Solarni magazin nové logo

Cílem je osadit FVE všude tam, kde to statika dovoluje

Solární magazín položil zástupcům krajů několik otázek, týkající se rozvoje fotovoltaiky v České republice. Jeden z nejaktivnějších krajů je paradoxně jeden z nejmenších. Jedná se o kraj Liberecký.
Instalace fotovoltaiky na střechy veřejných budov mohou ušetřit finance | Foto: Shutterstock

Pro Solární magazín odpovídá: Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. 

Jakým způsobem kraj podporuje rozvoj fotovoltaiky? Existují nějaké speciální dotační programy pro obce, případně podnikatele, nebo je podle vás dostačující národní dotační program? 

Plánujeme instalace fotovoltaik (FVE) na střechách našich příspěvkových organizací (PO). Celkem se jedná v první etapě o 5 střech. Dotační program pro obce není zaveden a ani jej do budoucna neplánujeme. Podporovat investice u našich PO budeme kromě národních dotačních programů a schváleného rozpočtu Libereckého kraje (LK) také z úspor PO v oblasti energií, tzn. z úspor na spotřebě a dále úspor, kterých dosahujeme efektivním nákupem energií na spotovém trhu. V tuto chvíli jsme na úrovni cca 75 % zastropovaných cen, se kterými jsme kalkulovali v rozpočtu na rok 2023. Uvidíme, jaké budou ceny energií na spotovém trhu v průběhu roku a jaké finální úspory vůči rozpočtovaným nákladům na energie nakonec dosáhneme. 

Jakou částku hodlá letos kraj investovat do rozvoje fotovoltaiky, případně do úspor energií obecně? 

V letošním roce budeme realizovat FVE na střeše budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje, na střeše Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, dále na střeše Gymnázia v České Lípě či na střeše výjezdové základny ZZS LK v Hrádku na Nisou. Prověřujeme statiku na střechách dalších areálů příspěvkových organizací, resp. dokončujeme prověření potenciálu umístění na všech střechách v majetku kraje, podáváme žádosti na ČEZ Distribuce – jednopólová schémata, chytré měření a další související náklady na FVE, prověřování FVE Ralsko. Rozšiřujeme odbor investic o pozice energetických specialistů, tj. připravujeme se tím také z pohledu lidských zdrojů na rozvoj v této oblasti. Pokud bych to měl závěrem shrnout, tak do rozvoje fotovoltaiky zahrnující všechny zmíněné aktivity a zdroje investujeme v roce 2023 vyšší jednotky milionů korun. 

Má kraj zpracovanou koncepci rozvoje fotovoltaiky, případně připravuje studie o proveditelnosti a podobně? 

Prověřili jsme statiku vytipovaných střech, na kterých plánujeme vybudovat FVE a spočítali jsme měsíční spotřeby elektrické energie jednotlivých příspěvkových organizací tak, abychom měli informaci, které střechy jsou vhodné a jaký instalovaný výkon jsme schopni jako Liberecký kraj využít s co nejnižšími přetoky do distribuční sítě, potažmo jejich využití v rámci organizací Libereckého kraje, popř. v komunitní energetice. V současné době zahajujeme předběžné tržní konzultace, na základě kterých vybereme externího partnera, který navrhne například vhodný model realizace FVE na ploše bývalého vojenského letiště v Ralsku, dále problematiku komunitní energetiky kraje tak, abychom byli připraveni z pohledu legislativy, čerpání dotací, založení obchodní společnosti a také například z pohledu provozu FVE v režimu „koncesovaného výrobce el. energie“ a model fungování včetně právní formy rozvoje energetiky v Libereckém kraji. 

Jak kraj přistupuje k rozvoji fotovoltaiky v budovách vlastněných krajem, případně příspěvkových organizacích, jako jsou školy, domovy seniorů apod.?

Naším cílem je osazení FVE na střechy škol, domovů pro seniory a dalších objektů tam, kde to statika dovoluje, o maximálním možném výkonu, který jsme schopni beze zbytku okamžitě využít. S nástupem „komunitní energetiky“ předpokládáme vyrobenou energii následně využívat v rámci všech příspěvkových organizací. Tzn. to, co vyrobíme na střeše konkrétní střední školy, spotřebujeme v rámci budovy školy a přebytek, obzvláště pak v letních měsících v období prázdnin, spotřebujeme například v domově pro seniory s nepřetržitým provozem. Připravovaná legislativa komunitní energetiky s tímto modelem počítá. Větší dynamiku rozvoje v této oblasti brzdí statické kapacity střech, technický stav střech a možnosti připojení do distribuční sítě. 

Jakou národní legislativní změnu byste přivítali, která by pomohla rozvoji fotovoltaiky? 

Urychlené přijetí lex OZE II včetně prováděcích předpisů s jasnými pravidly komunitní energetiky, obzvláště pak v oblasti sdílení elektřiny v širší komunitě.

Související článek

Nenechte se zaskočit. Co vše by měla pokrývat pojistka vaší fotovoltaiky?

Instalace střešní fotovoltaiky zažívá v Česku svůj nebývalý rozvoj. Zároveň se jedná o drahou investici ve výši několika stovek tisíc korun, která by měla mít ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz