Solarni magazin nové logo

Electree: Flexibilitu a úspory v elektřině najdeme i tam, kde by vás nenapadly

Dodavatel elektřiny už zdaleka nemusí být „pouze“ tím, u koho je možné si objednat dodávku elektřiny. Moderní dodavatelé učí své zákazníky využívat elektřinu chytře a řídit tak i svou flexibilitu spotřeby, na které mohou sami vydělat.
Ilustrační foto | zdroj: Freepik

Společnost Electree umožňuje svým zákazníkům nákup elektřiny, ale zároveň se zákazníky komunikuje i nadále a snaží se o to, aby aktivně řídili svou spotřebu, což pro ně může mít další výhody. S Lubomírem Káňou z této společnosti jsme hovořili o tom, co může aktivní přístup ke spotřebě zákazníkům přinést.

Jaké produkty nabízíte při výkupu a prodeji elektřiny? Jak se u nich určuje cena?

Soustředili jsme se na Denní trh s elektřinou, tedy Spotovou cenu elektřiny pro každý nadcházející den. Přijde nám to jako spravedlivá cena, která je určená sesouhlasením množství elektřiny nabízené a poptávané, kterou ve velké míře určuje počasí, což je dáno zastoupením zdrojů vyrábějících z větru a slunce. Cena je tak stejná jak pro spotřebu, tak dodávku do sítě. Pro naše konzervativní klienty připravujeme nabídku FIXních cen a kombinaci FIXních a SPOTových cen. To vše pro spotřební odběrná místa.

Pro spotové tarify je třeba mít instalované chytré měření. Jak si ho mohou vaši klienti pořídit?

Pro nedostatek kapacit distributoři montují chytré elektroměry domácnostem jen u fotovoltaik. Od 1. července lze ale zažádat u distributora o chytrý elektroměr. Více lidem poradí operátorky na naší infolince.

Vaši zákazníci jsou tzv. „aktivními zákazníky“. Jak s nimi spolupracujete na jejich flexibilitě spotřeby?

V případě firem a větších odběrů elektřiny vyrážíme do terénu a projdeme si areál či firmu a namodelujeme Flexibilitu i tam, kde by Vás nenapadla. Z obyčejného odběratele elektrické energie tak vznikají velice aktivní zákazníci, pomáhající síti. Často to jsou akumulace do TUV, sušárny, mrazírny a tak podobně. Velká přidaná hodnota tak vzniká u větších FVE nad 500 kWp, kde naše baterie a řízení dávají projektům ekonomický smysl.

Jaké jsou výhody tohoto přístupu?
Vzniká zde velká úspora jak na distribučních poplatcích, tak nezanedbatelná tržba. Je to sice hodně individuální, ale u většiny klientů to má velký přínos.

Jakých nástrojů při řízení flexibility využíváte?

Je potřeba energii tzv. zdigitalizovat a zpřesnit. Hned jak tohle máme, tak dokážeme nabídnout síti výkon nebo spotřebu. Zařízení je celá řada, ale snažíme se využít již to používané u zákazníka. Až jako poslední instalujeme baterii, pakliže to ekonomicky dává smysl.

Pro chytré využívání elektřiny nabízíte tzv. chytrou krabičku – jak funguje?

Krabička není určená pro dodavatele energií, ale pro nás jako obchodníka s flexibilitou. Systém je teď v pilotním provozu a sbíráme data. Je to bohužel u domácností administrativně nákladné.

Jakým způsobem využíváte umělou inteligenci, co vše je zautomatizované a jak to probíhá?

Hlavní úlohou AI je predikce bilance v rámci našeho portfolia zákazníků. Dále se predikuje odchylka v síti. Automaticky pak ovládá část našich zdrojů, které u nás i u zákazníků zlepšují naši bilanci vůči odchylce v síti.

Související článek

MPO počítá s dočasným zvýšením dovozu elektřiny v příštích letech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo soubor opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek energií i pro případ rychlého útlumu uhelných zdrojů. Podle úřadu zajistí bezpečnost dodávek ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz