Solarni magazin nové logo

Co má obsahovat projektová dokumentace k fotovoltaice?

Projektová dokumentace je nezbytností, kterou potřebujete nejen k získání povolení na připojení do sítě, ale také v některých případech pro udělení dotace. Jakou podobu by měla mít a co by měla obsahovat?
Celá řada instalací byla provedena bez řádné projektové dokumentace | zdroj: Andy Dean Photography

Dokumentace – plán na realizaci elektrárny

Instalaci fotovoltaiky nelze provádět nahodile bez jasného plánu. K souhrnu toho, co vše je třeba provést, slouží právě projektová dokumentace, která zahrnuje technické informace, návrhy a plány. Nekvalitní projektová dokumentace může velmi zkomplikovat získání povolení a dotací, proto je třeba její přípravě věnovat dostatek času. Projektovou dokumentaci vyhotovuje dodavatel instalace, projektant. Jde o dokument o mnoha stranách. Jeho zpracování napoví o kvalitě firmy, které zákazník hodlá svěřit vyhotovení solárů. Projektová dokumentace dá investorovi, tedy zákazníkovi, obrázek o tom, jak bude instalace pokračovat, dále se dozví, jaké materiály navrhuje dodavatel při instalaci fotovoltaické elektrárny použít. Projektová dokumentace se začne vyhotovovat po udělení souhlasu distribuční společnosti s připojením do rozvodné soustavy. Projektovou dokumentaci zpracovávají buď samotné společnosti, které solární elektrárnu také instalují nebo specializované firmy, které elektrárny jen navrhují. Za projektovou dokumentaci zaplatíte zhruba od pěti tisíc výše. Cena závisí na tom, zda vám firma elektrárnu jen navrhuje nebo také realizuje.

K čemu slouží projektová dokumentace na fotovoltaiku?

Projektová dokumentace na fotovoltaiku slouží jednak pro zákazníka, který má přehled o všem, co bude instalace solárních panelů zahrnovat, a to včetně použitých technologií, součástí a materiálu. Pro dodavatele představuje plán realizace, kterého se musí držet, aby dokončila instalaci kvalitně a správně. Projektová dokumentace se dále předkládá pro získání různých povolení, například od památkářů, pokud je objekt v památkové zóně nebo pokud jde o zdroj nad 50 kW.

Nejen technická zpráva, ale i výkresy

Projektová dokumentace se vyhotovuje digitálně. Jejím úvodem je představení investora, dodavatele, dále pověřeného a odpovědného projektanta. Její úvodní část se týká hlavně popisu podmínek, za kterých se fotovoltaická elektrárna buduje. Dále dokumentace pokračuje soupisem toho, co je její součástí. To totiž mohou být kromě technické zprávy i různé výkresy a plánky. Pokračuje se popsáním účelu a rozsahu projektu a také podklady, které byly dostupné pro vytvoření dokumentace. To je jednak domluva se zákazníkem o tom, jak by měla fotovoltaika zhruba vypadat, dále smlouvy o připojení a technické podklady k panelům, střídačům a uvádí se také soupis norem, který musí dokumentace vyhovovat. Dále se popíše rozvodná soustava, zabezpečení před úrazem elektrickým proudem a ochrana proti přepětí.

Detailní popis technického řešení

Další hlavní část uvádí samotné technické řešení, které se bude realizovat. Zde se rozvedou vlastnosti fotovoltaických panelů, které se na instalaci upotřebí, stejně tak rozvaděče, střídače a akumulátory. Popíše se způsob měření výkonu fotovoltaické elektrárny a také možnosti jeho regulace. Dále to, jak bude výkon elektrárny odváděn do distribuční soustavy, kabelové trasy, způsob uchycení panelů na střeše, jak bude zajištěna ochrana před bleskem, jak bude celý systém uzemněn a jak je zajištěna komunikace zařízení a možnost sledování výkonu. Část dokumentové specifikace popisuje zásady bezpečnosti při montáži panelů i včetně povinné kvalifikace montérů.

Související článek

Jak funguje kalkulačka pro sdílení elektřiny v bytových domech od EG.D?

Ještě donedávna se střešní instalace týkaly hlavně rodinných domů. Díky nové legislativní úpravě je sdílení elektřiny v bytových domech jednodušší a jednotlivá odběrná místa už ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz