Jak Češi vybírají dodavatele elektřiny? Podstatný je pro ně velký rozdíl v ceně

Jak vybíráme dodavatele elektřiny? Podle unikátního průzkumu ze září loňského roku je pro nás důležité i to, zda je zdroj elektřiny šetrný k životnímu prostředí, nejdůležitější je ale cena elektřiny.
Podle průzkumu si za zelenou elektřinu připlácet nehodláme | zdroj: Shutterstock

Většina o výběru dodavatele rozhoduje s někým

Výzkum provedlo Univerzitní centrum ekologicky efektivních budov v Buštěhradě pro  Ministerstvo životního prostředí s podporou Technologické Agentury ČR. Výzkum proběhl on-line na demografickém vzorku 1000 osob. Nejvíce respondentů bydlelo v bytovém domě (54,9 %), necelá polovina pak v domě rodinném (44,2 %). Jednou z otázek výzkumu bylo, zda odpovídající rozhoduje o výběru dodavatele. Naprostá většina (91,7 %) uvedla, že se na výběru dodavatele podílí. Častější byla varianta, kdy se respondenti rozhodovali spolu s dalšími členy domácnosti (50,3 %).

Nejdůležitější je výsledná cena elektřiny

Při výběru dodavatele byly pro respondenty nejdůležitější ekonomické faktory. Nejdůležitější celkově byla pro účastníky výzkumu výsledná cena za dodávanou energii (důležité pro 92,4 % respondentů), dále se jednalo o jistotu stabilní ceny (88,5%). Další faktory měly pro respondenty menší důležitost. Třetí nejčastěji uváděná byla výroba šetrná k životnímu prostředí (52,5 %). Nejméně důležité pro respondenty bylo, aby při výrobě energie nebyly využívány suroviny, které pochází mimo ČR (28,3%).

Za zelenou energii připlácet nechceme

Další dotaz ve výzkumu byl na ochotu účastníků výzkumu připlatit si za energii, která je vyráběná způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pouze necelá pětina respondentů by byla ochotná si za takovouto energii připlatit (17,6 %). Naopak téměř polovina respondentů (48,2 %) uvedla, že by nebyla ochotná si za zelenou energii připlatit. Účastníci výzkumu vyjadřovali svůj postoj k tomu, zda využívání obnovitelných zdrojů energie přispívá k ochraně životního prostředí. Kladně se vyjádřila zhruba polovina respondentů (49,4 %), necelá pětina (18 %) pak uvedla, že využívání obnovitelných zdrojů energie k ochraně životního prostředí nevede.

Desetina nakupuje zelenou energii od dodavatele

Pětina respondentů (21,4 %) uvedla, že ve své domácnosti využívá energii z obnovitelných zdrojů. Nejčastěji se jednalo o energii (11,7 %), která je nakupována od komerčního dodavatele (jedná se o nákup s garantovaným podílem energie pocházející z obnovitelných zdrojů). Necelá polovina účastníků (46,6 %) pak energii z obnovitelných zdrojů nevyužívá. Relativně velká část respondentů (32 %) pak nevěděla, zda ve své domácnosti energii z obnovitelných zdrojů využívá.

Související článek

Češi podceňují úspory: Fotovoltaika ušetří až trojnásobek odhadovaných částek!

V Česku je stále obrovský prostor na energetické úspory. S těmi vlastně teprve začínáme. Prim přitom hraje fotovoltaika, ačkoliv se stát snaží domácnosti tlačit v ...