Fotovoltaika jen se zateplením. Jaké jsou podmínky dotace Oprav dům po babičce?

Dotace Oprav dům po babičce směřuje na majitele nezateplených domů, kteří zde budou minimálně deset let po udělení dotace pobývat a zároveň nemají jinou nemovitost. Jaké jsou podmínky?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Fotovoltaika jen se zateplením

Od září lze čerpat dotace na úsporná opatření v programu Oprav dům po babičce, a to včetně dotací na fotovoltaiku. Tuto dotaci nelze čerpat pouze na fotovoltaiku, ale jen v kombinaci s úspornými opatřeními, které povedou k zateplení domu. Pokud chce domácnost žádat dotace pouze na fotovoltaiku, musí využít standardní dotaci Nová zelená úsporám, která se ale nevyplácí zálohově. Dotace se čerpají pouze na zcela nové systémy, nelze je čerpat na rozšíření nebo modernizaci stávající fotovoltaiky. Systém musí být propojený s distribuční soustavou, vyjímkou jsou situace, kdy distributor nepovolí připojení k soustavě. Fotovoltaika musí být umístěná na rodinném domě, případně na jeho přístavbě, která je součástí domu. Připomeňme ještě obecné podmínky dotace, kterými je jednak to, že žádný člen domácnosti nesmí vlastnit ještě jinou nemovitost, ani podíl v bytovém družstvu. V nemovitosti, na kterou se bude dotace žádat, je třeba bydlet dalších deset let od udělení dotace. Dotaci může pobírat ten, kdo je ekonomicky aktivní, zaměstnanec, podnikatel, ale také například rodič na rodičovské dovolené.

Co získáte?

Dotaci lze čerpat na maximální instalace o hodnotě 10 kWp. Dotace je odstupňovaná podle toho, zda se čerpá ještě v kombinaci s dalšími opatřeními, například s akumulací, nebo s využitím tepelného čerpadla. Za minimální instalaci o výkonu 2 kWp obdrží žadatel 60 000 korun, za minimální instalaci o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč, za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 korun, za 1 kWh elektřiny akumulačního systému 10 000 korun.

Co potřebujete pro žádost o dotaci Oprav dům po babičce na fotovoltaiku?

Žádost se podává vždy prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR: https://zadosti.sfzp.cz. O dotaci může zažádat každý sám, případně využít specializovanou firmu nebo třeba projektanta. Při podávání žádosti je třeba si připravit několik dokumentů. Klíčový je energetický posudek, který vytvoří pověřený energetický poradce. Ten se připravuje na základě projektu, ve kterém bude uvedený aktuální stav domu a stav po použití úsporných opatření. Pro instalaci fotovoltaiky není třeba projekt, stačí pouze uvést podrobnosti o zamýšlené instalaci. Pro zateplení domu je třeba velmi podrobný projekt, který prokáže, o kolik se zlepší úspornost domu po provedení zateplení. Dotace Oprav dům po babičce přitom vyžaduje tu nejvyšší míru úsporných opatření, a to v kategorii “Optimální”, díky kterým se sníží energetická náročnost budovy nejméně o 20 %. To, zda váš záměr toto kritérium splňuje, se stvrzuje na základě energetického posudku a projektu. Projektant a firma, která vypracovává energetický posudek, je s tímto faktem obeznámená a projekt připraví tak, aby tato náročná kritéria splňoval.

Související článek

Hromosvod a fotovoltaika: Skrytá nebezpečí, která vám mohou zničit domov

Článek, ve kterém Asociace energetických specialistů varuje před požáry, které způsobuje neodborné zapojení fotovoltaiky, vzbudil velký ohlas. Mnoho našich čtenářů zajímalo, jakou roli v možnosti ...