Solarni magazin nové logo

Fotovoltaika v Praze: Jak může Pražské společenství pomoci?

Uvažujete o fotovoltaice a jste z Prahy? Pražské společenství pro obnovitelné energie vám může k vašemu přání dopomoci. Ředitel společenství Jaroslav Klusák vysvětlil jak přesně.
Fotovoltaika na úřadě Prahy 13 | zdroj: Vojtěch Kilian

Kdo se na vás může obrátit, kdo je váš klient?

V podstatě asi kdokoliv, jak soukromníci, tak firmy, subjekty spadající do majetku města a příspěvkové organizace. Od roku 2022 jsme získali zhruba 85 000 000 korun na dotacích, což považuji za úspěch. Významná část jsou i investiční dotace z Modernizačního fondu na instalace fotovoltaik zejména na majetku města a příspěvkových organizacích. Podali jsme žádosti na 64 budov z městských částí do aktuální výzvy v Modernizačním fondu, která skončila 29. září 2023. Snažíme se vymyslet zajímavý finanční model, kdy bychom byli schopni na naší straně zajistit ze Státního fondu životního prostředí dotaci pro městské části a projekt zainvestovat. Městská část, protože jsou to projekty, které mají rozumnou ekonomickou návratnost, by nám následně z uspořených provozních výdajů investici splácela. Pro městské část je to velmi zajímavý model: budou mít jak fotovoltaiky, tak úsporná opatření. Doposud jsme jednali asi se 20 městskými částmi. Pro ně je téma zajímavé. Zajímá je, jaké mají budovy a střechy, nemají ale v rozpočtu peníze. Udělají si jednu pilotní střechu a tím to skončí. My chceme, aby  fotovoltaik bylo co nejvíc a aby měly ekonomický smysl. A aby z daného konceptu profitoval i rozpočet hl. m. Prahy, protože peníze by se do něj z městských částí vracely.

Jak probíhá spolupráce s vaší společností?

Po prvním posouzení jsme schopni vyloučit vyloženě nevhodné objekty. Pokud je objekt vhodným, zpracujeme jednoduchý energický posudek. Ten řekne, jak velká by fotovoltaika mohla být. K tomu dodáme statický posudek, který posoudí, zda fotovoltaiku střecha unese. Součástí energického posudku je ekonomická rozvaha, tedy jaká může být výše dotace, jaké budou vlastní finanční prostředky a jaká je návratnost. U bytových domů se pohybujeme s návratností kolem 7-10 let. Pokud má fotovoltaika životnost 25 let, tak je to velmi zajímavý projekt. Pokud se na projektu dohodneme, ať už s příspěvkovou organizací, magistrátem nebo s bytovým domem, podepíšeme smlouvy. Teprve potom nastupují realizační firmy, o kterých jsme mluvili. Dopracují projektovou dokumentaci, zrealizují a předají projekt. My fotovoltaiku provozujeme. Teď pracujeme na pilotním projektu u bytového domu ve vlastnictví hl. m. Prahy, kde je již fotovoltaika zprovozněna a kde v další fázi zajistíme sdílení vyrobené elektřiny i mezi jednotlivými domácnostmi.

Zvládnout veškerý administrativní kolotoč kolem fotovoltaiky není snadné. Pomáhá vám nějak to, že jste městská firma?

To je asi těžké posoudit. Určitě nám pomáhá to, že proces máme už zaběhnutý, tzn. i v rámci žádostí, které jsme připravovali. Součástí žádosti je smlouva o připojení. My už víme, na koho se obrátit, co vyplnit. U distributora nebo u PRE máme kontaktní osoby, se kterými jsme v užším kontaktu. Proto jsme tady my, abychom s tím bytovým domům pomohli. Klienti od nás dostanou renomovaný posudek, získají i podporu v hlasování, a pak se projekt může spustit. Pomůžeme jim i s tím, že zajistíme všechny kroky, které musí proběhnout až po prvním paralelním připojení, když je fotovoltaika v provozu, dále kroky pro sdílení elektřiny, aby se vyrobená elektřina nedodávala pouze do společných prostor, což by nedávalo ekonomický smysl, ale i do bytových jednotek.

Uvedli jste, že hodláte umožňovat i investice do fotovoltaik, které budete provozovat.

Je to jedna z možností do budoucna, vzhledem k tomu, že máme spoustu zájemců s vlastními střechami a objekty. Už se na nás obrací kontakty vyloženě z historického centra, že se jim fotovoltaika líbí a že ji z hlediska památkové ochrany instalovat nemohou, ale chtějí ji někde zainvestovat. To je další produkt, který můžeme rozvíjet.

Je nějaký posun ve spolupráci s památkáři?

To by byla asi otázka přímo na památkáře. My jsme byli v kontaktu s odborem památkové péče z magistrátu, když se připravovala jejich metodika. Obsahuje spíš popis toho, jak by fotovoltaiky mohly vypadat, jak by mohly být instalovány v různých pásmech památkové ochrany. Metodika říká, že pokud jste v ochranném pásmu, tak je instalace na individuální posouzení. Není to tedy metodika, která by jasně určila,  jak má instalace vypadat na konkrétním typu budovy. Pokud se objekt nachází v určitém památkovém ochranném pásmu, prvním krokem vlastníků objektů je kontaktovat konkrétního pracovníka odboru památkové péče, který bude nejdříve vyžadovat architektonické návrhy a až po odsouhlasení vizuálu a dopadu na památkovou péči začíná proces návrhu fotovoltaik, který jsem popsal výše.

V současné chvíli se projednává nový zákon o obnovitelných energiích. Jak vám pomůže v činnosti?

To je určitě klíčové, protože v současné době není možnost podle platné legislativy dodávat elektřinu z jednoho odběrného místa do druhého. Museli byste být celkovým dodavatelem do odběrného místa. Pokud novela a prováděcí předpisy dopadnou tak, jak je zamýšleno, bude možné spárovat výrobny přes energetické datové centrum. 

PSOE tak bude schopné přetoky z fotovoltaik, které provozuje, spárovat se spotřebou budovy magistrátu, či zoologické zahrady a tam tyto přebytky dodávat. To velmi pomůže, záleží však ještě na návazných prováděcích vyhláškách, které řeknou za jakých podmínek a cen bude takto popsané sdílení probíhat. Je to stále velmi živé téma.

Jak to, že městská firma pomáhá i soukromým subjektům?

Na konci roku 2021, v době našeho vzniku, jsme provedli dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že 76 % Pražanů by uvítalo podporu hlavního města Prahy v obnovitelných zdrojích. Vznikla tak v rámci naší vedlejší činnosti tato služba pro občany, kteří tak mají možnost se zapojit a naplňovat cíle Klimatického plánu.

Jak probíhá výběrové řízení na firmy, které budou realizovat instalace?

Výběrové řízení jsme vyhlašovali v lednu 2023. Je to velká zakázka, tak kolem něj proběhla spousta diskuzí i s novým vedením, zda v zakázce pokračovat. Nyní jsme ve fázi, kdy hodnotící komise doporučila vítězné uchazeče, běží termíny pro odvolání. Podepsané smlouvy s vítěznými uchazeči by měly být na konci října, a pak mohu začít minitendry na budovy, které máme už připravené a pro které máme hotové energetické a statické posudky.

Jak se provádí další servis a údržba po instalaci?

V rámci zmiňovaného tendru je i cena na dalších 10 let provozu. Tím se lišíme i v porovnání cen od jiných společností, které dávají pouze nabídky za instalaci. Za provoz veškerých fotovoltaik je zodpovědné Pražské společenství obnovitelné energie.

Související článek

Obchodní napětí mezi USA a Čínou eskaluje: Vyšší cla na solární panely a elektromobily

Vláda USA se rozhodla zpřísnit celní poplatky na dovoz solárních článků a elektromobilů z Číny. Tímto krokem se snaží ochránit domácí trh. Co to znamená ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz