Jaké dokumenty potřebujete k „Babičce“ a k úvěru k této dotaci?

Již několik měsíců je možné žádat o dotaci Oprav dům po babičce, která nabízí majitelům domů zálohové vyplácení. K dotaci je možné čerpat také výhodný úvěr. Jaké doklady budete potřebovat na vyřízení?
K úvěru k dotaci Oprav dům po babičce je třeba doložit kromě dokladu o příjmu také rozhodnutí o dotaci | zdroj: welcomia

Doklady k dotaci Oprav dům po babičce

Dotace Oprav dům po babičce se vyplácí zálohově dopředu, což může být pro mnohé žadatele velmi důležité. Cílem dotace je, aby nemovitost skončila v pásmu tzv. nízkoenergetických domů a k tomu musí spět všechna opatření. Je tedy poměrně přísná. Ještě před tím, než žadatel obdrží dotaci na účet, musí přesvědčit Státní fond životního prostředí, že navrhovaná opatření povedou k tomu, že bude dům nízkoenergetický, tedy pro jeho provoz bude potřeba minimum energie. K tomu je třeba odborný posudek energetického poradce, který je na seznamu Ministerstva životního prostředí. V případě zateplení se posudek skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Pro další navrhovaná opatření je posudek jednodušší. U fotovoltaiky postačí například pouze návrh fotovoltaiky na dům. Na zpracování projektové dokumentace na zateplení je v dotaci pamatováno, paušálně obdrží každý žadatel 50 000 korun. Posudek musí být zpracován osobou s příslušnou autorizací či oprávněním. V projektu je uvedený současný stav domu a opatření, která budou provedena k realizaci úspor. Energetický poradce jasně dokáže, že budou tyto úspory dostatečné pro tuto dotaci. Dále se v žádosti o dotaci uvádí číslo bankovního účtu, který musí být ověřený. K tomu stačí například screenshot z internetového bankovnictví. Pokud chce žadatel bonusy za vyživované děti, stačí digitální kopie rodných listů dětí. Pokud je žádost v pořádku, obdrží žadatel rozhodnutí ministra životního prostředí o schválení dotace. Od této chvíle má žadatel dva roky na to, aby opatření realizoval. Realizace se pak dokládá fotodokumentací.

Doklady k výhodnému úvěru

Zbytek nákladů na úsporná opatření lze získat z úvěru k dotaci. Žádat lze zatím v Komerční bance, ČSOB, Buřince České Spořitelny a Raiffeisen Stavební spořitelně. V první řadě je třeba doložit  rozhodnutí ministra životního prostředí o schválení dotace. Úrok z tohoto úvěru je maximálně 3,5 procenta, je bez poplatků a není potřeba mít dopředu nic naspořeno. „Klienti budou předkládat standardní dokumenty, které jsou vyžadovány u běžných účelových úvěrů na rekonstrukci nebo výstavbu. Nad rámec těchto běžných dokumentů, bude klient předkládat navíc rozhodnutí ministra o přiznání dotace z programu NZÚ Oprav dům po babičce, tj. dokument, kterým prokáže nárok na dotaci z tohoto programu,“ potvrzuje Pavel Zúbek, tiskový mluvčí Komerční banky. Dále je tedy třeba dodat doklady, které doloží dostatečnou bonitu klienta. Posoudí se jeho příjmy a závazky. Dále se dokládají dokumenty k rekonstrukci. Jde tedy o rozpočet, na základě kterého banka přizná výši úvěru. Ta může být až dvojnásobná oproti poskytnuté dotaci. I bance je třeba doložit, že byla úsporná opatření opravdu realizovaná, a to na základě fotodokumentace.

zdroj: novazelenausporam.cz

Související článek

Jak se buduje velký solární park u Slaného? Firma nabízí stezky i sdílení elektřiny

U Slaného ve Středočeském kraji by měla vyrůst velká solární elektrárna, která vzbudila kontroverzní reakce. Podle Dariny Merdassi ze společnosti Decci, která elektrárnu buduje, projekt ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz