Dotace na fotovoltaické elektrárny pro bytové domy. Kdo má nárok?

Pokud se bytové domy, ať už jde o společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva, rozhodnou vybudovat na svých střechách fotovoltaickou elektrárnu, mohou čerpat dotace. O které jde?
Bytové domy mohou využívat na instalaci fotovoltaických systémů dotace a bonusy z programu Nová zelená úsporám | zdroj: Getty Images

Fotovoltaické panely se doposud instalovaly hlavně na rodinné domy. Instalací na bytových domech bylo mnohem méně z důvodu nedostatečné podpory v zákonech. To se pomalu mění. Zejména v souvislosti s přijetím novely energetického zákona LEX OZE 2 by se měla otevřít možnost bytovým domům vyrábět a hlavně také sdílet elektřinu. Již nyní je snazší instalace díky tomu, že ji nemusí odsouhlasit naprosto všichni členové společenství bytových jednotek. Dále pro instalace do 50 kW není třeba zajišťovat stavební povolení a ani licenci k vybudování fotovoltaického systému. Dalším krokem bude vybudování energetických společenství, kdy jeho členové budou moci sdílet elektřinu mezi sebou. Stát podporuje instalaci na bytových domech také dotačním programem.

Nová zelená úsporám pro bytové domy

O dotaci na vybudování fotovoltaické elektrárny na bytovém domě je možné žádat v rámci programu Nová zelená úsporám. Dotace se vyplácí zálohově a slouží k podpoře instalace fotovoltaického systému propojeného s vnitřnímu rozvody. O dotaci může žádat jak společenství vlastníků jednotek, tak bytové družstvo. Čerpat lze dotaci v hodnotě 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu, dále pak 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému a 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie. Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy po celou dobu až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Dotaci nelze poskytnout, pokud má žadatel dluhy na finančním úřadu, na správě sociálního zabezpečení nebo pokud je nemovitost zatížena exekucí. O dotaci se žádá pouze online, a to prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Fotovoltaický systém v bytovém domě

Fotovoltaický systém musí být vybaven centrálním řídícím systémem, který ovládá využití energie v napojených bytových jednotkách. Jde o systém, díky kterému se začne nahřívat voda v připojeném zásobníku nebo se bude v určitých výhodných hodinách, kdy je výroba elektřiny na určité výši, začne spínat klimatizace, nebo se budou dobíjet elektromobily. Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. Žádosti lze podávat opakovaně, pokud jsou připojovány další bytové jednotky a současně navyšován i instalovaný výkon. Na připojenou bytovou jednotku musí připadat instalovaný výkon minimálně 0,50 kWp. Systém musí být vybaven sledovačem bodu maximálního výkonu.

Bonusy pro bytové domy

Bytové domy mohou k základním dotacím čerpat ještě bonusy. Za kombinaci úsporných opatření jde o částku 20 000 korun. Za vypracování enviromentálního vyhodnocení lze získat až 60 000 korun. Dalších deset procent z celkové částky lze čerpat pro vybrané regiony a kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský). Další bonusy lze čerpat za nízkopříjmové domácnosti a sociální byty. Podpora se poskytuje na každou jednotku, u které žadatel doloží, že je užívána nízkopříjmovou domácností. Podpora na m² užitné plochy bytové jednotky činí od 1000 do 2500 korun.

Související článek

Budou obce rozdávat fotovoltaiku zdarma? V Německu chtějí dávat soláry a čerpadla

Město ve Středním Sasku chce zdarma vybavit občany tepelnými čerpadly a solárními systémy. Záměrem je, aby zde vznikla vesnická solární elektrárna. Místní se ale na ...