Finanční injekce od státu: získejte v roce 2024 dotaci pro tepelné čerpadlo

Zájemci o tepelné čerpadlo mohou získat dotaci ze tří dotačních programů Kotlíková dotace, Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce. Jaké jsou podmínky čerpání a jaká je maximální výše dotace?
O dotaci lze žádat jen za určitých podmínek | zdroj: Getty Images

1. Dotační program Kotlíková dotace do výše 180 000 Kč

Kotlíkovou dotaci poskytuje Státní fond životního prostředí České republiky. Slouží jak pro pořízení nového kotle, tak pro nákup tepelného čerpadla. Vztahuje se na nízkopříjmové domácnosti a důchodce, kteří při splnění určitých podmínek obdrží až 95% dotaci (v maximální výši 180 000 Kč). Finance na pořízení tepelného čerpadla dostanou zájemci předem.

Podmínky programu Kotlíková dotace

Kdo může požádat o dotaci? Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti za těchto podmínek:

  • Žadatel se všemi členy domácnosti pobíral ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
  • Žadatel (případně některý z členů domácnosti) pobíral příspěvek na bydlení v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti.                                                                                                                             

Dotace se vztahuje na elektrická a plynová tepelná čerpadla s výjimkou tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch. Žádosti se podávají na krajských úřadech, kde žadatelé mohou využít odborné poradenství.

2. Dotační program Nová zelená úsporám do výše 140 000 Kč

Pokud nesplňujete podmínky pro Kotlíkovou dotaci, můžete využít program Nová zelená úsporám. V rámci programu mohou zájemci čerpat dotaci na tepelné čerpadlo až do výše 140 000 Kč, maximálně však do 50 % nákladů na pořízení tepelného čerpadla.

Podmínky programu Nová zelená úsporám:

Kdo může požádat o dotaci?

  • Vlastníci domů
  • Společenství vlastníků bytových jednotek
  • Pověření vlastníci bytových jednotek
  • Veřejné subjekty

Dotace mimo jiné slouží na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR s možností konzultací na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. Dotační program se vztahuje na instalace realizované od 1. ledna 2021.

3. Dotační program Oprav dům po babičce do výše 140 000 Kč

Dotační program Oprav dům po babičce má specifické podmínky: dotace na tepelné čerpadlo lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením domu. Žadatelé získají dotaci ve výši až 140 000 Kč. Na komplexní zateplení domu mohou vlastníci domů obdržet až 950 000 Kč.

Podmínky programu Oprav dům po babičce

Kdo může požádat o dotaci?

  • Vlastníci domů, kteří jsou ekonomicky aktivní a nevlastní další dům určený k bydlení, byt ani podíl v bytovém družstvu (tato podmínka se vztahuje i pro ostatní členy domácnosti).

Žádosti se podávají výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Výhodné úvěry pro financování oprav domu

Podle Ministerstva životního prostředí by program Oprav dům po babičce měl doplnit výhodný úvěr od bank a stavebních spořitelen. Ministr životního prostředí Petr Hladík k tomu uvedl: „Úvěry budou pro domácnosti dostupnější než běžně nabízené komerční produkty. Úročeny budou maximálně polovinou úrokové sazby stanovené ČNB platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení. V současném období se bude pohybovat okolo 3,5 %.“

Žadatelé si budou moct rozvrhnout splátky až na 20 let. Díky nízkému úroku a rozložení splátek budou úvěry dostupné i pro domácnosti s nižšími příjmy.

„Stejně jako program Oprav dům po babičce budou výhodné úvěry financovány z prostředků Modernizačního fondu, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR. To nám umožní garantovat našim žadatelům nízký úrok po celou dobu splatnosti. Aktuální výše úroků u běžných komerčních úvěrů na bydlení se pohybuje kolem 7 %, my nabídneme a garantujeme úrok, který bude zhruba poloviční,“ uvedl Petr Hladík.

zdroje:

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
https://novazelenausporam.cz/
https://novazelenausporam.cz/predstaveni-oprav-dum/
https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/56

Související článek

Kam směřuje česká energetika? Experti varují před nevyužitým potenciálem zelené energie

Návrhy základních energetických plánů vlády nejsou podle Komory obnovitelných zdrojů energie špatné. Avšak neodrážejí potenciál, kterého lze dosáhnout správnou legislativou a fiskální politikou. Strategický dokument ...