Solarni magazin nové logo

Dotace na fotovoltaiku: jaké jsou možnosti čerpání?

Těžko si představit rozkvět fotovoltaiky u nás bez štědré dotační politiky. Jakých dotací na fotovoltaiku je v současné době možné využívat a jak jsou tyto dotace populární?
Dotační programy pro fotovoltaiku - snaha o zvýšení počtu instalací | zdroj: Mandfredxy

Nová zelená úsporám

Základním dotačním programem nejenom pro domácnosti je Nová zelená úsporám. V tomto dotačním programu od června 2021 do června 2023 přijali žádosti na 23 792 projektů instalace fotovoltaiky. Vyplaceno bylo 20 184 projektů za 2,4 miliardy korun. Při poslední výzvě od 19. 9. 2023 doposud obdrželo Ministerstvo 3320 žádostí o podporu instalace fotovoltaiky pro rodinné domy a 93 žádostí pro bytové domy. V rámci dotace je možné žádat o podporu ve více oblastech (zateplení, využívání dešťové vody, apod.), největší část podpory jde na vybudování fotovoltaiky, což si ministerstvo vysvětluje zejména energetickou krizí.

Dotace na fotovoltaiku

Dotace na podporu fotovoltaiky činí až 200 000 korun, v krajích Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém je to až 225 000 korun. Pro výpočet výše dotace a přínosů nové instalace slouží jednoduchý nástroj v Excelu. Dotaci je možné škálovat dle potřeby v místě. Realizace se dokládá zprávou o instalaci, která nahrazuje i projekt, a fotodokumentací. Díky dotaci se podporuje instalace systémů, které jsou napojené na distribuční síť, ostrovní systémy jen ve zvláštních případech. Umožňuje se prodej přebytků, což ale není podmínka udělení dotace. Dotace se nevyplácí na rozšíření stávajících instalací. Fotovoltaické panely musí být minimálně 18 % monokrystalické a polykrystalické a minimálně 12 % amorfní a tenkovrstvé. Měniče musí mít Euro účinnost minimálně 95 % a musí splňovat normu EN 50549-1. Baterie musí být pouze akumulátory na bázi lithia a zajišťovat podporu pro kapacitu jedno až dvou násobku podporovaného výkonu. Systémy s tepelným čerpadlem disponují kombinovanou nádrží na minimálně 400 litrů, tepelné čerpadlo musí být hlavním zdrojem vytápění. Upřednostňuje se ohřev pomocí tepelného čerpadla a regulace tepelného čerpadla a fotovoltaiky musí spolupracovat.

Bonusy pro rodinné domy

Pokud se čerpá dotace pro energetické úspory na rodinném domě, lze dosáhnout na bonusy. To je 10 000 navíc za každou kombinaci opatření a dále 30 000 za to, že investor vypracuje enviromentální zhodnocení. Pro vybrané regiony, které jsou vymezené v akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj jde o bonus až ve výši 10 %.

Nová úsporám Light

Jednou z posledních speciálních výzev je Nová zelená úsporám Light, která omezuje ty, kdo mohou dotaci získat, na nízkopříjmové domácnosti. V rámci této výzvy je alokováno 6 miliard korun. Původně zamýšlená podpora ve výši 1,5 miliardy se vyčerpala za necelý měsíc. Dotace se financuje z Modernizačního fondu. Na účty domácností peníze přišly již 14 dnů po vyhlášení výzvy. Doposud od 14. září, kdy se začaly žádosti přijímat, Ministerstvo obdrželo 39 764 žádostí za 4,4 miliardy korun, vyplaceno bylo 34 943 žádostí za 3,86 korun. Co se fotovoltaiky týká, pak se podpořilo 4 785 instalací o souhrnném výkonu 16,8 MWp. Příjemci dotace Nová zelená úsporám jsou domácnosti, kde členové domácnosti pobírají starobní či invalidní důchod, nebo pokud domácnost čerpá příspěvek na bydlení. Dotace se vyplácí předem. Žádosti o tuto dotaci se po krátké pauze opět přijímají od půlky ledna 2024.

Oprav dům po babičce

Také zcela nová výzva Oprav dům specifikuje, kdo může tuto dotaci obdržet. Jedná se o domácnosti, které dům využívají k trvalému pobytu, zároveň se odsud do deseti let neodstěhují. Jde o domácnosti, které mají nějaký příjem, ať už jsou to zaměstnanci nebo působí coby podnikatelé, dále mohou být na mateřské, nikoliv ovšem rodičovské dovolené. Dotace se vyplácí předem, na fotovoltaiku lze obdržet až 200 000 korun. Žádosti se přijímají od 26. září. Žádost o dotaci lze podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření jsou dva roky.

Související článek

Obchodní napětí mezi USA a Čínou eskaluje: Vyšší cla na solární panely a elektromobily

Vláda USA se rozhodla zpřísnit celní poplatky na dovoz solárních článků a elektromobilů z Číny. Tímto krokem se snaží ochránit domácí trh. Co to znamená ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz