Jak Češi vybírají dodavatele elektřiny? Podstatný je pro ně velký rozdíl v ceně

Jak vybíráme dodavatele elektřiny? Podle unikátního průzkumu ze září loňského roku je pro nás důležité i to, zda je zdroj elektřiny šetrný k životnímu prostředí, nejdůležitější je ale cena elektřiny.
Podle průzkumu si za zelenou elektřinu připlácet nehodláme | zdroj: Shutterstock

Většina o výběru dodavatele rozhoduje s někým

Výzkum provedlo Univerzitní centrum ekologicky efektivních budov v Buštěhradě pro  Ministerstvo životního prostředí s podporou Technologické Agentury ČR. Výzkum proběhl on-line na demografickém vzorku 1000 osob. Nejvíce respondentů bydlelo v bytovém domě (54,9 %), necelá polovina pak v domě rodinném (44,2 %). Jednou z otázek výzkumu bylo, zda odpovídající rozhoduje o výběru dodavatele. Naprostá většina (91,7 %) uvedla, že se na výběru dodavatele podílí. Častější byla varianta, kdy se respondenti rozhodovali spolu s dalšími členy domácnosti (50,3 %).

Nejdůležitější je výsledná cena elektřiny

Při výběru dodavatele byly pro respondenty nejdůležitější ekonomické faktory. Nejdůležitější celkově byla pro účastníky výzkumu výsledná cena za dodávanou energii (důležité pro 92,4 % respondentů), dále se jednalo o jistotu stabilní ceny (88,5%). Další faktory měly pro respondenty menší důležitost. Třetí nejčastěji uváděná byla výroba šetrná k životnímu prostředí (52,5 %). Nejméně důležité pro respondenty bylo, aby při výrobě energie nebyly využívány suroviny, které pochází mimo ČR (28,3%).

Za zelenou energii připlácet nechceme

Další dotaz ve výzkumu byl na ochotu účastníků výzkumu připlatit si za energii, která je vyráběná způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pouze necelá pětina respondentů by byla ochotná si za takovouto energii připlatit (17,6 %). Naopak téměř polovina respondentů (48,2 %) uvedla, že by nebyla ochotná si za zelenou energii připlatit. Účastníci výzkumu vyjadřovali svůj postoj k tomu, zda využívání obnovitelných zdrojů energie přispívá k ochraně životního prostředí. Kladně se vyjádřila zhruba polovina respondentů (49,4 %), necelá pětina (18 %) pak uvedla, že využívání obnovitelných zdrojů energie k ochraně životního prostředí nevede.

Desetina nakupuje zelenou energii od dodavatele

Pětina respondentů (21,4 %) uvedla, že ve své domácnosti využívá energii z obnovitelných zdrojů. Nejčastěji se jednalo o energii (11,7 %), která je nakupována od komerčního dodavatele (jedná se o nákup s garantovaným podílem energie pocházející z obnovitelných zdrojů). Necelá polovina účastníků (46,6 %) pak energii z obnovitelných zdrojů nevyužívá. Relativně velká část respondentů (32 %) pak nevěděla, zda ve své domácnosti energii z obnovitelných zdrojů využívá.

Související článek

Poslat si elektřinu z chaty do bytu budete moci od července

Od července letošního roku by mělo fungovat Energetické datové centrum, které umožní sdílet elektřinu mezi různými subjekty. Lze si tak instalovat fotovoltaické panely na chatě ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz