Solarni magazin nové logo

Chybějící ustanovení ve smlouvách o návratnosti investice do fotovoltaiky: je to v pořádku?

Návratnost investice do fotovoltaiky je nepředvídatelná. Je obtížné ji odhadnout. Přesto někteří dodavatelé uvádějí předpokládanou návratnost, ale ve smlouvách často toto ustanovení chybí.
Důležité je, co je podchyceno ve smlouvě | Foto: Freepik

Dodavatelé FVE slibují nerealistickou návratnost investice

Mnoho zájemců o fotovoltaickou elektrárnu se setkalo s tímto problémem: dodavatelé slibovali rychlou, ale nerealistickou návratnost investice, aniž by pečlivě zhodnotili stávající náklady na energie v domácnosti, nebo dokonce aniž by si prohlédli nemovitost. Proto je klíčové zjistit, jestli slibovaná návratnost skutečně odpovídá dané nemovitosti, nebo zda se jedná pouze o obecný příklad.

Pohled advokáta na tuto problematiku

Pavel Cink z advokátní kanceláře Cink a partneři se vyjádřil k této problematice pro Solarnimagazin.cz následovně: „Co se dnes podceňuje, jsou ujednání, která se týkají skutečné návratnosti. Protože kolikrát máme zkušenost, že přichází realizační firma s nějakým modelem a ten nefunguje.“ Tímto potvrzuje chování některých dodavatelů fotovoltaických elektráren.

Pavel Cink radí čtenářům Solarnimagazin.cz: „Je třeba se zabývat tím, aby bylo podchyceno ve smlouvě to, co někdo slibuje. Ta smlouva je potom dokument, od kterého se můžeme odrážet. Jde o zachycení toho, co je slibováno.“

Zařadit ustanovení o návratnosti investice do smlouvy?

Dodavatel FVE by měl informovat klienta, zda se předpokládaná návratnost pohybuje pouze v hrubých odhadech. Pokud dodavatel návratnost deklaruje, měl by klient požadovat zařazení ustanovení o návratnosti investice do smlouvy.

Ředitel strategie společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer uvedl pro Solarglobal.cz: „Takové kalkulace vznikají zejména započtením loňských extrémně vysokých cen elektřiny do celé doby provozu elektrárny. Cena silové elektřiny však od té doby klesla o více než osmdesát procent.“

Někteří dodavatelé se tomu brání, protože nemohou předvídat budoucí vývoj cen elektřiny ani reálnou spotřebu energie v domácnosti v následujících letech. Přesto by dodavatelé měli garantovat návratnost investice za splnění určitých podmínek.

Zdroj: www.energosolar.cz, oze.tzb-info.cz, www.solarglobal.cz

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz