Insolvenční vir zasáhl dalšího dodavatele fotovoltaických elektráren

Na společnost FG Energy se sídlem v Ostravě byl před nedávnem podán insolvenční návrh. Firmu, která se zabývá instalacemi fotovoltaických elektráren vlastní polská firma sídlící v Krakově. Na problémy s instalacemi FVE upozorňovali klienti již začátkem roku. Jednatelka společnosti Olena Sydletska sdělila soudu, že má v úmyslu předložit reorganizační plán.
Pro ty, co FVE teprve zvažují: zálohy plaťte co nejnižší | Foto: Shutterstock

Další na řadě

„Tak po Malina Group další společnost, kdy pomáháme klientům zachránit peníze složené jako zálohy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Často jsou to velmi smutné příběhy, ve kterých si mnohdy celá rodina půjčila peníze na výstavbu FVE a nyní nemá ani peníze, ani fotovoltaickou elektrárnu, a ještě musí splácet úroky z úvěru,“ uvedl advokát Pavel Cink z Advokátní kanceláře CINK a partneři.

Společnost FG Energy je daleko menší firma než EH Malina, ale zřejmě jí čeká stejný osud. Šance, že soud přijme návrh na reorganizaci, je podle expertů malá. Otázkou je, jak vypadaly smlouvy mezi poškozenými klienty a FG Energy. U EH Malina se jednalo o smlouvy nevyvážené s tzv. výhradou vlastnického práva. To znamená, že klienti, kteří zaplatili zálohu a mají nainstalovanou část FVE, nemůžou s tímto majetkem nakládat. „I kdyby si dílo dokončili, pořád bude ve vlastnictví EH Malina,“ upozorňuje advokát René Aujeský, který zastupuje část klientů EH Malina. To potvrzuje i skutečnost, že zástupci EH Malina v insolvenčním řízení uvedli: „Dlužník vlastní zásoby v celkové výši 262 071 954 Kč, jedná se o vybavení fotovoltaických elektráren a tento majetek je u koncových zákazníků jako rozpracovaná výroba.“

Pozor na smlouvy

Podle advokátů zastupujících klienty již dvou společností, které neplní své závazky, je potřeba být při uzavíraní smluv s dodavateli fotovoltaiky obezřetný. „Smlouvy s dodavateli fotovoltaických elektráren připravuje téměř vždy instalační firma. Často se však jedná o smlouvy nevyvážené, kde společnosti mají ve smlouvách zakotveno více práv než povinností,“ říká advokát René Aujeský. Jeho slova potvrzuje i advokát Pavel Cink. „Doba, kdy se všem společnostem dařilo, je podle jeho názoru pryč a je třeba být obzvláště obezřetný nejen při výběru dodavatele, ale rovněž nepodcenit kontrolu smlouvy a předejít tak problémům v budoucnu.“

Pozor na zálohy

Doporučení, jak postupovat například při placení záloh vydal i Cech akumulace a fotovoltaiky. První záloha se platí při podpisu smlouvy, a my doporučujeme platit ve výši 10 až maximálně 40 % celkové ceny. Druhá záloha se hradí až po získání smlouvy o připojení k síti na začátku montáže. Obvykle tak, že k první záloze má firma dostat doplatek do 50 až 70 % celkové ceny. Zbylých 30 až 50 % z celkové ceny se hradí až po předání hotového díla, kdy firma předá předávací protokol a revizní zprávu,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

V případě jednoduchých a levných instalací určených pro zranitelné zákazníky a seniory, dotovaných z Nové zelené úsporám Light, Cech akumulace a fotovoltaiky důrazně doporučuje držet se spodní hranice (10 %) záloh a doplatku až po realizaci a revizní zprávě. „Solidní dodavatelé to zvládnou,” dodal Hradecký.

zdroj: Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT)