Solarni magazin nové logo

Jak ovlivní komunitní energetika cenu elektřiny?

Již zanedlouho by mělo začít fungovat sdílení elektřiny v rámci energetických společenství. Jaký vliv bude mít sdílení na cenu elektřiny, kterou budou nabízet dodavatelé elektřiny? Jak se projeví vznik energetických společenství na ceně silové elektřiny a ceně za distribuci elektřiny?
Ilustrační foto | zdroj: DragonImages

Sdílení elektřiny a energetické komunity

Česká energetika vstoupila do fáze transformace. Kvůli rostoucímu počtu obnovitelných zdrojů elektřiny bude možné vyrobenou elektřinu mezi sebou sdílet a vykrývat tak efektivněji období, kdy jedou fotovoltaiky na plno a jejich majitelé mají přebytky. Ty nyní nebudou muset dodávat do distribuční sítě, ale mohou je nabídnout ostatním a být s nimi v energetickém společenství. Díky tomu ale vzniknou zcela nové situace, které doposud nebylo třeba řešit, a které budou mít vliv i na ty, kteří elektřinu nevyrábějí a nesdílejí. Pro celý trh tak půjde o precedentní výzvu. Sdílení elektřiny neznamená nějaké přesměrovávání toku elektřiny, to ani není technicky možné. Jde „pouze“ o účetní operaci, kdy se bude pomocí chytrých elektroměrů vyhodnocovat spotřeba elektřiny v zapojených odběrných místech. Toto vyhodnocování bude probíhat ve čtvrthodinovém intervalu. V tomto intervalu se vyhodnotí, kolik vyrobil a dodal zdroj elektřiny určitého společenství a také to, kolik elektřiny členové společenství odebrali podle alokačního klíče a své aktuální spotřeby. Pokud se určitá část elektřiny nespotřebuje, bude se brát, že přetekla do distribuční sítě za určitých podmínek. Veškerá data o sdílení by se měla soustřeďovat v právě vznikajícím energetickém centru, za jehož provoz bude platit každý z odběratelů elektřiny, tedy i ti, kdo nejsou zapojeni do sdílení elektřiny. Na faktuře by se měl jeho provoz promítnout v položkách řádu deseti korun.

Plánování spotřeby a cena silové elektřiny

Asi málokomu bude stačit elektřina pouze od zdroje ze svého energetického společenství. Každý tak bude muset odebírat elektřinu ještě z běžných zdrojů. Pro tyto dodavatele však nastává poněkud obtížná situace, neboť nebudou mít informace o spotřebě v určitých obdobích dne, kdy bude člen společenství spotřebovávat „svou“ elektřinu. To je ale pro dodavatele důležité, je jejich povinností odhadovat dopředu spotřebu elektřiny a tu posléze hlásit distributorům. Pokud se od skutečnosti příliš odchýlí, musí zaplatit. Je jasné, že tento poplatek si nechají zaplatit od svých koncových zákazníků a promítnou ho do celkové ceny elektřiny, a to konkrétně těm, kdo se sdílení zúčastní. Pro tyto zákazníky se může cena dodávané elektřiny zvýšit, čímž budou „postiženi“ za odebírání levné elektřiny ze společenství. Dodavatelé se ještě nevyjádřili, zda připravují pro tyto zákazníky speciální tarify, nebo zda sdílení vlastně určitým způsobem zatíží poplatkem.

Cena za distribuci elektřiny

Již poslední vyhlášení regulovaných cen za distribuci Energetickým regulačním úřadem všechny nepříjemně překvapilo, bohužel dalšímu zdražování se zřejmě nevyhneme. Pro sdílení elektřiny je klíčová dobře fungující distribuční síť, která bude schopná absorbovat nové zdroje elektřiny, které  energetické komunity budou instalovat. Před společností ČEPS, která poskytuje přenosové služby na území České republiky, a jednotlivými distributory pak bude stát velký úkol v posilování této sítě tak, aby byla pro nové zdroje dostatečná kapacita. Toto posílení sítě budou přes investice státu opět hradit všichni odběratelé elektřiny. Distribuční poplatky budou platit i účastníci sdílení za elektřinu, kterou si „vymění“. Neplatí se pouze v případě sdílení v rámci bytů v jednom bytovém domě.

Související článek

Electree: Flexibilitu a úspory v elektřině najdeme i tam, kde by vás nenapadly

Dodavatel elektřiny už zdaleka nemusí být „pouze“ tím, u koho je možné si objednat dodávku elektřiny. Moderní dodavatelé učí své zákazníky využívat elektřinu chytře a ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz