Solarni magazin nové logo

ERÚ uložil společnosti Armex Energy rekordní pokutu 4,75 milionu korun

Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil společnosti Armex Energy rekordní pokutu 4,746 milionu korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o dosud nejvyšší sankci uloženou za protispotřebitelské chování jednomu konkrétnímu dodavateli. Firma podle úřadu spáchala 55 dílčích útoků vůči spotřebitelům. Rozhodnutí je pravomocné. ČTK to řekl mluvčí ERÚ Michal Kebort. Firma s přístupem ERÚ nesouhlasí a pokutu označila za nepřiměřenou. Proti prvoinstančnímu rozhodnutí společnost podala rozklad, úřad ho zamítl.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

„Dotčení spotřebitelé si u tohoto dodavatele energií sjednali produkty s fixovanou cenou. Ve chvíli, kdy pro něj původní fixované kontrakty přestaly být výhodné, se ale dodavatel snažil převést zákazníky na jiné produkty za podstatně vyšší ceny,“ uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Armex Energy chtěla podle úřadu fixované produkty změnit na tzv. spotové, jejichž cena se průběžně mění podle vývoje na burze. Z podstaty věci tak jde podle ERÚ o pravý opak fixací, na které měli spotřebitelé podle uzavřených smluv nárok. V dopisech zákazníkům zároveň dodavatel uváděl, že pokud klienti s přechodem na spotové ceny nesouhlasí, mohou si vybrat buď alternativní ceníkový produkt, nebo smluvní vztah ukončit.

Společnost Armex Energy se stanovisky ERÚ nesouhlasí. Podle zástupce společnosti Milana Kučery podnik vždy chránil dlouhodobé zájmy svých zákazníků, a to i v období energetické krize. Poukázal také na snižování cen klientům. „Nelze proto souhlasit s celkovou argumentací a přístupem ERÚ. Samotnou výši uložené pokuty pak hodnotíme jako nepřiměřenou, a to i v kontextu rozhodovací praxe úřadu,“ řekl ČTK Kučera.

„Společnost Armex Energy se ve správním řízení hájila tím, že ji k takové jednostranné změně smlouvy opravňovaly mimo jiné i všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy dotčení spotřebitelé podepsali smlouvy, však podobná ustanovení neobsahovaly. Dodavatel je změnil až dodatečně, a to ryze účelově, jen aby nemusel dodržet své závazky,“ řekla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Dodavatel podle ERÚ argumentoval mimořádnými okolnostmi, které přinesla tehdy začínající energetická krize. „Ani energetická krize nemůže být omluvou pro to, aby dodavatel jakožto silnější ze smluvních stran takto flagrantně zneužíval svého postavení proti spotřebitelům. Popisovaný přestupek je svou podstatou i rozsahem natolik závažný, že jsme přikročili k udělení rekordní sankce blížící se maximální pětimilionové hranici dané zákonem o ochraně spotřebitele,“ uvedl Trávníček.

Rozhodnutí ERÚ kromě těchto nekalých obchodních praktik zohlednilo také užívání agresivní obchodní praktiky, které se společnost dopustila ve třech případech. Požadovala v nich úhradu za energii, kterou dodala zákazníkům, aniž by si ji zákazníci objednali. V dalších 15 zdokumentovaných případech společnost porušila energetický zákon, když nedodržela standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování.

Případ tak výší pokuty překonal dosavadní nejvyšší sankci, kterou ERÚ uložil v roce 2019 společnosti Stabil Energy. Té dal pokutu čtyři miliony korun za nekalé obchodní praktiky. Firma o rok později přišla o licenci.

Armex Energy je dodavatelem elektřiny a plynu, na svých webových stránkách uvádí, že má téměř 80.000 zákazníků. Kromě toho se zabývá také prodejem pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic, prodejen Travel Free, kasin, developerskou činností, i hoteliérstvím a gastronomií. Sídlo firmy je v Děčíně. Tržby společnosti v roce 2021 činily přes 2,2 miliardy korun. Zakladatelem a většinovým majitelem Armex Energy je podnikatel Hynek Sagan.

Související článek

Jak ovlivní komunitní energetika cenu elektřiny?

Již zanedlouho by mělo začít fungovat sdílení elektřiny v rámci energetických společenství. Jaký vliv bude mít sdílení na cenu elektřiny, kterou budou nabízet dodavatelé elektřiny? ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz