickou energii v závislosti na velikosti bateriového úložiště.

Související článek

Město Slaný odmítlo spolupráci s firmou Puretech na výstavbě solární elektrárny

Ve Slaném se konalo zasedání zastupitelstva, na kterém se hlasovalo o tom, zda město poskytne společnosti Puretech své pozemky, aby na nich vybudovala obří solární ...