Solarni magazin nové logo

Hlasování v SVJ o fotovoltaice. Co když někdo nesouhlasí?

O instalaci fotovoltaiky na střechu v bytových domech se musí hlasovat na schůzi společenství vlastníků jednotek. Co dělat, pokud se někteří členové SVJ rozhodnou se záměru neúčastnit?
Energetická náročnost budov se nyní bude hodnotit podle hodinových klimatických dat | zdroj: Solární magazín

Díky první novele energetického zákona LEX OZE I není třeba bezpodmínečně stoprocentní přijetí takového návrhu. „My nabízíme dva klíčové produkty. Za ekonomicky výhodnější považujeme ten, kdy se veškerá odběrná místa sloučí do jednoho. Ze všech elektroměrů se udělá jeden hlavní a SVJ se stane poskytovatelem elektřiny pro jednotlivé byty. V případě sdruženého odběrného místa se každý majitel bytu vzdává práva, že si bude vybírat dodavatele elektrické energie, vybírá ho SVJ. V tomto případě je třeba mít stoprocentní souhlas. Všechny byty musí souhlasit s tím, že se sloučí,“ řekl Solárnímu magazínu Stanislav Gaj ze společnosti Domy sobě, která se zabývá instalací fotovoltaiky v bytových domech.

Úspory je přesvědčí

Díky mnohým výhodám se prý lidé většinou shodnou: „Naše praxe ukazuje, že v drtivé většině realizací, byť jsou v různých fázích výstavby, se nakonec dokáží domluvit a najít stoprocentní shodu. Ekonomická výhodnost a návratnost je totiž velmi dobrá a nabízí až padesátiprocentní celkovou úsporu. Pakliže se stane to, že někdo bude trvat na tom, že se nechce vzdát svého dodavatele a že nechce sdružené odběrné místo, pak to znamená, že můžeme takového majitele „vydrátovat“ a natáhnout samostatný kabel od hlavního jističe k němu do bytu,“ popisuje takový případ Stanislav Gaj. Majitel bytu si díky tomu ponechá právo vybrat si svého dodavatele a nemusí se stát členem sdruženého odběrného místa. „Společenství si pořídí fotovoltaiku a daný byt nečerpá výhody, které z ní plynou. Pokud jim vysvětlíme, o co přijdou, pak se nechají přesvědčit. U nás panuje stále velká míra neuvědomění se a neznalosti. Je kolem toho spousta fám a zkreslených informací,“ dodává Stanislav Gaj.

Bez sdružených elektroměrů

Jiná situace nastává, pokud se ve společenství o sdružení elektroměrů neuvažuje: „V systému komunitní energetiky se postaví fotovoltaika, není potřeba dělat sdružené odběrné místo, každý člen SVJ si podá přihlášku a stane se členem komunity. Má stále stejnou smlouvu s dodavatelem a čerpá jen výhody spojené s fotovoltaikou. Já tomu říkám, že je to vlastně sleva na elektřině. To, co dům vyrobí, se rozdělí podle alokačního klíče, a o to se jim sníží spotřeba elektřiny. Pokud některý z členů SVJ v tomto případě s výstavbou fotovoltaiky nesouhlasí, pak se nestane členem energetického společenství a nestane se vůbec nic. Ti, co chtějí být členy energetické komunity, si dají žádost distributorovi a budou dostávat vyúčtování, na kterém uvidí, kolik jim vyrobila fotovoltaika a o kolik energie budou platit méně. Pokud nejsou členem, pak jim běží stávající smlouva s dodavatelem a nečerpají výhody z fotovoltaiky,“ doplnil Stanislav Gaj.

Důležité jsou informace

Důležité je, aby měli lidé před rozhodováním dostatek informací. „My vyrážíme pomoci předsedům vysvětlit produkt a to, co tím členové SVJ získají. Předsedové v tom mají jasno, jsou rozhodnutí, že to chtějí. Musí ale získat souhlas členů. Povědomí lidí je poměrně malé. Pro lidi jsou nejdůležitější peníze. Máme zkušenost, že pokud jim řekneme, že jim ušetříme 20 %, je to jen virtuální číslo. Lepší je říct jim, že třeba měsíčně ušetří pět tisíc korun a pokud budou mít odběrné místo, pak další tři tisíce korun. Tomu lidé rozumí. Dále je zde spousta negativních informací, třeba že fotovoltaika hoří, takže se setkáváme s vysvětlováním bezpečnosti technologie. Máme zkušenost, že pokud jdeme na schůzi, kde se bude hlasovat a my jim to dovysvětlíme, pak je úspěšnost téměř stoprocentní. Nejde o přemlouvání, spíše vysvětlení různých variant,“ dodal Stanislav Gaj

Související článek

Obchodní napětí mezi USA a Čínou eskaluje: Vyšší cla na solární panely a elektromobily

Vláda USA se rozhodla zpřísnit celní poplatky na dovoz solárních článků a elektromobilů z Číny. Tímto krokem se snaží ochránit domácí trh. Co to znamená ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz