Solarni magazin nové logo

Fotovoltaika svépomocí. Jde to zcela bez odborníka?

Češi jsou zručný národ a určitě mnohé napadlo, že by si mohli postavit fotovoltaiku svépomocí. Stačí pro instalaci solární elektrárny svépomocí jen šikovné ruce a bystrá hlava nebo se bez odborníka neobejdou?
Fotovoltaiky často instalují amatéři zaměstnaní u instalačních firem | zdroj: zstockphotos

Výhody nejenom finanční

Pokud se rozhodnete pro vybudování solární elektrárny svépomocí, přilákají vás nejenom finanční výhody, tedy to, že ušetříte. Patrik Prokeš ze společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem fotovoltaiky ale uvádí peněžní úsporu jako podstatnou: „Časově náročnější část montáže si můžeme se znalostmi instalace udělat sami. Podle míry kvalifikace a odbornosti tak můžeme ušetřit i 50% nákladů na montáž,“ uvedl pro Solární magazín. Dále zmiňuje časovou úsporu a kontrolu instalace: „Harmonogram instalace je v naší režii. Nejsme odkázáni na omezenou kapacitu montážních part. Navíc jsme součástí instalace, a tak máme přehled o jejím průběhu.“ Nechybí ani technická podpora a pomoc při komunikaci s distributorem, který může elektrárnu připojit do sítě: „Společnost ENBRA nabízí kompletní technickou podporu. Zajistí podání žádosti o paralelní připojení k distribuční síti a žádost o dotace. Po instalaci a revizi provede asistované spuštění, nastavení technologií a zaškolení.“

Bez odborníka se neobejdete

Je jasné, že fotovoltaika svépomocí není pro každého. Jaké schopnosti a znalosti by měl mít ten, kdo se o ni pokusí? Podle Patrika Prokeše je u mechanické části instalace, tedy u montáže panelů, střídače a baterií, zapotřebí znalost konstrukčních systémů pro instalaci panelů, znalost zásad umístění technologií (střídač, baterie), znalost zásad bezpečnosti práce a protipožární ochrany při instalaci fotovoltaické elektrárny a mechanická zručnost. „Pro elektrickou část instalace, tedy vytipování a vedení kabeláže, zapojení panelů, elektroinstalace rozvaděčů, revize – elektrotechnické znalosti, je třeba profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. – Elektromontér pro FVE. Elektrorevize může vykonávat pouze certifikovaný revizní technik, který disponuje osvědčením dle vyhlášky 50/1978 Sb., nebo podle nového zákona 250/2021 Sb.,“ upozornil Patrik Prokeš. Je tedy jasné, že skutečně svépomocí a bez profesionála se lze obejít při mechanické části instalace.

Fáze budování fotovoltaiky svépomocí

Budování FVE svépomocí začíná rozmyslem, tedy zjištěním důvodu pořízení fotovoltaiky a spotřeby elektrické energie za rok. „Dále je třeba změřit velikost střechy, zjistit orientaci a sklon střechy, navrhnout velikosti fotovoltaiky, tedy její výkon s ohledem na velikost střechy a spotřebu domácnosti. Do úvahy je třeba vzít návrh akumulace energie, velikost baterií, dohřívání TUV,“ konstatoval Patrik Prokeš. Následuje návrh rozmístění panelů na střeše s ohledem na vedení svodů jímače, popřípadě zastínění překážkami (komín, anténa, strom) a návrh vedení kabeláže ze střechy a umístění technologií, rozvaděčů, jak bude provedena elektroinstalace. Po vytvoření projektu je možné podat žádosti o dotace a žádosti o paralelní připojení k distributorovi. Po přípravě montáže panelů a jejich rozměření vzdáleností dle projektu proběhne montáž střešní konstrukce pro ukotvení panelů, uzemnění konstrukce, montáž a propojení panelů, montáž rozvaděčů RDC, RAC, střídače a bateriového úložiště. Při elektroinstalaci dojde k propojení technologií a napojení na stávající hlavní domovní rozvaděč. Po odborné revizi elektroinstalace lze fotovoltaiku spustit, nastavit střídače, zprovoznit monitoring v aplikaci telefonu a elektrárnu připojit do distribuční sítě, kdy distributor zajistí výměnu hodin. Tu provádí pracovník. Pak je již možné podat žádost o vyplacení dotace.

I pro schopné kutily

Pokud má zájem o fotovoltaiku kutil, či někdo šikovný, který má technické nadání, měl by o vybudování fotovoltaiky svépomocí uvažovat: „Smysl to určitě má. V každém případě je k tomuto potřeba přistupovat individuálně. Záleží na každém, co je v jeho silách a jaké jsou jeho znalosti a schopnosti. Zcela se vyplatí lidem s elektrotechnickým vzděláním, i schopným kutilům. Na závěr je ale potřeba myslet na to, že na elektroinstalaci a revizi musíme mít pracovníka s patřičnou profesní kvalifikací,“ konstatoval Patrik Prokeš.

Související článek

Unikátní projekt na jižní Moravě: Elektřina a ovoce z jednoho sadu!

Rozšíří se fotovoltaické panely i do sadů, vinic, na pole nebo na pastviny? Zatímco část zemědělců tuto možnost vítá, jiní vidí místo panelů jen na ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz