Jak chytrý elektroměr mění způsob, jakým měříme a šetříme elektřinu?

Způsob měření elektřiny je v České republice prakticky stejný jako před padesáti lety. Jak funguje chytrý elektroměr, který dokáže zaznamenávat průběhové měření?
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

U naprosté většiny průběhových míst v Česku se spotřeba elektřiny měří jednou ročně, a to sice tak, že se aktuální hodnota odečte od hodnoty z loňského roku. Distributor, který měření provádí a předává pak dodavateli, nemá k dispozici žádné konkrétnější údaje o tom, kdy přesně spotřeba probíhala, tedy v kterých dnech nebo hodinách. A tyto informace nemá ani odběratel. Ten, pokud chce ovlivnit to, kolik za elektřinu zaplatí a odebírá ji v také v nízkém tarifu, může maximálně zjistit, o které hodiny jde (například z webu distributora) a například zapínat pračku tehdy, když se za elektřinu platí méně. Pro ostatní běžné spotřebitele, kteří si elektřinu sami nevyrábí, je prakticky bezpředmětné přesouvat spotřebu do určitých hodin. Zcela jiná je ale situace, když spotřebitel využívá spotové tarify, kdy se cena elektřiny mění co hodinu. Tito uživatelé musí mít instalovaný chytrý elektroměr, který tuto spotřebu přesně zaznamená. Ovlivňování spotřeby do doby, kdy je elektřina levnější, bude ale zcela jistě velké téma do budoucna pro všechny odběratele a chytrými elektroměry budou osazeny v budoucnosti všechna odběrná místa.

Jednodušší a aktuální měření spotřeby

Moderní elektroměry umožňují dálkový odečet spotřeby elektřiny, takže jednotlivá odběrná místa není třeba navštěvovat a domlouvat se na zpřístupňení elektroměru. Vše probíhá na dálku a automaticky, takže má distributor o spotřebě přesné údaje, šetří zaměstnance, peníze a čas. Zatímco běžný elektroměr zaznamenává pouze celkové saldo spotřeby, chytrý elektroměr umožňuje sledování měření v přímém přenosu. Jde o vyspělá digitální zařízení, která jsou osazena čidly, která dokáží zaznamenávat aktuální spotřebu a tato data odesílat například prostřednictvím sítě Internetu věcí na vzdálený server, kde jsou dále zpracovávána a analyzována. Výsledkem jsou velmi důležitá aktuální data v reálném čase, ke kterým má přístup jak distributor, tak správce odběrného místa. Data jsou k dispozici v aplikaci, ke které má přístup kdykoliv. Díky tomu lze zjistit také velmi snadno celkovou spotřebu odběrného místa a zákazníka tak nepřekvapí konečná faktura za elektřinu, zatímco u běžného elektroměru je třeba zjistit poslední hodnotu při odečtu a od té odečíst poslední hodnotu na elektroměru.

Chytré elektroměry v Česku

Chytré elektroměry by se měly postupně zavádět do všech odběrných míst v České republice, ale tempo, kterým to distributoři provádějí, opravdu není závratné. Jde o instalaci, kterou hradí samotný distributor. Doposud se tyto elektroměry instalovaly pouze v pilotních projektech. Pokud má o chytrý elektroměr zájem běžné odběrné místo, které nemá fotovoltaiku, ani nevyužívá spotového tarifu, pak si musí uhradit jednak instalaci zařízení a dále odsouhlasit, že bude distributorovi platit roční poplatek, a to ve výši kolem dvou tisíc (jeho výše se liší podle konkrétního distributora stejně jako poplatek za instalaci). Na druhou stranu je na trhu mnoho chytrých elektroměrů, které stojí mnohem méně a jejich provoz je bezplatný. Jde o senzory, které se připojí ke stávajícímu elektroměru a během určitého intervalu, který je pro hlídání spotřeby zcela dostatečný, odesílají zprávu o aktuálním stavu. Data z nich jsou spolehlivá, odesílají se do cloudu, odkud se dále zpracovávají a jsou dispozici uživatelům. Náklady na jejich provoz jsou mnohem nižší, než uvádí distributoři pro svá certifikovaná zařízení. V současné době si je může pořídit ten, koho zajímá okamžitý stav spotřeby a chce díky tomu šetřit elektřinu.

Související článek

Samoobsluhy dodavatelů elektřiny ušetří čas

Komunikace s dodavatelem elektřiny nemusí probíhat prakticky vůbec osobně. ČEZ, PRE, innogy a Centropol nabízí samoobslužné portály pro zadávání samoodečtů, reklamace, vyúčtování či změnu údajů, ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz