Solarni magazin nové logo

Jak a kdy vypovědět smlouvu k FVE, když dodavatel neplní své povinnosti?

Může se stát, že dodavatel fotovoltaiky neplní své povinnosti. Tato situace může být pro vás nepříjemná. V tomto článku si rozebereme, jak odstoupit od smlouvy na fotovoltaiku, když dodavatel neplní smluvní ujednání.
U výpovědi smlouvy je důležité si prostudovat podmínky odstoupení | zdroj: Shutterstock

Kroky, které můžete podniknout pro odstoupení smlouvy

Na co byste se měli zaměřit především? Podívejte se na body, které se týkají termínů instalace, termínů zahájení provozu a podmínek ukončení smlouvy. Pokud dodavatel nesplnil dohodnuté termíny, máte právo smlouvu vypovědět.

Zkontrolujte smlouvu 

Ujistěte se, že máte právo na výpověď, za jakých podmínek a zda se vás tykají nějaké penále za předčasné vypovězení smlouvy. Pokud smlouva obsahuje ustanovení o sankcích při vypovězení, je důležité vědět, co finančně obnáší takový krok (možné penále, částečná úhrada materiálu aj.). V případě nejasností konzultujte situaci s právníkem – pomůže vám to lépe pochopit, na co máte či nemáte nárok z pohledu práva.

Zaslání odstoupení od smlouvy 

Pokud máte právo na odstoupení od smlouvy, kontaktujte dodavatele a sdělte mu svůj záměr. Je vhodné to učinit písemnou formou s přesným uvedením důvodů vypovězení (určitě nespoléhejte na to, že výpověď sdělíte někomu do telefonu na infolince nebo osobně, protože se vám to bude velice špatně později prokazovat). Pokud zvažujete i náhradu škody, je dobré její výši stanovit ve spolupráci s právním zástupcem. Náhradu škody lze žádat v případě, že vznikla zaviněním druhé strany a máte v ruce důkazy, které lze snadno prokázat. I zde vám poradí právník, jak moc silné důkazní břemeno máte v rukách a zda dává smysl o náhradu žádat a jaká je šance na úspěch u soudu. Pokud tedy máte silné důkazy, může to být výhoda pro vás při řešení možného budoucího soudního sporu a dává vám to lepší vyjednávací pozici. Jakmile máte vše sepsané – zašlete dokumenty doporučeně s potvrzením o převzetí (ideálně do datové schránky firmy – vyhnete se tak možnému argumentu, že se firmě žádost nedoručila apod.). Pokud smlouva stanoví lhůtu pro vypovězení, je nutné se jí držet a smlouvu vypovědět včas (často běží lhůta od počátku následujícího měsíce a může být 1-2 měsíce). Určitě je dobré si pak vše (včetně komunikace, předávacích protokolů, mailů a dalších dokumentů) postupně archivovat pro případný soudní spor, aby bylo jasné, co splněno bylo, případně nebylo a proč.

Co dělat po výpovědi? 

Po výpovědi může být nutné zajistit, aby byla změněna smlouva s distribucí. Pokud byly na FVE poskytnuty dotace, je nutné informovat i příslušné orgány (NZÚ) o vypovězení smlouvy a postupovat podle jejich pokynů. Po vypovězení smlouvy je důležité zajistit, aby bylo zajištěno i společné vypořádání – tzn. zajištěna úhrada za provedené práce a materiál dodavatelské firmě (pokud máte zařízení již na vaší nemovitosti) nebo, aby byl materiál demontován a odvezen (a domluveno, na čí náklady), stejně tak platí i o jakýkoliv vícenákladech či ztrátách/náhrady škody z obou stran. Pokud jsou pro tuto část nějaké nesrovnalosti, je nutné je vyřešit s dodavatelem. Pokud se na této části s dodavatelem neshodnete nebo vám na zprávy na řešení situace dlouhodobě nereaguje – nezbude vám bohužel nic jiného než se obrátit prostřednictvím svého právního zástupce na soud. To samé platí, pokud existují další sporné záležitosti, jako např. nároky na náhradu škody, může být nutné konzultovat situaci s právníkem a případně se pak obrátit na soud. Proto ostatně je důležité dbát na reference firem. Protože to poslední, co chcete řešit po úhradě záloh a měsících či rocích čekání a prodlení s vaší zakázkou, je řešení ještě nákladného soudního řízení. Na to ostatně spousta těchto dodavatelů spoléhá, že zákazník již nebude mít motivaci a finance na to řešit vše soudní cestou a raději to nějak s firmou dokope do konce a nebude nic dále chtít. Pokud se rozhodnete ukončit smlouvu s dodavatelem a máte stále chuť si pořídit fotovoltaiku, můžete samozřejmě zvážit alternativní řešení a najít si například nového dodavatele na fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla, který již tentokrát bude mít dobré reference a oboustranně výhodnou smlouvu a konkurenční ceny. A hlavně – to nejdůležitější – zvládne vám vše nainstalovat v termínu a bude ochoten s vámi aktivně komunikovat. Protože pořízení fotovoltaiky není jako nákup rohlíků, neděláte to nejspíše denně a určitě asi nechcete jako mnozí jiní klienti přijít o statisíce korun jen kvůli tomu, že jste naletěli podvodníkům.

Michal Krčmář, Energosolar

Související článek

Bezpečnější fotovoltaika? Norma bude specifikovat požadavky na požární bezpečnost

Jsou instalace fotovoltaiky bezpečné? Od 1. května je k dispozici nová norma, která řeší právě to, aby byly instalace v souladu s požadavky na bezpečnou ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz