Solarni magazin nové logo

Jak na energie: startup virtuálně propojuje odběratele a výrobce

Lze se obejít bez dodavatele elektřiny? Startup bezDodavatele nabízí propojení těch, kteří elektřinu vyrábějí ekologicky. Ti si ji navzájem dodávají a mají tak šanci fungovat bez klasických dodavatelských firem.
Startup virtuálně propojuje odběratele a výrobce, jako by měli mezi sebou kabely | zdroj: Pixabay

Ekologičtější a transparentní

Společnost bezDodavatele vznikla v roce 2020 se záměrem obejít tradiční model dodavatelů energií a umožnit domácnostem nakupovat silovou elektřinu z obnovitelných zdrojů přímo od českých výrobců a zemní plyn bez zátěže emisí CO2 za aktuální tržní cenu: „Naším cílem bylo zároveň tímto přístupem v České republice podpořit přechod k čisté energii. Díky bohatým zkušenostem ze světa energetiky a financí chceme po vzoru tzv. FinTechů v bankovnictví změnit k lepšímu i svět energetiky. Segment, který se dlouhodobě potýká s negativními dopady na životní prostředí i špatnou pověstí u zákazníků, chceme učinit nejen ekologičtější, ale také mnohem transparentnější,“ říká pro Solární magazín (SM) Robert Chmelař zakladatel projektu bezDodavatele. Zákazníky firmy jsou domácnosti, zejména ty vybavené fotovoltaickou elektrárnou, díky které mají tzv. průběhové měření, které u nás bohužel jinou cestou zatím nelze získat: „S ním mohou naplno využívat možnosti našich tržních cen a aktivně řídit svou spotřebu v závislosti na ceně. Vzhledem k malé penetraci chytrých měřidel a zájmu o tržní ceny máme i řešení pro domácnost bez průběhového měření, kterých je většina. Zájem o náš měsíční tarif je u domácností velký, zejména nyní v období poklesu tržních cen, který u tradičních dodavatelů zákazníci zatím moc nevidí. Máme i zákazníky z řad firem, ale jsou to v naprosté většině výrobci obnovitelné energie, od kterých vykupujeme jejich zelenou elektřinu pro naše zákazníky z řad domácností.“

.

Elektřina jen z obnovitelných zdrojů

Elektřinu nakupuje bezDodavatele především od lokálních, českých výrobců z tzv. decentralizovaných obnovitelných zdrojů (typicky vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny, případně bioplynové stanice). „Těm nabízíme transparentní model postavený také na tržních cenách. Tento náš férový přístup si získal už svou popularitu, takže se nám výrobci hlásí sami,“ konstatoval Robert Chmelař. Společnost může nabízet pouze tzv. spotové ceny, které odrážejí momentální situaci na trhu s elektřinou: „Našim odběratelům nabízíme pouze tržní ceny. V současnosti však nelze po období platnosti vládního stropu sjednávat smlouvy na tržní ceny pro domácnosti bez průběhového měření, a tak kromě tradičních tržních cen, které se mění každou hodinu (resp. každý den u plynu), nabízíme i tzv. měsíční tarif. Tato cena je stanovována vždy na následující měsíc dopředu na základě velkoobchodních cen energie za posledních pět obchodních dnů předchozího měsíce. Měsíc je navíc dostatečně dlouhá doba na to, aby si aktivní zákazník zvládl udělat pravidelný samoodečet a mohl tak aktivně řídit svou spotřebu, byť ne v takové intenzitě jako s chytrým průběhovým měřením. Úvazek máme vždy na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Zákazník si nás tak může klidně jen vyzkoušet bez obav z dlouhých závazků nebo nesmyslných pokut za předčasné ukončení smlouvy,“ upozorňuje pro SM Robert Chmelař.

Ceny elektřiny pod vládním stropem

Cenový strop, který už zřejmě od příštího roku nebude platit, se tedy zákazníků nedotkne: „Ceny energií od ledna stále klesají a pohybují se pod vládním stropem. Velká část odběratelů ale pokles kvůli několikaletým fixacím cen za elektřinu a plyn nezaznamenala a pořád platí víc, než musí. Situaci komplikuje fakt, že od ledna platí pro běžné domácnosti zákaz nákupu energií za spotové ceny, tedy za aktuální ceny na burze.“ Robert Chmelař tím narážel na rozhodnutí vlády, která by jinak kvůli cenovému stropu musela doplácet dodavatelům se spotovými tarify značné částky. Spotový tarif totiž může být sice výhodou, neboť reaguje na okamžité ceny na burze, ale také nevýhodou, pokud ceny momentálně vyskočí.

Cena elektřiny se odvíjí od trhu

„Hned od vyhlášení zákazu spotových cen pro domácnost jsme se proto snažili najít vhodné řešení a nabídnout i běžným spotřebitelům možnost platit za energie tolik, kolik opravdu stojí. Bylo totiž jasné, že krize přejde a ceny budou razantně klesat. Od ledna tak nabízíme produkt Energie na měsíc, který ceny sice také fixuje, ale právě jen na jeden kalendářní měsíc. Produkt je založený na principu toho, že cena silové elektřiny na následující měsíc se stanovuje dopředu na základě velkoobchodních cen energie za posledních pět obchodních dnů předchozího měsíce. K této ceně se pak připočítává tzv. regulovaná cena za služby distribuce a daně, která je pro všechny stejná a dodavatel ji nemůže ovlivnit. Částka, kterou u nás za energie zákazník zaplatí, se tak vždy odvíjí od aktuální ceny na trhu. Toto řešení je tak dobrou alternativou k tarifům velkých dodavatelů s vyššími fixacemi na roky dopředu, které jsou do velké míry ovlivněny vládním stropem. Zatímco v dubnu se cena za 1MWh elektřiny u velkých dodavatelů pohybovala kolem 4 800 Kč, u nás to v rámci měsíčního tarifu bylo 3 892 Kč. V květnu u naší společnosti klesla cena pod čtyřicet procent vládního stropu na 3 596 Kč a cena plynu se lišila o 500 Kč. V červnu jsme cenu snížili dokonce až na 2993 Kč u elektřiny a 1383 Kč u plynu. Pokud budou velkoobchodní ceny energií dále klesat, rozdíly mezi fixovanými cenami na roky dopředu a těmi jen na měsíc budou ještě výraznější,“ uvádí Robert Chmelař a dodává: „Zrušení stropu tedy naši zákazníci pocítí pouze tak, že přijdou o psychologickou podporu v podobě jistoty maximální ceny, která je však pro velkou část domácností bohužel spíš cenou minimální. Na druhou stranu věříme, že s koncem cenového stropu skončí i zákaz sjednávat tržní ceny, který je v přímém rozporu s tím, kam se evropská energetika ubírá.“

Energetickou krizi nezaznamenali

Podle Roberta Chmelaře se zákazníků bezDodavatele energetická krize vlastně nedotkla: „Náš model je trochu jiný než u tradičních dodavatelů, a tak se nás i energetická krize dotkla velmi málo. Ve výsledku se ukázalo, že i přes nedávné extrémní výkyvy cen je náš model postavený na tržních cenách dlouhodobě nejvýhodnější pro zákazníky. Bohužel se v období krize staly tržní ceny pro některé menší dodavatele nástrojem, jak svá špatná obchodní rozhodnutí přenést na zákazníky a tím na tržní ceny vrhly špatné světlo. My ale nadále věříme, že když se pro tržní cenu zákazník rozhodne vědomě a se záměrem dlouhodobého setrvání, tak je to stále ten nejlepší a nejtransparentnější způsob nákupu energií.“

Platí pouze ekologickým výrobcům

Elektřinu nelze nijak rozlišit. Těžko určit, zda ta, kterou zákazník spotřebovává, je od určitého výrobce: „Žádné certifikáty zákazníkům nevystavujeme. Certifikáty nevnímáme jako něco, co pomůže lokálnímu rozvoji obnovitelných zdrojů, ale spíš jako způsob, jak si trikem „ozelenit“ elektřinu bez ohledu na to, odkud pochází tím, že si koupím papírek z druhého konce světa. Elektřina je fyzikální jev a nejde zajistit, že k Vám do zásuvky dojde jen elektřina vyrobená v konkrétním zdroji. Je to jako byste chtěli z moře brát vodu jen z jednoho konkrétního přítoku. Abyste měli jistotu, že berete z konkrétního zdroje, museli byste si k němu natáhnout kabely,“ připomíná Robert Chmelař. Společnost bezDodavatele tedy nerozliší zelenou elektřinu od nezelené, ale deklaruje, že za ni platí pouze určitým výrobcům: „Co ale zajistit jde, je to, že Vaše platba půjde jen výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ti tak do sítě dodají množství energie odpovídající Vámi spotřebované elektřiny. O stejné množství se sníží spotřebovaná energie z ostatních „špinavých“ zdrojů. Neumíme tedy zajistit, že Vám do zásuvky nepřijde elektřina z uhlí nebo jádra, ale umíme zajistit, že za Vaši spotřebu nedostanou zaplaceno výrobci „špinavé“ energie, ale jen ti čeští výrobci čisté elektřiny. Proto vykupujeme elektřinu od lokálních, českých výrobců z obnovitelných zdrojů (vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny a bioplynové stanice) za stejnou tržní cenu, jakou dodáváme. Tím virtuálně propojíme odběratele a výrobce, jako by měli mezi sebou kabely, jen místo energie si posílají peníze. Proto náš název bezDodavatele.“

Související článek

MPO počítá s dočasným zvýšením dovozu elektřiny v příštích letech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo soubor opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek energií i pro případ rychlého útlumu uhelných zdrojů. Podle úřadu zajistí bezpečnost dodávek ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz