Co je to kachní křivka a proč by ji měli znát provozovatelé fotovoltaiky?

Křivka grafu výroby elektřiny v čase s typickým tvarem kachny pomáhá uvědomit si, kdy nastávají špičky výroby elektřiny a její přebytky v síti. To, jak křivku zploštit, bude do budoucna stále větší výzvou.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Kachní křivka označuje grafické znázornění poptávky po elektřině ze sítě ve dnech, kdy je výroba obnovitelné energie (zejména solární energie) vysoká a poptávka v síti je nízká. Při zobrazení v grafu, kde je na jedné ose vyrobená elektřina v MWh a na druhé ose pak hodiny, tvoří výsledná křivka zřetelně tvar kachny. Na začátku grafu má kachna svůj ocas, následuje pokles, tedy její břicho a následuje hlava se zobákem. Nejvyšší část hlavy má kachna večer kolem sedmé hodiny.

Kachní křivka v podstatě představuje potenciál pro nestabilitu energetického systému, protože se síť pokouší vyrovnat s extrémními změnami poptávky v různých částech dne. Čím více sluneční energie je dodáváno do sítě, obvykle ve střední části dne, kdy svítí slunce, křivka se prohlubuje. Když pak slunce zapadá a sluneční energie se již nevyrábí, kachní křivka obvykle vykazuje extrémní změny v poptávce a síť se musí náhle „nakopnout“ – což může být obtížné. Tyto extrémní změny v poptávce mohou vést k nestabilitě energetického systému.

Jak probíhá kachní křivka a výroba elektřiny?

Křivka začíná výrazným poklesem poptávky po elektřině během ranních a poledních hodin. Tento pokles je primárně důsledkem zvýšené výroby solární energie během denních hodin. Střední část křivky, která je podobná kachnímu břichu, ukazuje relativně nízkou a stabilní spotřebu elektřiny během dne díky hojné solární výrobě. To může vést k přebytku elektřiny během slunečných dnů.

Jak slunce začíná zapadat a solární produkce klesá, poptávka po elektřině začíná stoupat a vytváří strmý vzestupný sklon křivky.

Co způsobuje kachní křivku?

Kachní křivka ilustruje problém vyrovnání nabídky a poptávky po elektřině, když významnou součástí energetického mixu jsou obnovitelné zdroje energie, jako je slunce a vítr, které jsou přerušované a závislé na počasí. Tvar kachny sleduje spotřebu energie po celý den, s vrcholy na začátku a na konci dne, s hlubokým propadem uprostřed. Důvodem, proč se břicho kachny prohlubuje, je to, že se do systému dodává stále více a více obnovitelné energie (včetně solární). To výrazně snižuje zátěž, se kterou se musí veřejné služby potýkat během dne, kdy je slunce nejjasnější a zejména produkce solární energie je nejvyšší.

Zdroj: Caiso

Proč na kachní křivce záleží?

Produkce solární energie klesá, jak slunce zapadá, zatímco poptávka po energii obvykle vrcholí. Společnosti poskytující veřejné služby musí zvýšit výrobu, aby kompenzovaly tuto mezeru, často přetěžují síť, která ještě není nastavena pro tyto špičky. Tradiční zdroje energie, jako je jádro a uhlí, jsou ekonomické pouze tehdy, když běží neustále. Pokud je třeba je vypnout v poledne, protože energii dodává solární energie, stávají se ekonomicky nerealizovatelné. Problém je nejintenzivnější v létě nebo na jaře, kdy je nutné vypnout část solárních panelů, aby nedošlo k přetížení nebo dokonce poškození elektrické sítě.

Jak řešit kachní křivku?

Provozovatelé sítí a energetické společnosti se musí přizpůsobit, aby zvládli tento měnící se vzorec poptávky a zajistili stabilitu sítě. To může zahrnovat skladování energie (baterie nebo baterie elektromobilů), přečerpávací elektrárny, virtuální elektrárny nebo flexibilní zdroje výroby.

zdroj: www.synergy.net.au

Související článek

Electree: Flexibilitu a úspory v elektřině najdeme i tam, kde by vás nenapadly

Dodavatel elektřiny už zdaleka nemusí být „pouze“ tím, u koho je možné si objednat dodávku elektřiny. Moderní dodavatelé učí své zákazníky využívat elektřinu chytře a ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz