Solarni magazin nové logo

Fotovoltaika na střechách supermarketů. Kde ji můžete najít?

Supermarkety se svou plochou střechou jsou pro instalaci fotovoltaiky ideální. Nově se do instalace pouští Kaufland. Které řetězce se rozhodly pro instalaci fotovoltaiky na střechy?
Fotovoltaika na střeše supermarketu | zdroj: Penny market

Supermarkety jsou energeticky náročné provozy, zároveň disponují ideální plochou pro umístění fotovoltaiky. Počet instalací ale stále není ohromující, a to i když nemají tyto obchodní řetězce jistě problémy s financováním záměru a vyráběnou elektřinu by mohly spotřebovávat právě v těch časech, kdy se ve fotovoltaice nejvíce vyrábí. Supermarkety jsou součástí obchodních společností, které rády deklarují svou společenskou zodpovědnost, i co se udržitelnosti týká. Do této strategie zapadá instalace fotovoltaiky, zatím ale ne příliš častá. V České republice by mělo být v současné době 740 supermarketů (mimochodem na jednoho Čecha více než v Německu). Fotovoltaiku ale najdeme jen u několika desítek z nich.

Kaufland – fotovoltaika má pokrýt pětinu spotřeby

zdroj: Kaufland

V rámci závazku k ochraně klimatu a snížení emisí o 80% do roku 2030 přistoupila společnost Kaufland k realizaci nového projektu. Uvedla, že do prvního čtvrtletí roku 2024 nainstaluje na střechu osmi prodejen fotovoltaické elektrárny, které pokryjí více než 20% jejich roční spotřeby. Každá fotovoltaika bude mít předpokládaný výkon mezi 250 a 450 kWp. Tuto energii dokáží prodejny bez problémů spotřebovat. „Předpokládáme, že jedna solární elektrárna dokáže pokrýt více než 20% spotřeby elektřiny na dané prodejně. Naše spotřeba křivku výroby fotovoltaická elektrárna nádherně pohltí a k přetokům energie zpět do distribuční sítě bude docházet naprosto výjimečně. Naše odhady mluví zhruba o 2% energie, které nezužitkujeme přímo na prodejnách, což je při jejich velikosti a množství vyrobené energie naprosto zanedbatelný objem. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že součástí našich FVE nebudou bateriová úložiště,“ říká jednatel společnosti Kaufland Česká republika Jörg Bauer. Další projekt plánuje Kaufland na prodejnách i v distribučním centru v Modleticích. Na jeho střeše by pravděpodobně v průběhu roku 2025 měla vzniknout velká solární elektrárna s výkonem 2,2 MWp. Společnost Kaufland také připravuje statická a technickoekonomická posouzení svých dalších prodejen s cílem instalovat od roku 2025 fotovoltaické elektrárny na zhruba 10 prodejen ročně. Místa, kterých by se to mělo týkat, doposud neuvedla. Zatím nemůžeme zmínit konkrétní města, vyřizujeme k tomu potřebnou administrativu a povolení,“ řekla Solárnímu magazínu Renata Maier, tisková mluvčí Kauflandu.

Billa

V Modleticích instalovala v říjnu 2022 na svůj centrální sklad fotovoltaiku také Billa. Investici v hodnotě 19 milionů korun částečně financovala z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Fotovoltaiku zde instalovala společnost ČEZ ESCO. Fotovoltaika na ploše 5300 m2 pokryje až pětinu spotřeby skladu s chladicím zařízením o výkonu 1,5 MW, který musí být nepřetržitě napájen energií. „V rámci naší strategie udržitelnosti se mimo jiné dlouhodobě soustředíme na celkové snižování energetické náročnosti našich provozů a redukci uhlíkové stopy. Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality ve všech našich provozech. Do roku 2030 pak snížit emise oxidu uhličitého o 30 procent. Vlastní bezemisní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispívat k plnění cílů energetických úspor v rámci současné energetické krize v Česku a Evropě. Čím více elektřiny si vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro další odběratele,“ uvádí Liam Casey, generální ředitel Billa ČR. Nyní by měla Billa plánovat instalaci fotovoltaiky na prodejny v Berouně, Říčanech a Slaném.

Penny         

zdroj: Penny

V supermarketech Penny vyrobili v roce 2022 z vlastních fotovoltaických systémů celkem 630 MWh elektřiny. Dále Penny uvádí, že díky každé prodejně vybavené fotovoltaickým systémem sníží množství CO2 vypouštěného do ovzduší až o 117 tun ročně. Výkon každé ze solárních elektráren na střechách skladů je přibližně 550 kWp, neboť je zde rozmístěno přes 1200 panelů. Očekávaná úspora elektrické energie je až 14% ročně. Letos měl řetězec Penny solárními panely vybavit první celodřevěný diskont v České republice ve Skutči na Chrudimsku, a dále prodejny v Jindřichově Hradci, Přibyslavi, Milevsku, Berouně, Polné, Benešově a Krumvíři. Instalace už započala na prodejnách v Praze Ládví a v Charvátské Nové Vsi, při jejíž stavbě se poprvé využilo celodřevěné konstrukce stropu a střechy. „Instalovaný výkon solárních systémů se bude na jednotlivých prodejnách pohybovat v rozmezí 70 až 100 kWp, přičemž počet pokládaných panelů bude nejčastěji mezi 175 až 250 kusy. V případě prodejny v Praze Ládví se bavíme například o instalaci 190 panelů, které ročně vyrobí kolem 65 MW elektrické energie. To znamená pokrytí celkové spotřeby elektrické energie dané prodejny z více než 26% a v letních měsících tato hodnota přesáhne dokonce hranici 40%,“ přibližuje Aleš Damm, spolumajitel Greenbuddies Charging -firmy, která fotovoltaiku instaluje.

Lidl

Společnost Lidl instalovala fotovoltaické systémy v letech 2019 a 2020 na střechách 8 prodejen. V letošním roce má instalovat fotovoltaiku na dalších 45 prodejen. Fotovoltaiku umístil Lidl také na střechu svého logistického centra v Buštěhradě. Celkový instalovaný výkon buštěhradské fotovoltaiky činí bezmála 1 MWp a za jeden rok vyrobí cca 870 MWh čisté elektrické energie.

Související článek

Jak se vyhnout předčasné demontáži fotovoltaiky?

Fotovoltaika by měla vydržet nejméně 25 let, což je doba, na kterou je na ni poskytována záruka. Množí se ale případy, kdy byla instalace špatně ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz