Hromosvod a fotovoltaika: Skrytá nebezpečí, která vám mohou zničit domov

Článek, ve kterém Asociace energetických specialistů varuje před požáry, které způsobuje neodborné zapojení fotovoltaiky, vzbudil velký ohlas. Mnoho našich čtenářů zajímalo, jakou roli v možnosti požárů hraje správné zapojení hromosvodu. Podle Romana Šubrta, předsedy Asociace energetických specialistů, jde o námět na knihu a v krátkosti je velmi těžké správně vše popsat. Přesto se o to pokusil.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Jaké jsou zásady pro instalaci fotovoltaiky a hromosvodu?
Pokud dochází k instalaci fotovoltaiky, musí vše provádět odborná firma, která má vše správně nejen „papírově“, tedy má pracovníka s příslušným oprávněním, ale zásadou je, že veškeré práce by vždy měly být dokončeny revizní zprávou. Takže pokud se to týká fotovoltaiky, musí být revizní zpráva o elektroinstalaci potvrzující správné provedení. Vzhledem k tomu, že se fotovoltaika instaluje na střeše, musí být zajištěna i ochrana před bleskem. Jak se toto provede záleží na každé konkrétní konstrukci. Ne vždy musí být fotovoltaika napojena na uzemnění, vždy by konkrétnímu řešení měl předcházet příslušný výpočet dle normy – Ochrana před bleskem. Pro laiky, kteří si instalaci fotovoltaiky objednávají, je důležité mít pro instalaci fotovoltaiky opět revizní zprávu hromosvodu. Nehrozí totiž pouze to, že bude hrozit úder blesku do fotovoltaiky s následným případným probitím do interiéru domu, ale může se stát, že stávající hromosvod není vyhovující, a tudíž je potřeba jej upravit.

Jaké nebezpečí hrozí, pokud dojde ke špatné instalaci?
„Špatná“ instalace se může projevit mnoha různými způsoby. Od nefunkčnosti zařízení, až po fatální chyby, jako je třeba požár stavby.

Musí být skutečně fotovoltaika vždy napojena na hromosvod?
Je pravda, že informace o tom, že fotovoltaika musí být napojena na hromosvod, je velmi zjednodušující pohled. Vždy je potřeba ochranu budovy před bleskem provést tak, aby byl elektrický výboj vyveden mimo budovu a do země. Podrobněji to řeší příslušná norma, která také řeší odskokové vzdálenosti a jejich výpočet. Je samozřejmě rozhodující, zda má dům jeden jímač či je jich více, kudy je veden svod od jímačů, jak daleko jsou panely od hromosvodné soustavy. Proto, jak je uvedeno výše, je nutná revize hromosvodu jako jeden z výstupů instalace fotovoltaiky. Jako perličku lze uvést, že jsme se na jednom domě setkali s hromosvodem nesplňujícím požadavky na uzemnění. Následně se zjistilo, že svod je v podstatě na úrovni terénu komplet přerezlý, a bylo tudíž nutné osadit do terénu zemnící tyče (jednalo se o dům starý cca 40 let).

Jaké je povědomí u instalačních firem o těchto zásadách? S jakými hrůzami jste se již setkali?
Přístupy firem instalujících fotovoltaiku jsou velmi různé a lze se zde setkat od profesionálně odvedené práce až po práce, které by snad neodvedl ani amatér.

zdroj: Roman Šubrt

Související článek

Díky integrovaným systémům fotovoltaiky lze ušetřit. Montovat je mohou i pokrývači

Stále více výrobců se snaží, aby fotovoltaika na střechách domů působila co nejméně rušivě. Ivan Starodubov ze společnosti GSE Intégration představil další zajímavý projekt, díky ...