Solarni magazin nové logo

Dotace pro firmy na fotovoltaickou elektrárnu: jaké jsou podmínky a jak o ně zažádat?

I když se nejvíc mluví o dotacích na fotovoltaické elektrárny pro domácnosti, o dotace mohou požádat také firmy. Aktuálně jsou k dispozici dva dotační programy. A další se připravují.
Dotace na fotovoltaiku může firmám pomoci | zdroj: Shutterstock

1. program: Nové obnovitelné zdroje v energetice RES+

Tento program je momentálně ve fázi přípravy, ale předpokládá se, že bude zájemcům zpřístupněn v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Platnost programu: od čtvrtého čtvrtletí 2023

Cíl programu: dotace slouží pro instalaci a modernizaci obnovitelných zdrojů energie a na instalaci fotovoltaických elektráren o výkonu 1 MWp a více

Kdo může žádat o dotace: držitelé licence pro podnikání v energetických odvětví v oblasti výroby elektřiny (právnické i fyzické osoby)

Maximální částka dotace na projekt: až 370 mil. Kč

Maximální podpora: 50 % z celkového rozpočtu

Podmínka: s žádostí je třeba doložit platnou smlouvu o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení

Plánovaná alokace prostředků: pro tento program je vyčleněno 38,7 % z celkového rozpočtu Modernizačního fondu

Postup, jak získat dotaci

  • Firma musí předložit projektovou studii, energetický posudek a uzavřenou smlouvu o připojení (nebo smlouvu o budoucí smlouvě) k přenosové či distribuční soustavě.
  • Firma musí využít úvěr na samostatné nebo sdružené projekty FVE, konkrétně na stavební práce, dodávky, služby, odborný technický dozor a BOZP.
  • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.
  • Ministr životního prostředí vydá rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR, v kterém je uvedena výše dotace, účel a cíl projektu.

2. program: Nové úspory energie (úvěr s dotacemi)

Tento program mohou využít všechny malé, střední a velké podniky. Úvěr s dotacemi je určen na projekty, které mají za cíl úsporu energie.

Využití programu: od 27. dubna 2023 do 30. listopadu 2026

Cíl programu: dotace na realizaci úsporných opatření

Kdo může žádat o dotace: malé, střední a velké podniky

Maximální částka dotace na projekt: 500 tis. až 60 mil. Kč

Maximální výše úvěru: až do výše 90 % z výše způsobilých výdajů projektu

Maximální výše dotace: až 35 % z výše způsobilých výdajů projektu

Doba splácení: až 10 let

Doba odkladu splátek jistiny: až 2 roky

Úrok: 1,99 ročně

Podmínka: úvěr je určen pro projekty realizované mimo území hlavního města Prahy

Plánovaná alokace prostředků: 1,77 mld. Kč

Návod, jak získat dotaci:

  • Firma musí předložit návrh řešení na úsporu energií společně s projektem, projektovou dokumentací a energetickým posudkem. Minimální úspora na neobnovitelných zdrojích energie musí dosáhnout alespoň 10 %.
  • Firma musí využít úvěr na investice do stavebních a technologických opatření, například do zateplení budov, modernizace osvětlení, instalace akumulace energie nebo obnovitelných zdrojů energie.
  • Žádosti a přílohy požadované v listinné podobě přijímají všechny pobočky Národní rozvojové banky, které se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích. 
  • Dokumenty požadované v elektronické podobě je možné zaslat e-mailem na pobočku nebo prostřednictvím datové schránky a webové podatelny NRB.

Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti Raiffeisen – Leasing k dotacím pro web oze.tzb-info.cz uvedl: „Našim klientům rozhodně doporučujeme čerpat dotaci z Národního plánu obnovy, opravdu se to vyplatí. Žádat o dotaci může v podstatě každý podnikatel, je vyplácena zpětně na základě schválené žádosti a jejím předpokladem je plné předfinancování výdajů, ať už z vlastních zdrojů, nebo úvěru.“

Díky dotacím na FVE se podnikům sníží počáteční investiční náklady a výdaje na energie a zároveň přispějí k ochraně životního prostředí.

Zdroj: www.prehleddotaci.cz, www.sfzp.cz, www.dotace-optak.cz, oze.tzb-info.cz

Související článek

K fotovoltaické elektrárně v Ralsku chystá Liberecký kraj třetí kolo konzultací

K připravovanému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti v Ralsku na Českolipsku plánuje Liberecký kraj ještě třetí kolo předběžných tržních konzultací, doporučili to experti. Řešit by ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz