Dotace na elektromobil: Kde a jak o ni požádat?

V České republice mohou podnikatelé požádat o dotace na nákup elektromobilu, což přináší úsporu financí nejen při pořizování vozidla, ale i v průběhu jeho provozu. Představme si nový dotační program a způsoby, jak a kde mohou zájemci o dotace požádat.
Firmy mohou žádat o dotace na nákup elektromobilu | zdroj: Getty Images

Dotační program pro rozvoj elektromobility v ČR

Aktuální dotační program s názvem „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ spadá pod Národní plán obnovy (NPO) a je určen na podporu jak malých a středních podniků, (MSP/SME), tak i velkých firem. Tento program vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem podporovat rozvoj elektromobility v České republice, zejména v oblasti výstavby dobíjecích stanic. Jeho hlavním cílem je zvýšit podíl elektrovozů v provozu a poskytnou podnikatelům podporu při přechodu na „zelenou cestu“.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým hodnocením, která slibuje nižší administrativní zátěž pro žadatele. Správcem programu je Národní rozvojová banka (NRB), která propojuje záruky za úvěry poskytnuté partnery NRB s přímou dotací na nákup bezemisních vozidel a rozvoj dobíjecí infrastruktury.

Výše prostředků v dotačním programu na elektromobilitu

Celkem je na podporu elektromobility vyčleněno 1,95 miliardy Kč, z toho 1,65 miliardy Kč je vyhrazeno na nákup bezemisních vozidel a 300 milionů Kč pro rozvoj dobíjecí infrastruktury. Konkrétní výše poskytnuté podpory se odvíjí od vozidla a dostupnosti dobíjecí stanice.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Žádost o dotaci je možné podávat od 1. 1. 2024 přes webové stránky NRB, a to až do 30. 9. 2025. Samotný projekt musí podnikatelé dokončit do 31. 12. 2025.

 • Dotace se vztahuje na elektrická vozidla (bateriová – BEV či vodíková na palivový článek – FCEV) kategorie M1 (osobní) a N1 a N2 (nákladní do 4,25 tuny).
 • Vozidlo musí být nové nebo zánovní (dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a s najetými méně než 6 000 km) a jeho cena nesmí v kategorii M1 přesáhnout 1,5 milionu bez DPH.
 • Podpora se nevztahuje na plug-in hybridní (PHEV) nebo hybridní (HEV) vozidla. Dále výzva vyjímá z podpory zemědělskou prvovýrobu, silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu a výzkumné, vývojové projekty.
 • Podporu lze současně čerpat i na vybudování potřebné neveřejné dobíjecí infrastruktury. Během 24 měsíců (dobu udržitelnosti projektu) nesmíte danou stanici komerčně využívat ani prodat podpořený elektromobil.
 • Není možné samostatně pořídit pouze dobíjecí stanici bez bezemisního vozidla. Naopak lze bezemisní vozidlo pořídit i bez současného zřízení dobíjecí stanice.

Jak požádat o dotace?

Žádost o dotaci na elektromobily v rámci programu „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ naleznete na webových stránkách Národní rozvojové banky (NRB). Na webu NRB najdete veškeré potřebné dokumenty a detailní popis podmínek výzvy. Banka posoudí vaši žádost a rozhodne o udělení dotace, na kterou není právní nárok.

Žádost o dotaci s přílohami a další související dokumentací lze podat v jakékoliv pobočce NRB. Žádost by měla obsahovat vyplněný formulář, přílohu Projekt žádosti o podporu, kopii Smlouvy o úvěru s požadovanou bankovní zárukou NRB a Záruční listinu.

Kromě podmínek uvedených v bodě „Kdo může žádat o dotace na pořízení elektromobilu“ NRB rozhoduje o přidělení dotace i na základě míry úvěrového rizika žadatele a konkrétního projektu.

Kolik získáte na dotacích?

Podpora na pořízení bezemisního vozidla se poskytuje formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti nebo komerční banky, spolu s finančním příspěvkem (dotační složkou). Více informací o výši dotace a financování naleznete na webu Národní rozvojové banky (NRB).

Záruka na pořízení bezemisního vozidla:

 • Osobní automobil (kategorie M1): 300 000 Kč až 1,5 milionu Kč
 • Nákladní automobil do 3,5 tuny (kategorie N1): 300 000 Kč až 2 miliony Kč
 • Nákladní automobil do 4,25 tuny (kategorie N2) a vodíková auta (FCEV): 300 000 Kč až 2,5 milionu Kč

Záruka na výstavbu dobíjecí stanice:

 • AC stanice: maximálně 100 000 Kč
 • DC stanice do 40 kW: maximálně 250 000 Kč
 • DC stanice nad 40 kW: maximálně 400 000 Kč

Dotace na elektromobily a dobíjecí stanice:

Kromě výše uvedených záruk za úvěr je možné získat i finanční příspěvek na pořízení elektromobilu. Výše dotace závisí na kategorii vozidla:

 • M1 (osobní automobil): maximálně 200 000 Kč
 • N1 (nákladní automobil do 3,5 tuny): maximálně 250 000 Kč
 • N2 a vodíková vozidla FCEV: maximálně 300 000 Kč

Dále je možné získat dotaci na výstavbu nekomerční dobíjecí stanice:

 • AC dobíjecí stanice: maximálně 50 000 Kč
 • DC dobíjecí stanice do 40 kW: maximálně 100 000 Kč
 • DC dobíjecí stanice nad 40 kW: maximálně 150 000 Kč

Dotace se vyplácí po splnění všech podmínek, které mimo jiné zahrnují kupní smlouvu, doklad o uhrazení kupní ceny a registraci vozidla. Maximální finanční příspěvek na dobíjecí stanici nesmí přesáhnout její skutečnou pořizovací cenu (bez DPH).

Zdroje:

https://www.finmag.cz/finance/450820-dotace-na-elektromobily-2024-kam-pro-ne-a-kolik-lze-ziskat-velky-prehled
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/mpo-pripravilo-vyzvu-na-podporu-elektromobility–pro-podnikatele-ma-pripraveno-1-95-miliardy-korun–278464/

Související článek

Jak obejít cla? Číňané otevírají továrny na výrobu elektromobilů v Evropě

USA uvalily stoprocentní cla na dovoz čínských elektromobilů. I Evropa se brání nadměrnému dovozu EV z Číny, a to zaváděním cel. Tři čínské automobilky však ...