Flexibilita v energetice: Jak se do ní zapojí vaše domácnost a co to pro vás znamená?

Jednou ze změn, které nás v energetice čekají, je řízení flexibility. Tedy to, kdy budeme spotřebovávat energii, ať už vyrobenou nebo dodanou ze sítě. Jak se do flexibility zapojí domácnosti?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Budoucí spotřebitel elektřiny již nebude jen pasivně odebírat elektřinu, kdykoliv se mu zamane. Trendem je přechod k aktivnímu spotřebiteli, tzv. prosumerovi, který elektřinu vyrábí a spotřebovává podle zásad flexibility. S produktovým ředitelem Nano Green Janem Hiclem jsme hovořili o tom, jak bude v budoucnosti toto řízení flexibility probíhat a jakou roli v něm budou mít domácnosti. 

Řízení flexibility bude do budoucna klíčové. Jak k této flexibilitě mohou přispět běžní zákazníci z řad domácností?

Máte pravdu. Řízení flexibility bude do budoucna opravdu klíčové jak pro řízení rovnováhy v síti, tak pro lepší integraci obnovitelných zdrojů do energetického mixu. Domácnosti jsou v rámci flexibility naprosto zásadním sektorem. Jejich podíl na spotřebě elektrické energie je podobný jako podíl průmyslu – ve většině západních zemích dokonce vyšší.

Možnosti flexibility jsou ale pro každý segment diametrálně odlišné. Zatímco posouvat v čase cokoliv v průmyslu je složité, u domácností to je mnohem jednodušší.  U běžné domácnosti je za zhruba 75 % spotřeby zodpovědné topení a ohřev vody – s těmi se dá flexibilně hýbat. A bude přibývat domácností, které budou dobíjet elektroauto, což je další flexibilní zařízení. A když je doplníte ještě o baterii u fotovoltaiky, tak pro rok 2030 jsme u domácností zhruba na čtyřikrát až pětkrát větším objemu flexibility, než má průmysl.

Aby české domácnosti mohly nabízet flexibilitu pro služby výkonové rovnováhy pro ČEPS, za které dostanou zaplaceno, musí se stát ještě několik kroků. V první řadě je to úprava zákonů. S transpozicí z evropské legislativy máme už tři roky zpoždění, hrozí nám za ní miliardové pokuty a rušení dotačních titulů. Za druhé je to zavádění chytrých elektroměrů, kterých máme v EU téměř nejméně. A za třetí je to i Energetické datové centrum (EDC), které teprve začínáme stavět. Trhy v Evropě jsou provázané – tak dochází k paradoxu, kdy domácnosti sousedních zemí, kde tyto podmínky už splněné jsou, dostávají za poskytování flexibility zaplaceno od českého ČEPSu, který tyto služby nakupuje i ze zahraničí.

Jak vaši zákazníci zjišťují aktuální ceny elektřiny a to, kdy je výhodnější elektřinu odebírat? Mají k dispozici nějakou aplikaci? Je zde nějaká automatizace?

Ceny máme na webu, ze kterého se dají nainstalovat jako aplikace do mobilu. A zákazníci je najdou i v zákaznickém portálu, kde vidí nejen aktuální ceny elektřiny, ale i ceny historické, včetně své hodinové spotřeby. Na pár kliků vyčtou i data o spotřebě své domácnosti, včetně predikce spotřeby elektřiny pro další dny.

Portál nabízí i jednoduchá tlačítka pro ovládání fotovoltaické elektrárny. Jsou to funkce, které jsou často skryty hluboko v nastavení fotovoltaiky a pro méně zdatné uživatele může být složité je aktivovat. Patří mezi ně například zákaz přetoků, vynucené nabíjení baterie, vynucené vybíjení baterie nebo blokování baterie. Tyto funkce nabízíme nejen našim zákazníkům, ale komukoliv, kdo o ně má zájem. Aktuálně fungují pro střídače značky Victron, ale chystáme i Solax a GoodWe.

Nastavovat si upomínky pro ovládání fotovoltaiky ve správný čas asi nikoho příliš nebaví, proto se od nového roku chystáme spustit novinku – automatizaci, která se sama postará o to, aby průměrná cena při spotřebě elektřiny byla co nejnižší a výkupní naopak co nejvyšší. To vše tak, aby nedošlo k omezení fungování domácnosti. Pro vybraných 50 zákazníků už nám automatizace běží se skvělými výsledky.

Jaké spotřebiče jsou energeticky nejnáročnější a je vhodné je zapínat v době nižších cen elektřiny? Není možná automatizace díky připojení chytrých spotřebičů prostřednictvím internetu věcí?                                                           

Spotřeba elektřiny v domácnosti je tvořena ze 60% topením a z 15% ohřevem vody. V moderních domácnostech s dobrým zateplením a tepelným čerpadlem se poměry trošku mění, ale i tak to jsou ty nejvýznamnější spotřebiče. V posledních letech samozřejmě přibývá fotovoltaik, kde je skvělým prvkem pro flexibilitu baterie. U majitelů elektroaut to je i baterie v autě.

Teplo má skvělou akumulační schopnost – i když topení nebo klimatizaci vypnete, teplota se mění jen velmi pozvolna, podobně to platí pro ohřev vody. Elektroauto ve většině domácností stojí přes noc, a to z něj dělá skvělé flexibilní zařízení, kde můžeme spotřebu posouvat v čase.

S internetem věcí jste trefila hřebíček na hlavičku. Moderní domácnosti s tepelným čerpadlem, fotovoltaikou nebo elektroautem umožňují vzdáleně ovládat zařízení přes mobilní aplikaci. Výhodou je právě datová komunikace, která nevyžaduje instalaci silových prvků do rozvaděče. Nám jako agregátorovi flexibility to dává možnost se vzdáleně připojit na zařízení zákazníka a řídit ho na základě cenových signálů spotu tak, aby zákazník co nejvíce ušetřil a nebo v budoucnu na základě signálů ČEPSu v rámci služeb výkonové rovnováhy.

Flexibilita bude řízená a odměňovaná. Jak mohou dodavatelé motivovat své zákazníky?

Flexibilita jako taková je dovednost přesunout svojí spotřebu nebo výrobu v čase. K tomu, aby zákazník přesunul svou spotřebu, potřebuje motivaci – a nejlépe funguje ta finanční. V budoucnu bude náš energetický mix tvořen z velké části obnovitelnými zdroji. Ty dokážeme velice dobře řídit, když vyrábějí, ale ony samozřejmě nevyrábějí vždy. Cílem flexibility je motivovat aktivní zákazníky napojit se na „dech planety”, tedy obnovitelné zdroje.

Zákazníci už teď mají možnost získat „odměnu” za flexibilitu, a to pokud mají spotový tarif a přesouvají svojí spotřebu. Právě spotové ceny jsou velice silně navázány na obnovitelné zdroje. My vyhlašujeme každý měsíc tzv. surfaře na spotu, což je soutěž mezi našimi zákazníky, kteří surfují na cenových vlnách spotu. Výsledky jsou vidět na našem webu a úspory se pohybují v řádech desítek procent oproti průměrné ceně spotu. V květnu loňského roku dokonce vyhrál zákazník, který skončil na konci měsíce se zápornou průměrnou cenou.

Flexibilita se dá zhodnotit ale i jinde. Je flexibilita pro služby výkonové rovnováhy, které využívá ČEPS pro vyrovnávání energetické soustavy. Ta je také odměňována, ale trošku jiným způsobem. Naše kalkulace ukazují, že plně elektrifikovaná domácnost s fotovoltaikou, elektroautem a tepelným čerpadlem by byla schopna při aktuálních cenách vydělat nižší desítky tisíc korun za rok. Jak jsem ale zmínil, kvůli chybějící legislativě české domácnosti z těchto zisků neuvidí nic. Díky propojenosti evropských energetických trhů jsou tyto služby z části nakupovány v zahraničí, kde se na nich domácnosti podílet mohou a z části od uhelných elektráren a tepláren v Česku.

Související článek

Žádosti o Novou zelenou úsporám Light se nyní nepřijímají

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že již nepřijímá žádosti v programu Nová zelená úsporám Light. Má jít pouze o dočasné opatření, neboť se vyčerpal fond, ze ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz