Solarni magazin nové logo

Jak funguje kalkulačka pro sdílení elektřiny v bytových domech od EG.D?

Ještě donedávna se střešní instalace týkaly hlavně rodinných domů. Díky nové legislativní úpravě je sdílení elektřiny v bytových domech jednodušší a jednotlivá odběrná místa už není třeba spojovat v jedno. Společnost EG.D nabízí pro snazší rozjezd také kalkulačku sdílení elektřiny.
Střešní instalace na bytových domech mají zelenou | zdroj: Solární magazín

Pro střešní instalace má mnoho domů ideální podmínky. Bohužel donedávna byly z výroby elektřiny prakticky vyloučeny. Nyní se o sdílení elektřiny v bytových domech zajímá stále více společenství vlastníků nebo družstev. Vzniká také stále více firem, které se o instalaci fotovoltaiky v bytových domech zajímají. Jednou z nich je i společnost EG.D: „Sdílení energií v rámci bytových domů je pro nás další výzvou. K začátku května máme dohromady už devět takových realizací. Sledujeme zvyšující se zájem o toto téma, a proto chceme být našim zákazníkům co nejvíce nápomocni. Kalkulačka sdílené elektřiny dá majitelům bytů, které jsou sdruženy ve společenství vlastníků jednotek, prvotní představu o tom, jestli se jim sdílení elektrické energie vyplatí. Výstupy z kalkulačky potom klientům poslouží i jako podklady pro další kroky, které jsou potřebné pro samotnou realizaci a vytvoření energetické komunity v domě,“ říká David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D.

Údaje pro instalaci elektrárny v bytovém domě

Kalkulačka slouží ke shromáždění a zadání těch údajů, které si instalační firma na začátku vyžádá. Zákazník tedy do intuitivního formuláře zadá detailní informace týkající se spotřeby, sazby a ceny silové energie všech odběrných míst v domě. Dále uvede i technické parametry pro umístění fotovoltaické elektrárny a lokalitu bytového domu. Pokud některé z údajů nezná, kalkulačka mu dokáže poradit a poskytne mu doporučené hodnoty. „Výsledkem je potom kalkulace, díky které zájemci získají jak pro jejich bytový dům, tak i pro každé odběrné místo zvlášť, ekonomické i technické zhodnocení, které se opírá o uživatelem zadané informace, klimatické údaje a distribuční data,“ přibližuje Jiří Ondruch, projektový manažer EG.D.

Kalkulačka sdílené elektřiny – krok za krokem

Sdílet elektřinu lze například tak, že se všechna odběrná místa sloučí do jednoho. V takovém případě si nikdo z dalších majitelů bytů nemůže volit svého dodavatele elektřiny. Další možností je vytvoření jednoho vůdčího místa, za které se zařadí ostatní odběrná místa. Kalkulačka nabízí nastavení sdílení pouze v případě jednoho vůdčího místa. V kalkulačce se nejprve zadává adresa, aplikace je propojena s Google Maps a adresu domu sama nabízí. Dále se stanovuje tzv. vůdčí odběrné místo, které vyrobenou elektřinu ze zdroje využívá přednostně a přetoky elektřiny posílá dál do přidružených odběrných míst (OMp) na základě alokačního klíče. V kalkulačce je třeba zadat jeho spotřebu a sazbu. K vůdčímu odběrnému místu se pak připojují jednotlivá přidružená místa, což jsou jednotlivé byty, či další odběrná místa. Pro ta je třeba stanovit tzv. alokační klíč, tedy poměr, jak bude vyrobená elektřina rozdělovaná. Pokud se tento poměr nestanoví pro každé místo zvlášť, pak bude poměr nastaven tak, aby mělo každé místo poměrnou část vyrobené elektřiny. Pokud budou například čtyři byty, pak do každého bytu bude alokována jedna čtvrtina vyrobené elektřiny. Postupně se doplní všechna odběrná místa. Dalším krokem je zadávání informací o budoucí elektrárně. Pokud uživatel nezná její výkon, je třeba zadat velikost střechy a její sklon. Následně je třeba stanovit, zda se má nebo nemá do výpočtu zahrnout dotace. Po chvíli se vše vyhodnotí a výsledky zašlou na zadaný e-mail.

Jak se sdílí elektřina

Mezi zájemce se stanoví alokační klíč pro každý byt a podle tohoto klíče se rozdělí výroba z fotovoltaické elektrárny mezi byty a odečte se od jejich spotřeby. Vše proběhne ve čtvrthodinovém intervalu. V praxi to znamená, že odečet výroby od spotřeby se provede vždy ve stejném patnáctiminutovém časovém okně a bude probíhat vždy, když solární elektrárna bude vyrábět proud. Záleží na nastavení vůdčího odběrného místa. To buď nemá vlastní spotřebu, takže vyrobená energie se spotřebovává na základě alokačního klíče, a když není aktuálně spotřebovávána, FVE ji dodá do distribuční soustavy. Anebo je vůdčí odběrné místo nastavené tak, že má nastavenou vlastní spotřebu – elektřina vyrobená FVE je nejdříve spotřebovávána vůdčím odběrným místem, vzniklý přebytek posílá ostatním účastníkům (podružné odběrné místo) v SVJ na základě alokačního klíče, a pokud ani tak nedojde ke spotřebování elektřiny, je přebytečná energie dodána do distribuční soustavy.

Brzo pro všechny typy sdílení elektřiny

Kalkulačka sdílené elektřiny vznikla na základě modelu, který vytvořili účastníci hackathonu, který EG.D k tomuto tématu uspořádalo. Na něm pracovalo pět soutěžních skupin na prototypu aplikace, která má usnadnit fungování energetických komunit. „Po řadě testování s několika SVJ a modifikacích jsme dospěli k funkčnímu řešení, které budeme dále rozvíjet. Souvisí to i s tím, že od 1. července tohoto roku začnou platit další legislativní úpravy, které umožní sdílení energií napříč celou distribuční soustavou. Aplikaci proto chceme rozšířit o kalkulaci celkového modelu energetických komunit pro všechny typy sdílení,“ dodává Jiří Ondruch.

Související článek

Kdo zvítězí v honbě za čistou energií? Čína, USA nebo Evropa?

Čína, Evropa a USA svádí „závod“ o zelenou energii. Soutěží v oblasti čistých technologií, solárních a větrných elektráren, elektromobilů a elektrifikace. Kdo vede tento závod ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz