Fotovoltaika na bytovém domě: Rady jak oslovit tu správnou firmu

Instalace fotovoltaiky na bytových domech a sdílení vyrobené elektřiny je díky novému zákonu snadnější. Jak začít s instalací fotovoltaiky a poptat firmu, která připraví pro bytový dům nabídku?
Na každý bytový dům se fotovoltaika nehodí. Vše je potřeba dobře zvážit | zdroj: Solární magazín

Jde o vhodnou střechu?

Díky instalaci fotovoltaiky mohou majitelé bytů výrazně ušetřit. Nyní mají podobnou možnost jako majitelé rodinných domů, ačkoliv proces instalace a schvalování záměru je zde poněkud složitější. Iniciativa k tomu, že se na bytovém domě vybuduje fotovoltaika, přichází většinou od členů výboru společenství vlastníků bytových jednotek. Na těch je, aby dopředu zvážili, zda je instalace fotovoltaiky na bytovém domě možná kvůli orientaci střechy a její nosnosti. Celý proces musí koordinovat a podniknout patřičné kroky, aby se dostálo všem náležitostem, aby výroba a sdílení elektřiny bylo zcela legální a společenství mělo také nárok na dotace, které výrazně přispějí k návratnosti investice do fotovoltaiky. Výbor také posoudí, zda je třeba před realizací fotovoltaiky provádět na střeše opravy. Solární panely mají mít životnost 30 let a po tuto dobu by měla i střecha vydržet bez zásadní opravy.

Které firmy oslovovat?

Prvním krokem k získání fotovoltaiky na bytovém domě je oslovení firem, které zajišťují instalace fotovoltaiky. Pokud totiž předloží zástupci výboru společenství vlastníků ostatním členům společenství konkrétní nabídky, mají vyšší šanci, že bude hlasování o záměru úspěšné a že společenství instalaci fotovoltaiky na bytový dům schválí. Právě proto je vhodné přijít na hlasování s nabídkou, která je komplexní, stojí nohama na zemi a je střízlivá při odhadu návratnosti. V současné době u nás již působí firmy, které se specializují na fotovoltaiku pro bytové domy. Se zakázkou si ale může dobře poradit i jiná zkušená společnost v oboru fotovoltaiky. Oslovovanou firmu je tedy třeba nejdříve prověřit, ať jsou to recenze na internetu nebo na specializovaném recenzním webu www.refsite.info, kde se publikují pouze ověřené recenze. V Praze je možnost oslovit Pražskou společnost pro obnovitelné zdroje, která připraví objektivní nabídku.

Jak má vypadat nabídka na fotovoltaiku?

Nabídka fotovoltaiky pro bytový dům by měla být zásadně bezplatná, poptávka vás tedy nebude stát nic. Před vytvořením nabídky by si měla firma realizační místo prohlédnout a prostudovat možnosti a specifika domu. Správnou nabídku totiž nelze učinit od stolu. Musí se seznámit s počtem bytů v domě, velikostí společných prostor a technickým stavem rozvaděčů a elektroměrů. Zástupce firmy by si měl dům nafotografovat a vše řádně zdokumentovat. Je třeba se domluvit na tom, zda bude v bytovém domě instalován akumulátor, zda budou odběrná místa sloučená nebo ne a probrat důvody, proč se solární elektrárna do domu pořizuje. Nabídka by měla obsahovat popis navrženého systému, základní technické parametry systému, návrh velikosti a funkce fotovoltaické elektrárny, výši dotace, konečnou cenu a soupis materiálu. Už to, jak je nabídka vyhotovena, může napovědět, jakou důležitost firma zakázce dává. V neposlední řadě firma také navrhne výši zálohy, kterou bude po zákazníkovi požadovat ještě před tím, než se pustí do realizace zakázky. I ta může totiž o mnohém vypovídat: „Férová výše zálohy je do maximálně 30 % z celkové částky za fotovoltaiku. Firma by měla mít dostatečně silné cashflow i bez vybírání záloh předem. Strop by pak měl být na doporučení oborových asociací maximálně 50%. U zranitelné skupiny občanů je dle doporučení MPO záloha do výše 10%,“ řekl Solárnímu magazínu Petr Kotek, energetický poradce a provozovatel stránek Refsite.info s recenzemi fotovoltaických firem. S těmito podklady může výbor svolat schůzi společenství, na které může návrh na fotovoltaiku přednést spolu s předběžným návrhem na financování.

Související článek

Jak sdílet elektřinu v bytovém domě? Nutná je dohoda vlastníků

V následujícím období můžeme čekat rozkvět komunitní energetiky. Díky vyhlášce se mohou bytové domy rozhodnout, zda odběrná místa sdruží do jednoho nebo zda bude moci ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz