Fotovoltaika na bytovém domě. Praktické zkušenosti vlastníků. I. díl

Společenství vlastníků bytových jednotek v pražském Hloubětíně se rozhodlo vybudovat elektrárnu a vyrobenou elektřinu sdílet. O zkušenosti se v našem seriálu podělil Tomáš Vlk, místopředseda hloubětínského SVJ.
Realizace fotovoltaické elektrárny je pro SVJ většinou dlouhý a byrokratický proces | zdroj: Jakub Svora

Jak jste pokračovali při realizaci fotovoltaické elektrárny po schválení návrhu a získání úvěru od banky?

Za naše čtyři domy jsme poslali čtyři žádosti na PRE, aby nás připojila do sítě. Po měsíci přišly smlouvy, že nás připojí. Měli jsme půl roku na to se připojit, to bylo nutné k tomu, abychom se mohli upsat dodavateli fotovoltaiky. Toho jsme měli vybraného včetně podepsané smlouvy s ním. V lednu jsme měli smlouvu o připojení, v únoru peníze a žádali o úvěr v té bance. Poté už nic nebránilo v realizaci. Dodavatel začal navážet panely a postupně dělat tu elektrickou část. S tím u nás souvisely ještě nějaké elektrické úpravy v domě, protože jsme třeba na čtyři domy měli sedm odběrných míst ve společných prostorách. Ty jsme sjednotili pouze na čtyři. Co dům, to jedno místo a vždycky k tomu odběrnému místu se připojila ta fotovoltaika. O tom se ale bavíte s firmou, která dodává fotovoltaiku. Oni řeknou, co je třeba upravit. Potom je třeba vše instalovat na střeše, to trvalo u našich čtyř domů asi měsíc. Pak jsou různé dodělávky, kdy něco nesedí, dělají se revize. Poté, co je technologie instalovaná a vyzkoušená, začíná byrokratický moloch.

Jak probíhala tato fáze?

Revizní technik to musí zrevidovat a posílá se to na PRE, kde na to mají lhůtu jeden měsíc. Distributor musí přijet zaplombovat staré elektroměry. Pak přijede revizní technik na fotovoltaiku, ten to odešle na PRE. Ta má 30 dní, aby to vzala na vědomí. Až poté je možné začít proces prvního paralelního připojení, na to má PRE další měsíc. Tohle může hodně SVJ brzdit. To je chyba státu. Žádný z těch procesů nemůže běžet souběžně. Vše navazuje na něco před tím. Strávíme víc času byrokracií než samotnou instalací zařízení. Teď čekáme na první paralelní připojení, což řešíme s distributorem. S PRE je jediná možná komunikace přes e-mail [email protected]. Nikdo vám nedá kontaktní osobu, nelze se nikam dovolat. Čekáte několik dní, jestli se vám vůbec ozve nebo ne. V legislativním procesu legalizace elektrárny je to strašné.

Jak jste vyřešili sdílení vyrobené elektřiny?

Naštěstí mezitím poskytlo ERU metodiku na sdílení v bytech. U nás to bude tak, že v patnáctiminutových intervalech se měří v bytech spotřeba, primárně se elektřina použije ve společných prostorách. To, co zbude, přebytky v patnáctiminutových intervalech, se alokuje na byty přes úzkou komunitu. Vymysleli jsme alokační klíč podle vyhlášky ERU a říkáme, kolik má každý byt alokační potenciál. Tady je překážka, že musíte mít souhlas vlastníka odběrného místa, že je elektřina alokovaná na jeho byt. Buď podepíše žádost nebo dá plnou moc. Vlastník bytu nemusí být vlastník odběrného místa. Vlastník bytu může byt pronajímat a elektřinu má na sebe nájemník. Museli jsme tedy mluvit i s nájemníky a všem to vysvětlit. Pokud jste žádali do 30. června, pak za každou připojenou bytovou jednotku je dotace 5000 korun. Takže jsme museli vysbírat od 106 bytů plné moci. U alokací u bytů byl klíčový sběr plných mocí, abychom to mohli za všechny byty podepsat za SVJ a případně měli možnost řešit změny. Dalším úkolem tedy bylo, jak ze všech lidí tyto plné moci dostat. 106 bytových jednotek a vlastníků odběrných míst. Nakonec se nám to podařilo a máme všechny plné moci. Opět jsme s lidmi komunikovali a slíbili, že jim přepošleme dotaci 5000 korun. Pro lidi to znamenalo, že budou mít určitý alokační potenciál a budou moci benefitovat z výroby v reálném čase.

Jak hodláte naložit s elektřinou, kterou nespotřebujete?

Měli jsme tři možnosti. Buď prodáme přebytky na trhu, což je nejistota, přitom většina firem chce nakupovat pouze za spotové ceny, které bývají negativní, takže prodáte a ještě zaplatíte, anebo můžete být soběstačný a spotřebovávat co nejvíce doma a mít všechny bytové jednotky v komunitě. To nakonec máme. V rámci každého domu – co dům to komunita a podle podílu na podlahové ploše má každý byt nějaký alokační potenciál. Pokud má bytová jednotka potenciál 6 procent, tak z toho, co zůstane v daném domě po použití ve společných prostorách, tak v patnáctiminutovém intervalu se alokuje bytu 6 %. Pokud má takovou spotřebu. Pokud by měl spotřebu jen tři procenta, tak tři procenta propadnou, ale my je prodáme na trhu. Proto jsme s lidmi mluvili o tom, že si mají nastavit na pračkách odložené starty přes den, aby alokační potenciál vyčerpali. Až budou elektrárny vyrábět, dáme lidem návod, jak se k tomu postavit a co mohou dělat pro to, aby benefitovali co nejvíce.

Co vás ještě čeká, než obdržíte dotaci?

30. června jsme požádali o dotaci, poslali jsme veškerou dokumentaci. Máme získat základní dotaci podle výkonu na projektovou dokumentaci, dále je zde dotace 5000 korun za bytovou jednotku. Bohužel o dotaci na systém mohu žádat najednou, nemohu chtít nejdřív dotaci za výkon a projektovou dokumentaci a třeba za půl roku se rozhodnout pro založení komunity. Komunitu můžete založit až za rok, ale už nemáte nárok na dotaci. Dokud ale nemám hotové první paralelní připojení, tedy pokud není elektrárna oficiálně schopna vyrábět, tak nemohu poslat na PRE distribuci seznam bytů pro komunitu, aby to zaregistroval. V září nás tedy PRE připojí, můžeme už vyrábět, což by byl doklad, aby se začalo řešit vyplácení dotace. V ten moment se ale rozběhne další proces, a to je komunita. Na PRE distribuce pošleme seznamy bytů s alokačním klíčem. PRE musí přijet, všem bytům dát nové hodiny, což je naštěstí finančně v režii distributora. V moment výměny mám další doklad, který přiložím k dotaci a až v ten moment mám splněné všechny podmínky pro dotaci a stát mi ji vyplatí. Všechny procesy jdou za sebou, což je nesmyslné. Už máme dva měsíce na střeše elektrárnu, dotaci dostaneme až za půl roku. To je absolutně nezvládnutý proces distributora, státního fondu atd. Kdyby státní fond řekl ano, o dotaci za bytové jednotky si můžete požádat kdykoliv jindy, jakmile komunitu založíte, pak ji můžeme založit až třeba za rok. Pokud chci žádat o různé dotační tituly, musím splnit všechny jejich podmínky a vyplácí se, až budou všechny tyto podmínky splněny.

Jaké má vaše fotovoltaická elektrárna parametry a jaká má být její návratnost?

Jsme SVJ, které má společnou garáž a jsme čtyři domy. Co dům, to vlastní elektrárna a prodejní EAN. Na každé střeše je výkon zhruba 20 kWp za dům. To je zhruba 120 MW ročně. Někde byla větší střecha, tam mají větší elektrárnu. Naším cílem bylo udělat maximalizaci výkonu. Máme čtyři žádosti o dotace, co dům to dotace. Chceme být více soběstační a nezávislí na okolním trhu. Čím více elektřiny spotřebujeme sami doma, tím rychleji se nám investice vrátí. Pokud bychom elektřinu spotřebovávali jen ve společných prostorách, pak by byla návratnost kolem devíti let. Pokud připojíme i bytové jednotky, tak se nám to zkrátí na šest, sedm let, protože spotřebu zvýšíme ze třiceti na sedmdesát procent. Pokud budeme spotřebovávat jen 30 procent, pak budeme muset přebytky někde prodat.

Kdy odstartujete ostrý provoz?

Čekáme, že nás PRE do konce září připojí, doděláme první paralelní připojení a budeme to moci oficiálně spustit. Schůze byla v listopadu 2022, takže celý proces bude trvat skoro rok. Z tohoto roku můžeme dva měsíce odečíst, protože jsme měli čas, než bude nová legislativa. Doufám, že v říjnu to spustíme Jsme jedni z prvních v republice s touto velikostí elektrárny. Cestička se musí prošlapat, proces je administrativně náročný. Pokud bychom se o tom bavili až teď na schůzi, tak to spustíme až za rok a půl. Příští rok už budeme vyrábět na sto procent.

Související článek

Instalace fotovoltaik nabírají na síle. Nejvíce se připojují ve Středočeském kraji

Podle údajů od sdružení distributorů se od začátku roku 2022 v České republice připojilo více než 110 000 fotovoltaických elektráren. Kde se připojovali nejčastěji? ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz