Elektroměr jako klíč k úsporám. Proč a jak často si zapisovat jeho hodnoty?

Celková spotřeba elektřiny za určité období by se měla určovat podle hodnoty na elektroměru. Pokud si chcete být jistí, je vhodné provést samoodečet elektřiny a ten odeslat svému dodavateli elektřiny.
Pokud se chcete ujistit, že ve vyúčtování platíte skutečnou spotřebu, proveďte samoodečet | zdroj: Proxima Studio photos

Elektroměr

Elektroměr zaznamenává spotřebu elektřiny na určitém odběrném místě. Stačí si tedy poznamenat hodnoty na měřácích v nízkém a vysokém tarifu v určitý den a porovnat si s hodnotami, které zde budou za rok, kdy obdržíme údaj o tom, kolik elektřiny se na odběrném místě spotřebovalo. Běžné elektroměry jsou stále pouze lokální zařízení, která nejsou připojena do žádné sítě, takže údaje na nich jsou dostupné pouze na místě spotřeby. Pro distributora, který měření spotřeby zajišťuje, je náročné obejít všechna odběrná místa, případně se může stát, že toto místo nebude přístupné. V takovém případě se přistupuje ke stanovení spotřeby odhadem na základě vzorců spotřeby. Tento údaj se ale může značně lišit od skutečného. Pokud se chce zákazník ujistit, že se k vypočítání nedoplatku nebo přeplatku využije skutečný stav elektroměru, může dodavateli zaslat svůj samoodečet.

Kde najít samoodečet

Pro samoodečet není třeba nic odečítat, vše provede sám dodavatel. Stačí pouze nahlásit aktuální stav elektroměru. Běžné elektroměry u nás jsou buď staré analogové (to jsou ty s kolečkem), anebo více rozšířené digitální. Na elektroměru zpravidla najdete dva údaje. Je to jednak vysoký tarif (T1) a nízký tarif (T2). Pokud využíváte distribuční sazbu s vysokým i nízkým tarif, budete potřebovat oba údaje. Stav elektroměru opisujte bez desetinného místa a bez zaokrouhlení. Digitální elektroměr zobrazuje údaj o spotřebě tak, že se na displeji střídá v pravidelných intervalech zobrazování stavu vysokého tarifu a nízkého tarifu. Vysoký tarif je označený kódem T1 nebo 1.8.1., nízký tarif kódem T2 nebo 1.8.2. Dále se zde může zobrazovat dodávka do sítě, což je přetok do sítě v případě výrobny elektřiny. Ta je označena písmenem P a tento údaj již neopisujte.

Jak samoodečet nahlásit

Samoodečet se dále hlásí distributorovi (nikoliv dodavateli) elektřiny. Zatímco dodavateli se platí za elektřinu a lze ho zvolit, distributora zvolit nelze, je určený místně. V Praze a Roztokách působí PRE, na jižní Moravě a v jižních Čechách je to EG.D, na zbytku území ČEZ. Hodnotu samoodečtu je možné zaslat e-mailem nebo pomocí aplikací distributorů, například u ČEZu je to aplikace Proud. Se samoodečtem by si ale měl poradit také dodavatel, který na něj pamatuje například v internetové samoobsluze. Kromě kontrolních odečtů lze zadávat v průběhu roku také evidenční odečty, které napomohou s hlídáním průběhu spotřeby elektřiny. Veškerá tato agenda by ale měla do několika let skončit. Chytré elektroměry budou připojeny do sítě, údaje z nich bude mít distributor, dodavatel i zákazník k dispozici v reálném čase a kdykoliv.

Související článek

Dodavatelé a zprostředkovatelé čelí nejvyšším sankcím v historii ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) za první pololetí letošního roku uložil za protispotřebitelské praktiky dodavatelů a zprostředkovatelů pokuty za 12 milionů korun. Je to nejvíce za ...