Jak sdílet elektřinu v bytovém domě? Nutná je dohoda vlastníků

V následujícím období můžeme čekat rozkvět komunitní energetiky. Díky vyhlášce se mohou bytové domy rozhodnout, zda odběrná místa sdruží do jednoho nebo zda bude moci každý byt volit dodavatele.
Ilustrační foto | zdroj: Solární magazín

Sdílení elektřiny v bytech má zelenou

Komunitní energetika je před svým skutečným startem. Doposud ji brzdilo nepružné sdílení vyrobené elektřiny mezi byty. Nejjednodušším modelem bylo sdílení vyrobené elektřiny ve společných prostorách. Díky této elektřině se poháněl výtah nebo se svítilo. Administrativní zátěž je nízká, na druhou stranu je využití elektřiny velmi malé. Pokud se již umístí na střechu bytového domu fotovoltaika, je jistě výhodnější počítat s větším objemem vyrobené elektřiny a zároveň také s co největší spotřebou v bytovém domě. Právě ta dává na rozdíl od prodeje přebytků do sítě největší ekonomický smysl a umožňuje co nejrychlejší návratnost fotovoltaiky.

Bytový dům napojený do distribuční sítě

Bytový dům zapojený do komunitní energetiky není samostatným ostrovem, je vždy zapojený do distribuční sítě. Proto je třeba v modelu výroby a sdílení elektřiny vypořádat také vztahy s distributorem a dodavatelem elektřiny. Bez dodavatele elektřiny se totiž ani výrobci s bateriovým úložištěm neobejdou. Zároveň je v bytovém domě hned několik odběrných míst – tedy míst, která mají svoji vlastní smlouvu s dodavatelem elektřiny. Otázkou je tedy, jaký vztah budou mít odběrná místa k dodavateli a zároveň k výrobně elektřiny v bytovém domě.

Sloučení odběrných míst

Pokud se rozhodne společenství vlastníků, že budou vyrábět a sdílet elektřinu, pak mají dvě možnosti, jak budoucí vztahy uspořádat. Jednak je možné sloučit veškerá odběrná místa do jednoho a s touto identitou vystupovat před dodavatelem a distributorem elektřiny. Jednotlivá odběrná místa v bytech se zruší, sloučí do jednoho domovního odběrného místa, takže vznikne mikrosíť. Elektroměry v bytech se nahradí podružným měřením a celý dům bude mít jednoho společného dodavatele elektřiny. Tento model má své výhody a nevýhody. Z výhod je třeba zmínit významnou úsporu, co se týká platby za poskytnutý jistič. Na druhou stranu dochází k významnému omezení práv jednotlivých vlastníků bytových jednotek. Ti si nemohou již vybírat samostatně dodavatele elektřiny. Na veškerých podmínkách je třeba se jednomyslně dohodnout. Navíc je třeba investovat do podružných elektroměrů a jejich montáže. Zároveň se jedná o náročný administrativní úkon, kdy je potřeba skloubit všechny procesy zrušení jednotlivých odběrných míst a následné napojení na jedno centrální.

Vůdčí a přidružená odběrná místa

Právě tyto podmínky mnohé společenství vlastníků od vstupu do komunitní energetiky odrazovaly. Díky Vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou je možné sdílet elektřinu v jednotlivých bytech, aniž by se vlastníci vzdávali práva na volbu dodavatele elektřiny. Vlastníci si nadále mohou vybírat vlastního dodavatele elektřiny a zůstává jim i jejich odběrné místo. Odběrná místa se nemusí slučovat, namísto toho vyhláška zavádí tzv. vůdčí a přidružená odběrná místa.

Vůdčí místo a spotřeba elektřiny

Podle toho, zda má nebo nemá vůdčí místo svou vlastní potřebu, mohou nastat dvě modelové situace. Pokud vůdčí místo nemá vlastní spotřebu, pak vyrobenou energii v tento moment mohou využívat přidružená odběrná místa podle alokačního klíče. To je procento elektřiny, které může konkrétní bytová jednotka odebírat ze společného zdroje. Pokud v daný moment není poptávka po elektřině, může se dodávat do distribuční sítě nebo ukládat na bateriové úložiště. Pokud má vůdčí odběrné místo vlastní spotřebu (například společné osvětlení nebo výtah), pak vyrobenou energii nejprve využívá vůdčí odběrné místo. Vzniklý přebytek nad rámec spotřeby vůdčího místa mohou využívat přidružená odběrná místa, případně je elektřina dodána do distribuční soustavy nebo na bateriové úložiště.

Související článek

Proč se tepelná čerpadla stávají hitem i v panelových domech?

O tepelných čerpadlech se hovoří v souvislosti s rodinnými a bytovými domy. Věděli jste, že tepelné čerpadlo lze také instalovat do panelových domů? Proč zvolit ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz