Jak připravit fotovoltaickou elektrárnu na první paralelní připojení

První paralelní připojení je ten velký den, ke kterému se upíná každý provozovatel fotovoltaiky. Ten den se totiž jeho elektrárna připojí do distribuční sítě a začne vyrábět elektřinu. Co vše je k tomu potřeba?
Pro připojení FVE do sítě je důležitá kapacita distribuční soustavy. Ne všude je stejná | zdroj: Getty Images

Spolupráce s distributorem elektřiny

Málokdo si pořizuje fotovoltaickou elektrárnu, aby ji měl lokalizovanou zcela separátně, jako tzv. ostrov, který není připojený do distribuční sítě elektřiny. Proto je třeba při instalaci fotovoltaické elektrárny úzce spolupracovat s distributorem, u kterého se o připojení fotovoltaické elektrárny žádá. Jen ten může připojení doposud izolované elektrárny do sítě provést. Než je možné zažádat o první paralelní připojení, je třeba splnit celou řadu náležitostí, které je třeba distributorovi doložit. V České republice působí tři distributoři. Nelze je volit, jsou místně příslušní. V Praze a Roztokách u Prahy je to PRE, E.GD na jižní Moravě a v jižních Čechách, na zbytku území pak ČEZ Distribuce. S distributorem se komunikuje buď prostřednictvím e-mailu nebo internetového formuláře.

Jak podat žádost o první paralelní připojení

Žádost o první paralelní připojení se podává spolu s různými přílohami. Mezi tyto přílohy patří  potvrzení firmy, která buduje elektrárnu, že je provedena v souladu s podmínkami ve smlouvě, projektová dokumentace odsouhlasená distributorem a zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny. V žádosti se dále specifikuje ten, kdo elektrárnu přihlašuje, ten, kdo ji bude i nadále provozovat (pokud by ji přihlašovala instalační firma), následuje popis výrobny, a to včetně kódu EAN a určení parcely a katastrálního území. Udává se druh výrobny, instalovaný výkon, i to, zda jde o jedno čí vícefázové připojení. Žádost je třeba vyplnit pozorně, stejně tak je třeba se soustředit na všechny důležité přílohy. Pokud bude jediná z nich v nepořádku, je třeba žádost podat znovu a lhůta začíná znovu běžet.

Kontrola před prvním paralelním připojením

Na zpracování žádosti má každý z distributorů 30 dnů. Do té doby vydá své vyjádření. Pokud je žádost úspěšná, distributor kontaktuje provozovatele elektrárny, se kterým domluví termín osobní návštěvy technika. Pokud se distributorovi nepodaří provozovatele elektrárny kontaktovat, odešle mu dopis s jedním termínem kontroly. Při osobní návštěvě technik porovná vybudované zařízení s projektovaným, zkontroluje přístupnost a funkce spínacího místa v předávacím místě k distribuční soustavě, zkontroluje provedení měřicího a účtovacího zařízení podle smluvních a technických požadavků a zkontroluje přípravu pro instalaci elektroměru. Dále proběhnou zkoušky ochran, a to buď za skutečných podmínek nebo simulací pomocí odpovídajících zkušebních přístrojů. Kontroluje se třífázový či jednofázový výpadek sítě, odchylky frekvence, u elektroměrů proběhne kontrola správnosti chodu, pokud je výrobna vybavena dálkovým ovládáním, signalizací, regulací a měřením, ověřují se jejich funkce z příslušného rozhraní.

Protokol o kontrole připojení

O obhlídce elektrárny vyhotoví zástupce distributora protokol, který do pěti dnů odešle žadateli o připojení. V tomto protokolu technik stvrdí, že byly všechny kontroly provedeny. V protokolu uvede také závěr z kontroly zdroje elektrické energie za účelem uvedení do trvalého provozu s distribuční soustavou a vydá stanovisko, zda zdroj může být provozován bez dalších opatření nebo nemůže být provozován, či může být provozován s určitou podmínkou. Do protokolu uvede také závěr z měření zdroje za účelem ověření zpětných vlivů na distribuční soustavu.

Související článek

Fotovoltaika nás okouzlila. V zimě stačila na vaření i praní, teď už máme přebytky!

V minulém článku jsem psala o svých zkušenostech při výstavbě a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny 5,4 kWp. Fotovoltaická elektrárna nás úplně okouzlila a aplikace ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz