ERÚ v poslední době řeší více problémů kvůli špatně nastaveným zálohám

Energetický regulační úřad (ERÚ) v poslední době řeší zvýšené množství problémů kvůli špatně nastaveným zálohám za energie. Ty často vedou k vysokým nedoplatkům nebo naopak přeplatkům, které však někteří dodavatelé odmítají vracet. V současné době, kdy velká část odběratelů dostává nové rozpisy záloh, je těchto případů výrazně více. ERÚ na to upozornil v tiskové zprávě.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Výše záloh na dodávku elektřiny a plynu musí podle zákona odpovídat tzv. důvodně předpokládané spotřebě. Tu dodavatelé standardně odvozují od spotřeby konkrétního spotřebitele v minulosti. Jejich klienti si ovšem v průběhu zúčtovacího období mohou výšit záloh změnit.

„Často se stává, že zákazníci svou spotřebu sníží a předpokládají, že to bude mít automaticky vliv na snížení záloh. Dodavatelé se ovšem tuto skutečnost obvykle dozvědí až v souvislosti s odečtem při řádném vyúčtování. Pokud chceme, aby ji zohlednili okamžitě, musíme je o snížení pravidelných plateb sami požádat, přičemž nižší spotřebu doložíme samoodečtem, tedy nahlášením aktuálního stavu našeho elektroměru či plynoměru. Takové žádosti by měli vyhovět,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Nesprávně nastavené zálohy často vedou k problémům s nedoplatky či přeplatky, upozornil úřad. Jednorázový výdaj pak může podle ERÚ přesahovat finanční možnosti části spotřebitelů. V takovém případě ERÚ doporučuje se pokusit vyjednat si u dodavatele splátkový kalendář. Problémy ovšem podle úřadu bývají i s přeplatky, které někteří dodavatelé odmítají vyplatit. Přeplatky je pak nutné vymáhat soudní či mimosoudní cestou, případně využít započtení, kdy se dluh dodavatele postupně umazává z dalších záloh.

Úřad proto upozornil, že lidé by měli věnovat pozornost už samotnému rozpisu záloh, zejména pak tomu, zda dodavatel zohlednil všechny zálohy uhrazené během zúčtovacího období. „Pokud jsme víceméně na nule a cena za dodávku energií je po celou dobu stejná, zálohy by nám měly zůstat ve stejné výši. V případě výraznějšího nedoplatku by nám dodavatel měl zálohové platby zvýšit, u přeplatku naopak snížit. V uplynulých měsících se ovšem některým zákazníkům ceny několikrát měnily, a je tudíž možné, že výraznou roli bude hrát i tato proměnná,“ zdůraznila Zemanová.

Vyúčtování za energie je také často předmětem sporů mezi spotřebiteli a dodavateli. ERÚ se loni zabýval rekordním množstvím sporů. Od spotřebitelů obdržel 628 návrhů na spor kvůli porušení smluv, meziročně o téměř 40 procent více. Nejčastěji si v nich odběratelé stěžovali právě na špatné vyúčtování za energie. Počet neformálních podnětů naopak klesl na předkrizovou úroveň, a to meziročně o 9717 na 12.410.

Související článek

MPO dokončilo vyhlášku o měření elektřiny, je důležitá pro komunitní energetiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dokončilo vyhlášku o měření elektřiny, která nově zavádí pravidla pro měření a předávání dat o využívání elektřiny v energetických společenstvích. ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz