Dotace RES+ na fotovoltaiku spuštěny

Od března do 31. října 2024 mohou podávat zájemci o financování malých fotovoltaických elektráren žádosti o dotaci RES+. Podpořené projekty musí být realizovány do tří let od schválení.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Obce i komerční subjekty

O dotaci mohou žádat také komerční subjekty. Ty tak mají příležitost zainvestovat s pomocí státu do vlastního zdroje solární energie. Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Výzvy RES+ č. 3/2024 a RES+ č. 4/2024 jsou otevřené také pro obce, k dispozici v nich budou dohromady dvě miliardy korun. Dotace se bude vztahovat na individuální instalace fotovoltaických systémů na veřejných budovách i sdružené projekty. Žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Dále pak žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že spolupracují se subjektem, který je držitelem této licence. Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši půl miliardy korun. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Výroba i spotřeba na jednom místě

Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby. „V této výzvě máme připraveny tři miliardy korun s tím, že dotační podpora se vztahuje zároveň i na akumulační bateriové systémy i na systémy na výrobu obnovitelného vodíku, tedy na elektrolyzéry. Solární systém pak může být rozmístěn jak na střechách budov a hal, na okolních pozemcích či nevyužívaných brownfieldech,“ popsal výzvu ministr Hladík. Výzva je proto nastavena jako jednokolová nesoutěžní, žádosti se budou posuzovat průběžně podle data doručení se zohledněním alokovaných finančních prostředků. Rozhodující pro přiznání podpory je splnění kritérií výzvy a podmínek programu. Uchazeči pak mohou získat z programu podle výkonu FVE až třetinu ze způsobilých výdajů na projekt.

Chystají se dotace na velké elektrárny

Žádosti se podávají prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR, dostupného na webových stránkách zadosti.sfzp.cz. „Chytré obce hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3 tisíc obyvatel opětovně nabídneme dotace na pořízení FVE systémů na střechy nekomerčních objektů, větším obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu a tím podpoříme vznik energetických společenství. Navazujeme tak na výzvy z loňského roku, o které byl mezi obcemi obrovský zájem a celkem si řekly o dotace v objemu 2,7 mld. korun,“ popsal ministr Hladík a dodává, že právě tyto projekty pomáhají v Česku rozvíjet komunální energetiku. Obdobnou příležitost z programu RES+ ještě letos získají i zájemci o velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW převážně pro dodávky do sítě, a to v rámci vyhlášené soutěžní výzvy RES+ č. 2/2024 s alokací 4 miliardy korun.

Související článek

Budova D krajského sídla v Liberci dostane fotovoltaickou elektrárnu

Fotovoltaickou elektrárnu dostane budova D v sousedství krajského sídla Liberci. Bývalá budova dílen VÚTS (dříve Výzkumný ústav textilních strojů) prošla před čtyřmi lety nákladnou rekonstrukcí ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz