Chytré měření v Česku. Kdy se začnou montovat chytré elektroměry?

Chytré elektroměry umožňují měřit spotřebu elektřiny v reálném čase, navíc se díky nim získává celá řada velmi důležitých dat. Kdy se jich dočkají všichni spotřebitelé v České republice?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Data důležitá pro obě strany

Chytré elektroměry mají svůj význam nejenom pro zákazníka, ale i pro distributora. Zákazník má díky chytrému elektroměry neustálý přehled o své spotřebě v reálném čase a distributor získává důležitá data, která mu pomohou lépe koordinovat vytížení distribuční sítě. O instalaci elektroměrů se starají distributoři.

Zatím pilotní projekty

Osazování chytrými elektroměry zatím probíhá pouze v pilotních projektech. Například distributor EG.D začal s implementací chytrých elektroměrů do sítě už na podzim 2020 v několika vybraných lokalitách, kam již instaloval přes 33 000 chytrých elektroměrů. Nejvíce chytrých elektroměrů funguje na Písecku, Blatensku a Pacovsku. Chytré elektroměry testuje také PRE. „Chytrý elektroměr začne „legislativně existovat“ teprve od 1. 7. 2024. PREdistribuce v současné době realizuje několik pilotních projektů za účelem otestování technologie. Je také nejprve nutné vybudovat odečtovou centrálu a související infrastrukturu včetně návaznosti na stávající systémy,“ řekl Solárnímu magazínu Karel Hanzelka, tiskový mluvčí PRE.

Hledá se výrobce

Před distributory nyní nastává důležitá volba, které konkrétní přístroje zvolit. „Aby byla schopná ČEZ Distribuce instalovat smart metery, je potřeba zajistit nákup samotných smart meterů, vybudovat datovou centrálu, která bude ze smart meterů zpracovávat data a dálkově je řídit a v neposlední řadě zajistit vhodný způsob dálkové komunikace mezi smart meterem a datovou centrálou. Bez dodaných, zprovozněných a vzájemně provázených těchto komponent není možné smart metery instalovat,“ upozorňuje Soňa Holingerová, tisková mluvčí ČEZ Distribuce. Výrobce ještě není znám. „Většina komponent smart meter řešení je součástí stále probíhajících výběrových řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek,“ dodala Soňa Holingerová. PRE uvádí, že s výběrem dodavatele nemá problém: „Pokud jde o přípravu, časově i technologicky jsme v souladu s požadavky vyhlášky. V současné době probíhají technické diskuse s více potenciálními dodavateli elektroměrů. Značnou pozornost přitom věnujeme také kybernetické bezpečnosti, která je naší legislativou požadována na vysoké úrovni,“ uvedl Karel Hanzelka.

Nejprve do 6 MWh ročně

Podle vyhlášky o chytrém měření na základě směrnice Evropské unie musí začít distributoři osazovat těmito elektroměry od léta letošního roku. Nejdříve by mělo jít pouze o domácnosti s vyšší spotřebou nad 6 MWh elektřiny ročně. V PRE věří, že stanovený harmonogram dodrží: „Pokud jde o instalaci, v první etapě do roku 2028 plánujeme osazení cca 350 tisíc odběrných míst.“ ČEZ bude postupovat podle vyhlášky a osazovat místa s vyšší spotřebou: „Kvůli časové náročnosti výběrových řízení je naším prioritním cílem provádět výměny Elektroměrů dle vyhlášky (u zákazníků se spotřebou nad 6 MWh do půlky roku 2027).“ Chytrý elektroměr dostane také ten, kdo se zapojí do sdílení elektřiny podle novely energetického zákona: „Zákazník, který bude součástí schválené skupiny sdílení dostane odpovídající typ průběhové měření. Poplatky za sdílení budou stanoveny ve vyhlášce, ceny neurčuje distributor, ale ERÚ,“ říká Soňa Holingerová. „Pro zákazníky jakkoli zapojené do sdílení elektřiny bude v souladu s vyhláškou instalace průběhového měření automatická a zdarma,“ dodává Karel Hanzelka z PRE.

Související článek

V Milovicích by mohl vzniknout první fúzní reaktor u nás

Středočeský kraj vstupuje do jednání, jejichž výsledkem by mělo být vybudování prvního fúzního reaktoru u nás. Ten by měl vzniknout v milovickém brownfieldu. Podaří se ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz