Jak se vyznat ve vyúčtování za elektřinu a co s ním dělat

Porozumění faktuře za elektřinu je klíčové pro správné zúčtování spotřeby. Zahrnuje důležité položky, jako jsou přeplatky a nedoplatky, a informace pro změnu dodavatele či sdílení elektřiny. Víte, jak číst svou fakturu?
Ilustrační foto | zdroj: Kzenon

Přeplatek nebo nedoplatek?

Na faktuře za elektřinu lze najít celou řadu důležitých položek, které může spotřebitel potřebovat v různých situacích, například pokud chce měnit dodavatele elektřiny nebo pokud se chce zapojit do sdílení elektřiny, které bude u nás možné od 1. července letošního roku. Proto je jistě vhodné se umět na faktuře za elektřinu vyznat a také vědět, kde ji případně hledat. Ve vyúčtování většinou každého zajímá konečná částka, která může znamenat přeplatek nebo nedoplatek. Pokud jde o nedoplatek, pak byl odběr elektřiny vyšší než součet uhrazených záloh. Přeplatek znamená, že odběratel uhradil na zálohách více, než skutečně odebral. Na faktuře se většinou uvádí položka „nedoplatek“. Pokud je u něj záporné znaménko, znamená to, že jde ve skutečnosti o přeplatek a ten dodavatel vrátí zákazníkovi na účet nebo ho zašle poukázkou. U nedoplatku je uvedený také účet a další údaje pro platbu a termín, do kdy je třeba tuto částku uhradit.

Fakturu zasílá dodavatel

Fakturu za elektřinu zasílá dodavatel, a to ačkoliv přímo jemu se hradí jen cena za silovou elektřinu, všechny další položky musí dodavatel posílat na různá místa, například distributorovi elektřiny. Dodavatel je ale za vystavení faktury zodpovědný a také za celý zúčtovací proces. Dodavatel zasílá fakturu doporučeným dopisem nebo e-mailem. Důležitá část faktury za elektřinu se zabývá spotřebou elektřiny. Je zde uvedený počáteční stav elektroměru, a to v nízkém i vysokém tarifu a datum tohoto odečtu, stejně jako konečný stav a jeho datum. Díky tomu lze vypočítat dodané množství elektřiny v nízkém a vysokém tarifu a tím pádem také další platby, které jsou na tyto údaje navázané.

zdroj: E.ON

Výpočet spotřeby elektřiny

V první řadě je to celková cena za dodávku silové elektřiny, která se vypočítá prostým násobením objemu odebrané elektřiny krát cena za kilowatthodinu elektřiny, kterou si zákazník sjednal s dodavatelem. Výpočet se provádí pro nízký a vysoký tarif (pakliže distribuční sazba zákazníka tyto tarify rozeznává) zvlášť, poté se připočítá ještě daň z přidané hodnoty. Stejně tak se provede výpočet distribučních poplatků. I zde se rozeznává nízký a vysoký tarif. Podle objemu odebrané elektřiny se dále vypočte daň z elektřiny, poplatek za obnovitelné zdroje a poplatek za služby operátora trhu. Vypočítá se také cena za rezervovaný příkon. Faktura bude také obsahovat pravidelnou měsíční platbu dodavateli elektřiny. Na faktuře dále najdete seznam přijatých zálohových plateb s identifikací, tedy s variabilním symbolem a datem, kdy byly tyto platby přijaty. Na faktuře lze najít dále číslo odběrného místa, elektroměru a také EAN kód, který bude klíčový pro sdílení elektřiny.

zdroj: E.ON

Kde najít fakturu?

Celá řada údajů z faktury se hodí později při nejrůznějších situacích, například pokud někdo žádá o dotaci na pořízení fotovoltaiky nebo mění dodavatele elektřiny. Proto se jistě vyplatí si fakturu uschovat, případně ofotit. Pokud není papírový dokument s fakturou k nalezení, lze si ji vyžádat u dodavatele e-mailem nebo telefonicky. Pokud dodavatel provozuje internetovou samoobsluhu, jako je například Můj ČEZ, je zde vždy uložená a snadno dohledatelná.

Související článek

Češi podceňují úspory: Fotovoltaika ušetří až trojnásobek odhadovaných částek!

V Česku je stále obrovský prostor na energetické úspory. S těmi vlastně teprve začínáme. Prim přitom hraje fotovoltaika, ačkoliv se stát snaží domácnosti tlačit v ...